8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

Hüseyin Adalan

FETÖ ÇATI DAVASI ÖRGÜTSEL KAVRAMLAR

Hüseyin Adalan

Örgütün kendince geliştirdiği terminolojisi ve kavramlarına kaldığımız yerden devam edelim.

IŞIK EVİ:

Örgütün "hücre evi" ışık evleridir.

İzmir Tepecik'te 1966 yılında Nur Evleri adıyla ilke kez açılmaya başlamıştır. 1986 yılından sonra evler Türkiye geneline yayılmıştır. Bu evler 1994 yılından sonra Işık evleri adını almıştır.

Işık evleri, örgüte taban kazandırmak, yardım toplamak, çevreye hâkim olmak, zeki beyinleri işleyerek Altın Nesil oluşturmak için kurulmaktadır.

HUSUSİ EVLER;

Büyükşehirlerde askeri ve polis okullarının bulunduğu ve bu hizmetlere yönelik hizmetlerin takip ve organize edildiği evlerdir. Mahrem hizmetlerin icra edildiği evlerdir.

HÜCRE TİPİ YAPILANMA:

Kamu kurumlarında sayısı beş kişiyi geçmeyen bir örgüt abisine bağlı birimdir. Hizbullah terör örgütü örnek seçilerek geliştirilmiş bir modeldir.

Hiç bir hücre diğer bir hücreden haberdar değildir.

Bu örgütlenme modelinin geliştirilmesinin sebebi, bir hücre açığa çıksa bile diğer hücrelerin faaliyetine devam ederek deşifre olmamalarını temin etmek içindir.

HİMMET;

Örgütün finansmanı için toplanan gerekli ekonomik kaynak elde etmeye verilen isimdir. Örgütün kestiği vergidir.

Kamu görevlileri maaşının bekâr ise %15-20, evli ise %10'unu himmet olarak ödemek zorundadır. Bu asgari tutardır ve himmetin üst sınırı yoktur. Dileyen dilediği kadar mesela maaşının tamamını himmet olarak verebilmektedir.

HİMMET DEĞİŞİK ŞEKİLLERDE ALINMAKTADIR; Örgütün bedelsiz çalıştırması suretiyle emekten himmet (askerlik ödevi yerine), para toplayarak gelir elde etmesi suretiyle paradan himmet (vergi ödevi niteliğinde), yüklü ödeme alarak gelirden himmet (vergi benzeri), evlenme ve aile kurmayı geriye atarak örgüte çalışarak eşten himmet olmak üzere örgüte kaynak sağlanmaktır.

KUTSAL HOCA PAYI;

Himmet olarak toplanan paranın %15'i Gülen'in kutsal payı olarak ona yollanmaktadır.

ABD ülkesindeki ona bağlı bir okul kuruluş vakıf parayı alıp örgütün merkez giderlerine harcamakta, kalanı ise Gülen'in ve imamların şahsi servetine dönüşmektedir.

İSTİŞARE;

Bir iş yapılmadan önce örgütün ilgili abisinin veya ablasının emrinde toplanıp karar verme ve icraya geçmek için yapılan örgütsel toplantıdır.

Günlük, haftalık, aylık veya yıllık belli periyotta rutin yapılan cemaat hücre evi toplantısıdır. Üst yöneticilerden gelen emirlerin uygulanması için bir araya toplanmaya verilen isimdir.

TART;

Emre uymamak, itaat dışına çıkmak veya disipline başkaldırmak, verilen görevi yapmamak suretiyle diğer şekillerde ikaza rağmen bunda devam eden ve örgüte tekrar kazandırılması mümkün olmayacağı anlaşılan ve hain ilan edilen kişinin örgütten kovulmasıdır. Bu kişilere zecr tokadı vurulur, üzeri çizilenlerden olur, hayatının kalanı zehredilir.

ŞEFKAT TOKADI;

Örgüte göre, kötü iş yapan (genellikle abi veya ablanın talimatına uymakta ihmal gösteren) kişinin tanrı tarafından bir kötülükle ikaz edilmesidir.

ABİ:

Bir hücre evi ya da en küçük örgüt biriminin sorumlusudur. Ev abisi, yalnızca evin idaresinden mesuldür. Abilik, cemaatte hocalık makamıdır. Hiyerarşiye göre üst tabaka belirler. Üyeler abiye itaat etmek mecburiyetindedir. Abinin görevine üst yapı son verir.

