9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN GENEL SAVUNMASI

Hüseyin Adalan

Vatan haini kumpasçı terörist Fetullahçı paralel devlet yapılanması terör örgütü kamuoyu önünde 17 Aralık 2013 gününden itibaren kendini topluma karşı savunmuş ve örgütün genel bir savunmasını yapmıştır.

Bu savunma örgütün sözde ( Güya )  “suç işlemediği ve kötü bir şey yapmadığı!” teması üzerine kurulmuştur.

Terör örgütün sözde genel savunması ve olaylara bakışına göre;

Toplumda farklı fikir ve inançlar olduğunu bundan dolayı da ( Vatan haini kumpasçı terörist başı ) Fetullah Gülen'e düşünce ve inancından dolayı çeşitli çevrelerce ( Güya ) husumet, kin ve nefret beslendiği! Ortaya çıkmıştır.

Suçlu ilan edilerek hakkında kamuoyunda suç işlediği algısı oluşturulduğu ve linç kampanyası başlatılmaktadır.

Bu ortamdan yararlanmak isteyen kişilerin! ( Vatan haini ve Terörist başı ) Fetullah Gülen hakkında  ( Güya ) şikâyet dilekçesi verip iftira attıkları, soyut iddiaların suç gibi ileri sürüldüğü görülmektedir.

( Terörist başı vatan haini ) Fetullah Gülen'in ( Güya ) din görevlisi, vaiz, imam hatip, kuran kursu öğretmenliği yapmış bir din âlimi ve ülkede sevilen sayılan mütefekkir bir kimse olmasıdır. ( Güya ) Memleketin kalkınması için devletin yanında yer aldığı ve eğitim seferberliği başlatmıştır.

Toplumun değişik kesimleri ile diyalog, hoşgörü ve uzlaşma çerçevesinde bir araya geldiği, ( Güya ) ülke yararına işleri gerçekleştirmiştir. ( Güya ) Din ve medeniyetler arası çatışmaya karşı durduğu, çeşitli din temsilcileri ile programlar gerçekleştirdiği, devlet adamları, bilim adamları, iş adamları, sanatçılar ve spor dünyası tarafından büyük bir takdirle karşılanmaktadır.

Çalışmalarının kamuoyunda ilgi görmekte hükümeti yıkmaya teşebbüs suçlaması yöneltilmesinin ( Güya ) iftira olduğu, geçmişte ( ismi açıklanmayan ) bir başbakan yardımcısının ( Vatan haini terörist başı ) Fetullah Gülen ile görüştüğü ve açıklamalar yapmıştır.

Türkçe olimpiyatlarında şükranlarını sunduğunu ve ( ismi açıklanmayan ) AK parti genel başkan yardımcısının bile cemaate karşı bir paranoya oluştuğunu, devleti ele geçirmek ve devlete sızmak gibi iddiaların ( Güya ) kargaları bile güldürdüğünü açıklamıştır.

Adalet Bakanının Türkiye'nin yetiştirdiği önemli kıymetlerden biri dediği ve soyut bir şekilde ( Vatan haini terörist başı ) Fetullah Gülen'e nesnel olguya dayanmadan suçlar isnat edildiğini belirtmiştir.

Amerika'da yaşayan bir kimsenin ( Güya ) cebir ve şiddet uygulayamayacağı ve ( Güya ) kimsenin özel hayatını ihlal etmediği ve ( Güya ) kasetle şantaj yapmadığını ( Güya ) hiçbir milletvekiline istifa et baskısı yapmadığı, ( Güya ) yargı ve emniyetteki kişileri etki altına almadığını ve ( Güya ) bu iddiaların soyut, hayali ve uydurma olduğu ileri sürülmektedir.

( Vatan haini terörist başı ) Fetullah Gülen CIAmaatinin ( Güya ) sivil bir örgütlenme olduğu ve özgürlüklerinin bulunduğunu ve ( Güya ) Devlete paralel yapı kesinlikle oluşturulmamaktadır.

( Güya ) paralel yapı olarak ilan edilen örgütlenmenin ( Güya ) hizmet hareketi olan cıamaat içinde bulunmadığı, ( Güya ) suç işlediği ileri sürülen hiç kimsenin hizmet hareketiyle hiç bağı olmamaktadır.

