8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN OKULLAR BİRİMİ ( 2 )

Hüseyin Adalan

 

Örgüte ait okulların tüm masrafları cemaat mensubu esnaflar tarafından karşılanmaktadır.

Yani her okulun bir örgüt mensubu esnafı olmaktadır.

Yurt dışı okullarının da masrafları Türkiye'deki cemaat mensubu esnaflar tarafından karşılanmaktadır.

Bu esnaf hangi ilde bulunuyorsa okul masrafları o ilin imamı tarafından takip edilmektedir.

Ancak bu okulların masrafları esnaflar tarafından karşılanamıyorsa başka bir ilin örgüt mensubu esnafına da aynı görev verilebilmektedir.

Mevcut okulun masraflarını karşılayan esnaf aynı zamanda okulun öğretmen ve idari kadrosuna ödenen maaşlarını da karşılamaktadır.

Masraflar için bir bütçe belirlenmektedir.

Tüm harcamalar düzenlenen bütçede belirtilmektedir.

Öğretmenlerin maaşları evli ve bekâr olmasına göre değişmektedir, maaşlar genellikle elden okul müdürleri tarafından ödenmektedir.

Ancak bulunulan ilde birden çok okul varsa ya da genel müdürlük (imamlık) ihsas edildiyse ayrıca bir muhasebeci kadrosu sisteme dâhil edilmektedir.

Bu muhasebeciler ilgili okulun kadro ve öğretmenlerine ait maaş paralarını okul müdürüne teslim etmektedir.

İlgililere maaş ödemelerini okul müdürleri yapmaktadır.

Öğretmenler maaş alırken bir tutanağa imza atmaktadırlar.

Düzenlenen tutanak öğretmene verilmemekte ve sonrasında imha edilmektedir.

Özellikle yurt dışında öğretmen olarak okullarda görev alan öğretmen ve idari kadro personelinin sigorta primleri ödenmemekte ve sosyal güvenceleri bulunmamaktadır.

Yurt içinde çalışan öğretmenlerin SGK primleri asgari ücret üzerinden, idari kadronun primleri ise daha yüksek miktar üzerinden ödenmektedir.

Özellikle yurt dışında bulunan okullara kayıt yaptıran öğrencilerden ilk etapta ücret alınmamaktadır.

Örgütün okulları genellikle fakir ülkelerde veya bölgelerde açıldığından buradaki insanlar, okulun kendi teknolojilerinden daha yüksek seviyede ve kalitede eğitim verdiğini fark edince talep artmaya başlamaktadır.

Artan bu talep karşısında örgüt öğrenciler konusunda daha seçici davranmaya başlamakta ve okulları ücretli hale getirmektedir.

Ayrıca okulun açıldığı bölgede veya ülkede bürokrat çocuklarının da bu okullara kayıtlarını yaptırmaları konusunda ikna çalışmaları yapılmaktadır.

Böylece devlet kademelerinde sempati kazanma ve söz sahibi olma planlanmaktadır.

Öğrencilerden okul ücreti olarak alınan paralar yine okul için kullanılmaktadır.

Eğer bu öğrenci ücretleri okulun tüm masraflarını karşılıyorsa masrafları karşılayan örgüt mensubu esnaf başka bir okula yönlendirilmektedir.

Yurt dışındaki bir okulun masraflarını karşılayan esnafa o ülkede kendi alanında iş yapabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çalışmalar sonucu o ülkede faaliyette bulunan esnaf sadece buradaki imkânları ile okul masraflarını karşılayacak düzeye getirilmektedir.

Yani örgüt mensubu esnaf, yaptığı masraflar nedeniyle bu şekilde bir nevi ödüllendirilmektedir.

Ayrıca yurt dışında örgüt, "international school" isimli okullar açılmaktadır.

Bu okulların açılabilmesi için İngiltere'nin izni gerekmekte olup patenti de İngiltere'ye aittir.

Öğretmen kadrosunun bir kısmı İngilizce konuşan ülkelerden seçilmektedir.

Üniversitelerde de aynı sistem uygulanmaktadır.

Üniversiteyi kazanan öğrencilere örgütün ev veya yurtlarında barınma imkânı sağlanmaktadır.

Daha üniversiteye kayıt yaptırmadan barınma ihtiyacı karşılanmakta, burada ikamet eden öğrenciler ortaokul ve lise talebelerine dersler verip başarılı ve zeki olan öğrencileri üst sorumlularına iletmektedirler.

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  203399

-