Lider ve abilerin alttakiler tarafından seçimi söz konusu olamaz ve onaylamalarına da gerek yoktur. Abilik dokunulmazdır.

ABLALIK;

Abiliğe paralel olarak kadın ve kızlar için ablalık makamı vardır. Kadınlar örgütün içerisinde hiç bir zaman üst düzey yönetici olamazlar. Bir kadının en fazla yükselebileceği örgüt yöneticiliği ablalık seviyesidir.

Kadın ve kızlardan sorumlu ablalar nihayetinde o bölge il veya ilçedeki abiye bağlıdırlar. Örgütün üst düzeyinde faaliyet yürüten hiç bir kadın yönetici yoktur.

SADAKAT TESTİ;

Örgüte kazandırılan ve örgüt amaçlarına göre eğitilen bir üyenin aldığı örgütsel narkozun tesiri altında kıvama geldiğini, davaya adanmışlığını ve yeterince örgüte bağlanıp bağlanmadığını abi veya ablanın sınaması, teste tabi tutmasıdır.

Örgüt üyesi, liderine koşulsuz itaat ediyorsa, örgütün amacını benimsemişse, baskı ve tehdit altında tutulduğu zaman yeterince dirençli ise sadakat testini geçmektedir.

Sadakat testi örgüte bağlılığı ölçmektedir. Sadakat testini örgüt üyesi sempatizanı başarıyla geçmişse ona güvenilmekte ve onun önü açılmaktadır.

Sadakat testi, kişiye örgütün verdiği narkozun dozunun ölçülmesidir. Narkozun tesirindeki örgüt üyesinin davaya adanmışlığı sınanmaktadır. Sadakat testini geçemeyenler ise örgüt eğitimine devam ettirilmekte ya bu testi başaracak şekilde eğitilmekte veya sempatizan olarak ayrılmaktadır.

KAFALAMA;

Örgütle organik bağı olmayan bir kişinin, şirin gözükerek kendine bağlaması, sempatizan hale getirmesi veya himmet vermeye razı hale getirilmesidir.

İşadamı kafalanırsa örgüte para veya mal varlığı vererek himmet öder, öğrenci kafalanırsa örgüte ilerde kazandırılacak üye yetiştirilir.

PARLATMA;

Örgüt çok iyi reklam ve imaj yapıcıdır. İstediği kişilerin reklamını yapıp bu kişiler üzerinden kendisine nema sağlamaktadır. Buna örgüt terminolojisinde parlatma denir.

Bir makama atanması için kişinin önceden hazırlanıp onun adına mükemmel özgeçmiş oluşturma, atamayı yapacak kişiler nezdinde üstün özelliklerini değişik kişiler eliyle yaptırma, basın yayında övgüler yapma, kurum içinde atama öncesi o kişi hakkında olumlu dedikodu çıkarma, nihayet atanması için her türlü tavassut girişimi parlatmanın değişik şekilleridir.

MAHREM TOPLANTI;

Örgütün ilgili biriminin çok gizli tutuğu ve üstten alınan bir emrin nasıl icra edileceğinin tespit edildiği ve görevlendirmelerin yapıldığı toplantılardır. Bu toplantıya örgüte çocukluğunda girenler katılabilir ama sonradan örgüte katılanlar alınmaz.

FETİH, FETHETME, FETİH OKUTMA:

Örgüt, kamu idarelerinde kadrolaşmaya fetih demektedir. Fetih okutma ise kamu idarelerine giriş için yapılan sınavlardan önce soruların elde edilerek öğrenci veya gençlere önce yemin ettirip daha sonra cevaplarıyla birlikte çözdürülerek sınavı kazanmasını sağlamaktır.

FETÖ, devleti ve kamu idarelerini ele geçirilmesi gereken bir düşman kalesi gibi görmektedir. Kadrolaşmayı ise fetih hareketi olarak kabul etmektedir.

ALTIN NESİL:

Fetullahçı öğretiyi benimseyen, örgüte ve öndere sadakatle itaat eden ve bu örgütün içinde yer alan kişilerin genel adıdır.

Beklenen nesil, kutsiler ordusu, muhabbet fedaileri, gönül erleri, ışık süvarileri olarak da ifade edilmektedir. Cemaatin diğer adıdır. Gülen bir elinde bilgisayar bir elinde Kur'an olan nesil şeklinde ifade etmektedir.

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  383985

-