CIAmaatin bir gönül bağlılığı olduğu için ( Güya ) kimin cıamaatten olduğu veya olmadığının bilinip ispatlanamayacağıdır.

( Güya ) Hizmet hareketinin bir tüzel kişiliği olmadığı gibi Devletin tüzel kişiliği olmayan görünmez bir yapılanmayla uğraşamayacağı, ( Güya ) hizmet hareketi içindeki paralel yapılanmanın kimlerden oluştuğunu tespite imkân olmadığıdır.

Paralel yapı ya da terör örgütü denilerek bütün cemaatin suçlanıp ( Güya ) hedef alınarak cıamaat ile paralel terör örgütlenmesinin ayrımının neye göre yapılacağı ve bu ayrım sınırının belli olmamasıdır.

( Güya ) Hizmet hareketinin cıamaatin dini, hayır kurumu olduğu, Devlet içerisinde örgütlenme, anayasal düzeni ihlal, hükumeti devirme gibi bir amacı olmadığıdır.

Dini! Hayri bir kuruma, okullarına ( Güya ) iftira edildiği, bütün olarak hizmet hareketinin hedef alınmasının ( Güya ) doğru olmadığı, devletin elinde bir delil varsa, suçu ispatlamasını, eğer suç işleyen varsa devletin yargılamasıdır.

( Güya ) Hizmet hareketinde suç işleyen hiç kimse olmadığını, hiç kimsenin yargılanamayacağını, yargılamak isteyenlerin ( Güya ) suç işlediğini, ilerde demokratik bir yönetime geçildiğinde asıl bu soruşturmaları yapanların yargılanacaklardır.

Hizmet hareketinin her türlü yargılama işlemine ve soruşturmaya örgütlü olarak direneceğini, ( Güya ) hiç kimsenin teslim olmayacağını, ( Güya ) devletin işini zorlaştırmak için ellerinden gelenin yapılmasını (F. Gülen'in emridir),

Paralel devlet yapılanması ya da Fetullahçı paralel yapılanma terör örgütü adı ile yeni bir terör örgütü ihdas edildiğini, ülkenin ( Güya ) yeni bir terör örgütlenmesi ile başa çıkıp mücadele edebilecek çapının bulunmamaktadır.

Yeni bir örgüt ihdas edip onunla uğraşmak yerine devletin bölücü ve yıkıcı terör örgütleriyle uğraşmasını, paralel denilerek görevden alınan kişilerin ( Güya ) devlette zafiyet doğurduğunu, ( Güya ) bu kişilerin yerine atananların başarısız olmalarıdır.

Kamu görevlilerinin paralel denilerek alındığı için ( Güya ) görevlerini yapamadığını, ( Güya ) devletin istihbarat ve terör birimlerinin başarısız olduğunu, ifade ederek genel bir savunma yapmışlardır.

FETÖ, bu genel savunma ile yetinmeyerek basın yayın üzerinden algı oluşturmak için faaliyetlerine devam etmiş, örgüte yönelik soruşturmaları etkilemek için elinden gelen bütün gayreti göstermiştir.

Adli veya idari soruşturmada görev alan kamu görevlilerini tehdit, aşağılama, hakaret iftira ve el altından dedikodu çıkararak yıpratmaya çalışmıştır.

( Vatan haini ve Terörist başı ) Fetullah Gülen, 17 Aralık 2013 günü sonrasında yaptığı ilk açıklamada beddua etmiştir. Beddua etmek bu olaylara açıklamaya mantıklı bir cevap olmamıştır. Hukuken kabul edilebilir, mantıklı ve makul bir değerlendirme yerine beddua etmeyi seçen örgüt lideri, böylece hareketleriyle başarılı olmayan operasyonu gerçekleştiren kamu görevlileri ile organik bağını da ikrar ederek ortaya koymuştur.

( Vatan haini ve Terörist başı ) Fetullah Gülen tedbir olarak daima her şeyi inkârı tercih etmiştir.

( Vatan haini ve Terörist başı ) Fetullah Gülen önceki davada da örgütün elindeki okullar, şirketler ve diğer faaliyetlerle ( Güya ) ilgili ve bilgisi olmadığını savunmuş, örgütün elindeki imkânları inkâr ederek irtibatı olmadığını iddia ederek akla ziyan savunma yapmıştır.

Din adamı! Kisvesine aykırı şekilde açıkça inkâra başvurmakta ve kendince tedbir uygulamaktadır.

