8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN EMNİYET TEŞKİLATINDA KADROLAŞMASI ( 1 )

Hüseyin Adalan

FETÖ terör Örgütü, emniyet teşkilatındaki kadrolaşmasının eğitim birimlerinden sonra en çok stratejik ve operasyonel nitelikteki istihbarat, bilgi işlem, kaçakçılık, organize, terör, siber, kriminal ve personel daire başkanlıklarının merkez ve taşra birimlerinde yoğunlaşmıştır.

FETÖ'nün, amaç ve stratejileri doğrultusunda emniyet içerisindeki mensuplarının hedef birimlere yerleştirilmesine yönelik yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak soruşturma sürecinde alınan ifadelerde özetle;

"Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki rütbeli emniyet görevlilerinin şarka gidiş ve dönüşlerinde cemaat mensubu olanların istekleri ve cemaatin ihtiyacı doğrultusunda yapılmıştır.

Hangi illere, hangi görevlere atanacakları, cemaat mensubu olmayanların şarka gidiş ve dönüşü tayinlerinin ise cemaatin menfaatleri doğrultusunda düzenlenmiştir.

İstişare toplantısına gelen bölge temsilcileri içerisinde oluşturulan yaklaşık beş kişilik tayin komitesi tarafından yapılır, daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığındaki cemaat elemanları aracılığıyla da uygulamaya konurdu."

"Bütün Türkiye'den Rütbeli Emniyetçilerden Sorumlu (Emniyet Mensubu) temsilcilerin katıldığı aylık ali istişare toplantısı yapılmaktaydı.

Bu toplantılar daha sonra kurulan Polis Şurası öncesi Şura'dan çok daha kapsamlı cemaat adına Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili yürütülecek işleri organize eden paralel Emniyet Genel Müdürlüğü gibi görev yapmaktaydı.

Sonradan kurulan Polis Şurası üyelerinin tamamına yakını cemaat üyelerinden oluşmuştur.

Alî istişare toplantıları sürekli yapılmış, orada alınan kararlar hem Polis Şurası hem de Emniyet Genel Müdürlüğü kararları olarak büyük ölçüde yürürlüğe sokulmuştur."

"Bu Alî istişare heyetinin içerisinden seçilen;

Beş altı kişiden oluşan yürütme kurulu, aylık toplantılarda görüşülen konuları karara bağlar, alınan kararın uygulamasında fişleme yapılan ve açığı bulunan kişilerle ile ilgili yapılacak operasyon veya komplo gibi işlemler gerçekleştirilmiştir.

Yine bu Alî İstişare heyetine katılan emniyet istihbarat daire başkanlığı Fetullah Gülen Terör örgütü temsilcisi (...) başkanlığında ayrı bir istihbarat istişare faaliyeti de yürütmüştür."

- "Toplum içinde hayati önem arz eden Askeriye ve Emniyet Teşkilatı atamaları ile F. Gülen bizzat ilgilenirdi ve bu tayinleri onun dışında kimsenin bilmesi mümkün değildi." şeklinde beyan edilmiştir.

Örgütün emniyet teşkilatına kadro sağlayan eğitim birimlerinde kontrolü eline almasından sonra kendi kadrolarını istediği doğrultuda istihdam edilebilmek amacıyla personel daire başkanlığının merkez ve taşra birimlerinde kadrolaşma faaliyetleri yürüttüğü yukarıdaki ifadelerde görülmektedir.

Eğitim ve personel birimlerinin etki altına alınmasından itibaren örgüt açısından dar anlamda diğer hedef birimlerin fethedilmesi, geniş anlamda ise emniyet teşkilatının ele geçirilmesi artık bir süreç yönetimi haline gelmiştir.

Oluşturulan kadrolar, ihtiyaç duyulan yerlere aktarılarak diğer kritik birimlerdeki örgütlenme takviye edilerek tamamlanmıştır.

Örgüt, emniyet teşkilatının merkez ve taşra birimlerinde güçlendikçe örgüt elemanlarını sokak polisliği gibi yıpratıcı birimlerde görevlendirmekten kaçınmıştır.

Fetullah Gülen'in "bizim ister bu dairede, ister diğer dairede arkadaşlarımızın korunması çok önemlidir. Katiyyen zayiata meydan verilmemelidir" dediği gibi korunmaya alınmıştır.

Dil eğitimi, mastır, doktora, uzmanlaşma gibi niteliksel üstünlük sağlayacak şekilde kendilerini geliştirmelerine ve örgütün hedeflediği yükseklerdeki makamlara tercih edilir hale gelmelerine, teşkilatta kendilerinden görmedikleri personelin aleyhine fırsat eşitsizliği yaratarak imkan sağlamışlardır.

Emniyet teşkilatının bütün kilit noktalarını ele geçiren örgüt, kendilerinden olmayanlara karşı yersiz, adli ve idari soruşturma furyası başlatmıştır.

Bu soruşturmalarla birçok emniyet personelinin sicilleri bozulmuş, haksız tayinlere tabi tutulmuş, pasifize edilmiş veya sindirilmiştir.

Amaç ve stratejileri doğrultusunda örgüt, emniyetin hukuk müşavirliklerinde de kadrolaşmıştır;

"Disiplin soruşturmasına tabi tutulan cemaat üyesi polislerin dosyalarına müdahale ederek soruşturmalardan kurtardıklarını, cemaat üyesi olmayan polislerin de para karşılığı dosyalarına müdahale ettiklerini bizzat ofislerinde kendisinden duydum. Cemaat hukuk müşavirliğini tamamen ele geçirmişti,"

"Operasyonlara monte etmenin dışında, ele geçirmek istedikleri emniyet birimlerinde, engel gördükleri pek çok görevliyi de idari ceza uygulamalarıyla bu birimlerden uzaklaştırmışlardır."

 

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  207897

-