9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Hüseyin Adalan

FET’ÖDEN YÜZ YÜZE VERİLEN EMİRLER ( 6 )

Hüseyin Adalan

"Şike hadisesi sporda maalesef siyaseti geride bıraktı, gölgeledi. Şike sporda sektör olmuş meğer haberimiz yokmuş, her tarafta kirleşme olduğu gibi burası da çok kirlenmiş. Maalesef Aziz Yıldırım tabi ki ehli imanın olduğu yerde hep düşmanlık yaptı, bugün halka cevretmek kolay ama yarın hakkın divanı var. Beşiktaş Başkanı da dine yabancı ve kibirli, gururlu birisi bunların ortamı çok bozuk olunca temiz bir hava bunların arasında oldukça çok zor. Şikeye sektör haline getirmişler, ekserisi de maalesef hepsi birbiri ile bağlantılıdır."

"Kollama ve Tek Türkiye'de Başbağlar ve Sivas hadiseleri işlendi, onlar tarafından" "Açe'ye Kimse Yokmu Derneği vesilesi ile deprem sonrası girdik elhamdülillah" "Asya Finans için de bizden olmayıp bankanın aleyhine çalışıyorsa bunları atın. Ama kabiliyetliyse bizden olmasa bile faydalı ise bankaya onlara yardımcı olun. Onları atmayın, ellerinden tutun, her ne kadar başka mezhep ve mezheplerden olsalar bile vakti merhumu gelmeden acele edersek zamanı daraltmak veya sıkıştırma doğru değildir. İnşallah âlemi İslam, lütfu ilahi ile kurtulur."

"Asya Finans inşallah bir gün dünyada şubeleri olan bir müessese olacak. Dünyada her yerde olamazsan sizi olduğunuz yerde bırakmazlar. Bir yönüyle bütün cephelerde olmak lazımdır, eğer her hangi bir cepheyi ihmal ederseniz sizi oradan vurarak felç edebilirler. Sizi iflah ettirmezler, mesela sanat dünyasının mensuplarına gidin dedim, onlara bir şey anlatmaları değil de bu dünya sizi bir görsün dedim. Bu dünya bizim dünyamızın varlığından haberi yok yani bizlerden haberleri olsun yeter dedim."

"Tansu Hanım da Asya Finansın açılışında beraber olduk. "

"Mezarıma gelenlere hakkını helal etmem, bir emri hak vuku bulursa beni Türkiye'de bilinmeyen bir yere götürün mezarım bilinmesin. Bir gibi bir yer olsun ama mezarım başka yerde olsun, insan mezar diye o makete gelirlerse gelsinler ve mezarıma gelenlere hakkımı helal etmem, uzaktan Allah'ın bunun günahlarını affet diye diye dua edin"

"Her yerde olmasanız bizi olduğunuz yerde bırakmazlar, üstadımız istikbalin batı diyor. Demek ki hayati noktalarda birden fazla inkılaplar olacak, "

"Günümüzde kuvveti temsil eden ağalar düşünen insanlar ilim ehli insanlar değiller, daha sonra da şapşallaşıp kalıyorlar."

"Müslüman için bir emeklilik söz konusu olamaz, son nefesine kadar hizmete devam hiçbir kardeşimiz kendini bir yerde yerli kaya gibi görmemelidir."

"Bizim Tanzimat neslimiz kayıptır ve Cumhuriyet neslimiz kayıptır. Vakti merhum için sabır çok önemlidir, acele ederseniz yumurtayı kırarsınız." "Bu haziran fırtınasında Reha Muhtar vefalı davrandı"

"Başbakan bana telefon açsa ben telefona çıkmam kâfire fırsat vermemek lazımdır. İç ve dış düşmanlar Türkiye'yi karıştırmak için bütün planlarını yapmışlar. Kâfire fırsat vermemek lazımdır. Bu dönem basiretsiz atlatmalıyız, bazı kimselerin hizmete saldırması hazımsızlık, 27 Mayıs millete ihanettir. Gönüllere girmeyenin hakkı unutulmaktır."

"İslam âleminde çıbanın başı İran'dır, Azerbaycan'da Sünniliğin karşısındadır. Şiilik Özbekistan Kazakistan, Tacikistan'a girmek için uğraşıyor ama giremez. " "Arap âlemine Filistin davasıyla alakalı olarak dışişleri bakanı oralara gidince Araplar bu bizim meselemiz Osmanlı kalıntıları karışmasın dediler. Demek ki tamir yeniden yapmak da zordur."

"Ülkemiz Türkiye'de çok ciddi bir kavga var, kin var ve nefret var ama hizmetinizle sulh ve sükûna dönüşecek. Bugün bu elimizdeki gücü kullanmasak hak katında mesul oluruz. Kaba kuvvet her zaman çözüm olamaz, devletler diplomasiyi kullanmak zorundadır"

"Türkçe olimpiyatları ile bazıları hiç ilgilenmedi. Bazıları çok az ilgilendi. Mesela MHP, CHP hiç ilgilenmediler. Bir inat ve bir hasetten bu güzellikleri görmüyorlar. Edremit'te Arif Çağan'ın çok büyük desteğini gördüm. Orada bana sahip çıktı ve İzmir hizmetine de yardım etmişti."

"Süleyman Demirel her ehli imana samimi olarak davranmadı. Başbakan olunca resmi dairelerden Cumhurbaşkanı Özal'ın fotoğraflarını indirmişti. Mehmet Barlas'ta o fotoğraf eğer bir çavuşun olsaydı sen onu indiremezdin diye yazmıştı. Hep askerlere karşı taviz vererek yaşadı"

 "Hüseyin Çelik gelmişti. Ona dedi maalesef devletin eskiden geçmişte yapmış olduğu tahribatın birden yok edilmesi mümkün değil, bir de orada devletin yapması gereken hususlar var. Şu anda devletin önceden yapmış olduğu hataların bedelini ödüyoruz. Bu insanları kin ve nefret halinde potansiyel düşman haline getirenlerin hatasıdır."

"Üstadımız 5. şuayı yani deccal ayeti ve İseviyeti 1909-1910 lu yıllarda yazmış yani M. Kemal'den önce daha sonra o gelince tam ona mutabakat olmuş."

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  829949

-