Türkiye'de yapılan her soruşturma ve örgüte yönelik adli işlemde canı yanarak psikopat tepkiler vermiş, tehditler savurmuş ve hakaret etmiş, soruşturmalara ilgisiz kalamamış gerçeği gizlediği ortaya çıkmıştır.

( Vatan haini ve Terörist başı )  Fetullah Gülen örgütün her fiilinden her faaliyetinden haberdardır ve örgütü totaliter ve otoriter bir dikta şeklinde yönetmektedir.

FETÖ militanlarının bazıları ise ( Vatan haini ve Terörist başı )  Fetullah Gülen'in kullanıldığını, gerçekten onun fikirleri ile hareketin yönetilmediğini, birilerinin onu kandırdığını, derin yapıların tahakkümü altında bulunduğunu, esir olduğunu, bu olanlara onun onay vermesinin mümkün olmadığını, ( Güya ) bu işte bir terslik olduğunu iddia etmişlerdir.

FETÖ, cıamaatin tek ses olmadığını, başka görüşlerinde olduğunu, hareketin içinde samimi insanlar bulunduğunu, soruşturmaların samimi insanlara uzanmaması gerektiğini dile getirmiştir.

Benzer şekilde Türkiye'de Müslümanların bu soruşturmalarla ( Güya ) birbirine düşürüldüğü iddia edilmiştir.

FETÖ hücre sohbetlerinde suç işlediği kesin şekilde anlaşılanlar ile ilgili bir başka algı geliştirildiği ve örgütten kopmaları önlemek için ( Güya ) hizmet hareketinin bu yolla çürükleri ayıklatılıyor denilerek rahatlama sağlanmaya çalışılmaktadır.

Örgütün savunduğu bu görüşlerin ve iddiaların aslı esası yoktur. ( Vatan haini ve Terörist başı ) Fetullah Gülen ve cıamaati, Türkiye Devletini ele geçirip perde gerisinden yönetebilmek için silahlı, organize, sistematik kamu gücünü kullanarak gerçek bir darbeye başvurmuş ve başaramadığı için suçüstü yakalanmıştır.

Türkiye devletinin ve milletinin bu örgüte ve onun sahte sözde hizmetine asla ihtiyacı yoktur, hizmet denen muğlak şeylerin ülkeye şimdiye kadar en ufak bir faydası da dokunmamıştır.

Terör örgütleri ve onların öğretisi ile aldatılan terör eylemcileri, yaptıklarının kötü olduğunu kabul etmezler.

Terör eylemcileri ve örgütler kendilerini yaptıkları her işte haklı görürler. Siyasal düzeni, kötü, kokuşmuş olduğundan ortadan kaldırmak istediklerini, ( Güya ) topluma faydalı bir iş yaptıklarını, bu sebeple kendilerinin suçlu olmadığını savunurlar.

( Güya ) Asıl suçlunun kendilerini yargılayan toplum, hâkim ve savcılar olduğunu iddia ederler.

Yargılama sırasında güçlük çıkarmak için ellerinden gelen gayreti gösterirler. Duruşma düzenini bozmaya çalışırlar. Kendilerini yargılayan devletin, hukuk sistemini ve mahkemelerini tanımadıklarını ifade ederler.

Yargılamayı ve soruşturmayı siyasal görüşlerini empoze etmek için bir fırsat olarak görürler. Yargılama sırasında dikkat çekmek için örgütlü olarak hareket edip eylem yaparlar.

( Vatan haini ve Terörist başı ) Fetullah Gülen örgüt lideri olarak hayatında hiçbir zaman kötü yaptığı hiçbir şey sebebi ile pişmanlık duymamış, özür dilememiştir.

Örgütlenmede hiç bir zaman hatasını kabul edip hiç bir konuda kamuoyundan özür dilememiştir.

Ona bağlı olan örgütlenme de yargılama sırasında işledikleri bütün suçları kötü bir şey olarak algılamadıklarını kendilerinin haklı olduğunu, devleti suça bulaşmaktan koruduklarını, düzenin kötü olduğunu, bu düzeni iyileştirmek için faaliyet yürüttüklerini, kendilerini yargılayan toplum ve hâkim-savcıların suç işlediğini iddia edip soruşturmaları güçleştirmek için ellerinden geleni yapmışlardır.

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  148734

-