9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN EGM’DE İŞLEDİĞİ SUÇLAR ( 1 )

Hüseyin Adalan

Kom, Terör ve İstihbarat Birimlerindeki Kadrolaşma Faaliyetleri ve Örgütsel Amacı Gerçekleştirmek İçin İşlenen Suçlar:

Örgüt polis koleji, polis akademisi ve polis okulları gibi eğitim birimleri ve personel daire başkanlığının merkez ve taşra birimlerinde yeterli güce ulaştıktan sonra, muhalif kesimlere karşı örgütün elindeki imkânları kullanarak korkutma ve sindirme yöntemlerine başvurmuştur.

Hedeflerine ulaşmak için istihbarat arşivindeki bilgi ve belgeleri amaca uygun hale getirerek hasım cephedeki kişi ve kurumlar aleyhinde kullanmıştır.

Himmet vermeyenleri, piyasadaki serbest rekabet şartlarına aykırı olarak ekonomik olarak zarara uğratmaya çalışmış, kamudaki mensupları aracılığıyla çeşitli gerekçelerle denetlemeler yaptırmış ve cezalar kestirerek veya organize suç örgütü soruşturmalarında operasyon yaparak baskı altında tutmuştur.

Menfaat elde etmek, ele geçirmeyi hedeflediği kamu kurumunda kendi elemanlarının önünü açmak maksadıyla çeşitli suç isnatlarında bulunmuştur.

Kamu görevlilerini itibarsızlaştırmak, meslekten ihracını sağlamak için operasyonlar gerçekleştirmek gibi örgütsel hedefler doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün stratejik operasyonel birimlerini (kaçakçılık ve organize, terör, istihbarat vb.) kullanmıştır.

Örgütün, devlet yapılanması içerisinde en güçlü olduğu alanların başında, güçlü bir istihbarat ağına sahip olması gelmektedir.

Kamu kurumlarında çalışan örgüt mensupları elde ettikleri bilgileri örgüte aktarmakta ve toplanan tüm bilgiler yukarıda birleştirilerek, büyük bir havuz oluşturulmaktadır.

Örgüt, hedeflerine ulaşmak için bu havuzdaki bilgi ve belgeleri amaca uygun hale getirerek hasım cephedeki kişi ve kurumlar aleyhinde kullanmaktadır.

Süreç, önce olayın kendilerine yakın medyaya sızdırılması ve kamuoyu oluşturulması ile başlamaktadır.

Dini ve milliyetçi söylemi konjonktüre göre örgüt çıkarlarına hizmet eden bir motif olarak kullanan Fetullah Gülen bir konuşmasında "bir yandan hasım cepheyi, mükemmel işleyen haber alma teşkilatıyla içinden tanırken, öte yandan da hasım cephenin aynı faaliyetlerine kendi içimizde sürdürmesine müsaade edilmemeli ve imkân tanınmamalıdır. Evet, devlet ve milletin bekası ve hayatiyeti adına önem arz eden her dinamiğin üzerinde etraflıca durmalı, bu dinamikleri sistematik hale getirmeli, günümüzün teknolojik imkânlarından da faydalanarak bu faaliyetleri gerçekleştirmeli ve bilhassa haber alma hususunda her zaman hasım cephenin çok önünde olunmalıdır" diyerek örgütüne yol göstermiş ve varacağı hedefi işaretlemiştir.

FETÖ Devletin tasarrufunda bulunması gereken kamu gücünü, kendi örgütsel çıkarları lehine kullanmaktadır.

Topluma hizmet etmek için var olan emniyet teşkilatının istihbarat birimleri;

Örgüt tarafından yetiştirilen mensuplarının kendilerine bağlılık derecesini tespit etme

Şahısların ne iş yaptığını ve kazancını tespit ederek himmet toplantılarında kullanabilecekleri gelir düzeylerine göre kategorize etme ve asgari finansman sağlama

İşadamlarının açıklarını tespit ederek şantajla örgüte finansman sağlamada, kendilerinden olan ve olmayanların tutum ve davranışlarını takip etmekte, bireylerin dini, siyasi, ekonomik, etnik köken vb. durumlarını kayıt altına almakta, kişisel zaafları dâhil şahıslar hakkında biyografik bilgi formları tutmak

Örgüt güvenliğine yönelik önleyici iş ve işlemlerde, örgütün ele geçireceği hedeflere yönelik keşif faaliyetlerinde ve taarruza geçileceğinde silah olarak faydalanılabilecek tüm argümanların toplanmasında, istihbarat, kaçakçılık, organize ve terör gibi örgütün yapılandığı operasyonel birimlerle işbirliği içinde örgütün organizasyonuyla usulsüz soruşturmaların icra edilmesinde, devleti, siyaseti ve toplumu dizayn etmede kullanılmaktadır.

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  614731

-