9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN OKULLAR BİRİMİ ( 1 )

Hüseyin Adalan

 

2-) Okullar: Örgütün eğitim faaliyetleri alanında sahip olduğu en önemli araçlardan bir tanesi de okullardır.

Özel teşebbüslerin okul açmasına 1986 yılında yapılan düzenlemelerle imkân tanınmıştır.

Fetullah Gülen, İzmir Bozyaka'da imamlık yaparken Kur'an Kursu öğrencileri için 1977'de açtığı yurdu Yamanlar Koleji adıyla okula çevirmiştir.

Bu okul yıllar sonra tüm dünyaya yayılacak okullar zincirinin de başlangıcı olmuştur.

Türkiye'deki örgüte ait bütün okullardan sorumlu imam Hüseyin Gürsel Durmaz'dır. Günümüz itibarı ile örgütün yurt içi ve yurt dışında birçok okulları bulunmaktadır.

Okul açılması için öncelikle örgüt mensupları tarafından bölge hakkında ön çalışma yapılmaktadır.

Bu çalışmalar esnasında bölgenin stratejik önemi, etnik ve coğrafi yapısı gibi kriterler ön planda tutulmaktadır.

Bu ön çalışmalar sorumlu imamlar tarafından yapıldıysa hazırlanan rapor Fetullah Gülen'e gönderilmektedir.

Aynı zamanda o bölgeye okul açılması konusunda doğrudan Fetullah Gülen'den de talimat gelebilmektedir.

Sonuç olarak bir okulun açılması ile ilgili olarak kararı bizzat Fetullah Gülen vermektedir.

Hatta okul isimlerini bile kendisi belirlemektedir.

Örgütün yurt dışına açılmasından sonra birçok ülkede okullar açılmıştır.

Bu okullar açılırken örgüt, hükümet yetkililerinden ve bürokratlardan yardım talebinde bulunup büyük destek almışlardır.

Yurt dışı eğitim kurumları ile ilgili her yıl birkaç defa tüm kıta imamlarının katılımı ile bir toplantı yapılmaktadır.

Bu toplantılar ABD'de yapılarak Fetullah Gülen'e brifing verilmektedir.

Bu toplantılar zaman zaman ülkemizde de yapılmıştır.

Ayrıca her kıta imamlığı kendine bağlı ülkeler de bir yıl içerisinde 3-4 kez toplantı yapmaktadır.

Okulların yapımı (inşaatı) toplanan paralar ile gerçekleşmektedir.

İstisna olarak bir ülke tarafından veya o bölgedeki zengin iş adamları tarafından direkt olarak okul faaliyetlerine müsait binalar bedelsiz olarak tahsis edilebilmektedir.

Okullara gönderilecek öğretmenler ve idari kadro personelinin örgüt mensubu olmaları konusunda hassasiyet gösterilmektedir.

Bu öğretmenlerin atamaları örgütün merkezi tarafından yapılmaktadır.

Kimin nereye gideceğine örgütün üst kurulundaki tayin heyeti karar vermektedir.

Bir öğretmenin bir okuldan başka bir okula tayini ile ilgili olarak Fetullah Gülen “Elimden gelse üç ayda bir yer değiştirme yapardım” demiştir.

Yani bir öğretmen her öğretim yılında yer değiştirmesi halinde “Yeni bir çevre edinecek, bu çevreyi örgüte kazandırmaya çalışacak, örgüt hakkında daha büyük kitlelere ulaşılması sağlanacak, bu da örgüte önemli bir kazanç sağlayacak” düşüncesi bulunmaktadır.

Öğretmenler ve idari kadronun normalde yer değiştirme süresi iki veya üç yıldır.

Ancak öğretmenin kendisi başka bir yere tayin olmak isterse ya da bazı sıkıntılar ve huzursuzluklar çıkarsa idare tarafından bu süre beklenmeden başka bir yere tayini yapılmaktadır.

Bu genel bir kural olup yurt dışında görev yapan öğretmenler içinde geçerlidir.

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  867325

-