10 TEMMUZ 2020 CUMA

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN GENEL YAPISI ( 2 )

Hüseyin Adalan

Örgütün üye sayısı, amacı, ekonomik kaynakları milletten ve devletten gizlidir.

Örgütün bütün işlemleri gizli yürütülür.

Örgüt lideri, genel olarak emirlerini gizli verir.

Örgütün nihai maksadı gizlidir.

Örgüt üyeleri, istihbarat ve kişilerin mahrem bilgilerini toplamayı severler.

Bu teşkilat gizli yaşamak her zaman korkmak, doğruyu söylememek, gerçeği inkâr etmek üzerine kuruludur.

FETÖ, gizli, sinsi, kaypak, doğrusu olmayan, hakikati gizleyen bir grup insan topluluğudur.

Örgüt, çok iyi reklam yapıcıdır.

İstediği kişilerin reklamını yapıp imajını düzelterek bu kişiler üzerinden kendisine nema sağlamaktadır.

Buna örgüt terminolojisinde “parlatma” denmektedir.

Örgütün gizlenerek bilinmezliğe bürünmesinin bir sebebi de ilgi çekmektir.

Paralel yapılanma imamlara bağlı zincirler şeklinde örgütlenmiştir.

Bir imam birçok zincirin bağlı olduğu örgüt lideri durumundadır.

İmam kendine bağlı zincirler arasında uyumu ve zamanlamayı ayarlayıp uygun zamanda yapılacak işleri hesaplayarak zincir üyelerine talimat vermektedir.

Her bir zincirdeki örgüt üyesi yalnızca verilen talimatın gereğini yerine getirmektedir.

Bütün olarak bakıldığında örgüt işi genelde başarırken özelde her bir zincirdeki küçük bir işi icra edenler ne tür bir faaliyet gerçekleştirdiğini görememektedir.

İşlenen olay başlangıçta küçük parça işleri yapan üyeler tarafından bilinmediğinden suç olduğu sezilememekte, ortaya çıkan durum sonradan anlaşıldığında buna alet olanlar başlangıçta bilmedikleri bu durumdan pişman olsalar bile sonuç değişmemektedir.

Paralel yapı hedefini organizasyon başarısı sağlayan bu zincirler sayesinde gerçekleştirmektedir.

Bir terör örgütün varlığının kabul edilebilmesi için, örgütlü bağlılık, üyeler arasında görev bölüşümü, kod isimleri, bir hiyerarşi ve bu örgütün ideolojisini savunan insanların olması gerekir.

FETÖ'nün bir ideolojisi ve bu ideolojiye uygun insanların yetiştirildiği eğitim materyalleri bulunmaktadır.

Örgüt mensuplarının hücresel bir şekilde birbirleriyle bağlantıları, kendi aralarında bir rapor, talimat alışverişi bulunmaktadır.

Alttan yukarıya doğru rapor, yukarıdan aşağıya doğru talimat verilmekte, örgüt mensuplarının, kendilerine yeni örgüt mensupları kazanma faaliyetleri bulunmakta, yeni çocuk ve gençler örgüte alınmakta, eğitilip, yetiştirilerek bu örgütün kadrolarına ilave edilmektedir.

Örgütün eğitim malzemeleri, kitabı, bildirisi, ideolojisini anlatan belgeler, evraklar, dokümanları bulunmaktadır.

FETÖ'de diğer terör örgütleri gibi bir inanca dayanmaktadır.

Fetullahçı Terör Örgütü, üyelerinin uğrunda zorluklarına katlanabildiği, fedakârlıkta bulunduğu, amacına yönelik bir şeyler yapabildiği, bir inanç, bir ideoloji sistemidir.

Amerika Birleşik devletlerinin Pensilvanya Eyaletinden yönetilen, Türkiye'nin ekonomik kaynaklarını ve imkânlarını kullanan dünyanın 160 ülkesindeki yüzlerce kurum/kuruluşu ve binlerce mensubu ve yandaşı ile siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik ve kamusal hayatın hemen her alanında varlık göstermektedir.

Milyar dolarlarla ifade edilen bir ekonomik gücü bulunan Fetullahçı Terör Örgütü, son yıllarda yaşanan bazı gelişmelere kadar kamuoyunda “Cemaat, Hizmet Hareketi, Fetullah Gülen Grubu, Nurcu vb.” isimlerle anılmıştır.

Ancak son yıllarla yaşanan bir takım gelişmelerle birlikte, kamuoyuna “Hizmet Hareketi” olarak yansıtılanın aslında buz dağının görünen yüzü olduğu, asıl yapının çok derinlerde bulunduğu ve bünyesinde pek çok karanlıkları barındırdığı, milletin, devletin ve insanların yıllardır kandırıldığıdır.

Hoşgörüyle ülkeye ve millete hizmet etmekten başka bir gayesi yokmuş gibi gösterilen yapının asıl amacının bilinçli ve organize bir şekilde devletin tüm kurum/kuruluşlarına sızarak devleti ele geçirmek olduğu en büyük amaçlarıdır.

Bunu yaparken de her türlü gizlilik kurallarına riayet edildiği ve amaca ulaşmak için her yolun mubah sayıldığı açığa çıkmış ve örgüt amacı deşifre olmuştur.

Fetullah Terör Örgütü, geçen sürede çalışarak bu teşkilat yapısına emeğiyle gelmiş değildir.

Dış ülkeler ile Türkiye Devletinin içindeki çeşitli yapıların desteği olmadan bu teşkilatlanmayı becerebilmeleri mümkün değildir.

Kısaca bu terör örgütü, dış ülkeler ve üst bir akıl ve yapının eseridir.

Bu örgüte üye kamu görevlileri zamanı geldiğinde gözlerini karartıp, örgüt amacına yönelik her türlü suçu işleyebilmektedir.

Örgüt hiyerarşisine dâhil olan bir il müdürü kendisini örgüte ait hissettiğinden devletine ihanet edip örgütsel amaç için hukuka aykırı hareket edebilmekte, örgüt için görevini kötüye kullanıp suç işleyebilmektedir.

Örgüte himmeti kesen, toplantılara katılmayan gazete dergi aboneliğini sona erdiren esnafa idari ceza yazdırıp onları örgüte destek olmadıkları için cezalandırabilmektedir. (Deliller-21 Kls. 15 Nolu delil)

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  531852

-