8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN EMNİYET TEŞKİLATINDA YAPISI ( 3 )

Hüseyin Adalan

c-) Örgütün emniyet içerisindeki faaliyetlerine yönelik resmi kayıtlara giren bir diğer soruşturma 28.08.1992 gün ve 15-92 sayılı tahkikat evrakıdır.

Polis akademisinde öğrenim görmekte iken ilişiği kesilen bir şahsın ihbarı ile soruşturma başlatılmıştır.

İhbarcı ifadesinde; 1987-1988 öğretim yılında polis akademisine girdiğini, (...)'ın kendisiyle ilgilendiğini, hafta sonlarında onlara katılmasının istendiğini ifade etmiştir.

Tatil günlerinde inançlı kişilerin bazı evlerde toplanarak yemek yediklerini ve ibadet ettiklerini söylediğini, (...) birçok defa aynı apartmana gittiğini, (...) buranın örgütlenme yeri olarak kullanıldığını ve örgüt mensuplarına tahsis edildiğini bahsetmektedir.

Bu yerlerin eğitim amaçlı kullanıldığını, bu evlerde başka Polis Akademisi öğrencilerini de gördüğünü, toplandıkları evlerde Fetullah Gülen'in kasetlerinin izlendiğini de bahsetmektedir.

Akademide okul imamı, buna bağlı devre imamları, bunların altında sınıf imamları, yine bunlara bağlı olan kitaplık, finans ve eğitim sorumlularının bulunduğunu ifade etmiştir.

Örgütte kod isim kullanıldığını, meslek ve sivilden kademeli olarak sorumluların bulunduğunu, Ankara ve İç Anadolu bölge sorumlusu olduğunu söylediği kişiden alınan talimatların devre imamlarına aktarıldığını beyan etmiştir.

Ayda veya iki ayda bir bahsettiği bölge sorumlusunun başkanlığında toplantılar yapıldığını, bu şahsın Emniyet teşkilatında özellikle Polis Akademisinde teşkilatlanmasının resmi hizmet sorumlusunun olduğunu ve buna bağlı olarak Akademi ve Kolej sorumlularının bulunduğunu ifade etmiştir.

Akademideki yöneticiler arasında da aynı örgütün içerisinde yer alan pek çok kişinin bulunduğunu anlatmıştır.

Soruşturma fezlekesinin tahlil bölümünde;

“Müştekinin verdiği bilgiler ışığında konular üzerinde geniş bir araştırma çalışması yapıldığı ve ifadelerin doğruluğu elde edilen belge ve tanık ifadelerinden anlaşılmıştır" denilmektedir.

Aynı fezlekenin tahlil bölümünde;

“Devletin temel nizamını dini inanç ve esaslar üzerine oturtmak amacıyla faaliyet gösteren ve stratejik amacına ulaşmak için bir örgüt yapılanması içerisine giren bir yapılanmadır.

Siyasi iktidarı bir ihtilal hareketi ile ele geçirmek için teorik ve pratik eğitim aşamasına giren bu örgütün, (...) Fetullah Gülen tarafından organize edildiği”, belirtilmektedir.

Fezlekede;

“Genel bir teşkilatlanma, illegalite, sorumlu tayini, görev bölümü, aidat toplanması, şakirt dedikleri örgüt mensuplarına kod isim verildiğini ifade etmiştir.

Yayın faaliyeti, üyelere para cezası uygulanması, mensuplarının kişisel haklarına müdahale, teorik ve pratik eğitim yaptırılması gibi hususların uygulanması tam anlamıyla ideolojik literatürde illegal bir örgütlenmenin varlığına işaret etmektedir.” denilmektedir. (Deliller-17 Kls. 4, 5 Nolu Delil)

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı da bu konuda araştırma yapmış ve aynı sonuçlara ulaşmıştır.

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklar hakkında TCK'nın 163'üncü maddesinin, 3713 sayılı Kanunun 23'üncü maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı gerekçesi ile takipsizlik kararı vermiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu 07.01.1993 gün ve 1993/01 sayılı kararında 3817 sayılı Disiplin Cezalarının Affına İlişkin Kanunun 1'inci maddesiyle affedildiğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

 

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  305416

-