10 TEMMUZ 2020 CUMA

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN ORDUDA ÖZEL MAHREM YAPISI ( 1)

Hüseyin Adalan

“Silahlı güçlere hâkim olan iktidara da hâkimdir” anlayışıyla hareket eden örgüt, “özel illegal yapılanmayı” kurmuştur.

Emniyet, askeri teşkilat, istihbarat, yargı içindeki örgüt üyeleri özel illegal yapılanma olarak örgütlenmiştir.

Her iki illegal yapılanma içerisinde “özellerin” diğerinden farkı, özellerin başında bulunan sorumlu şahsın doğrudan doğruya ABD'deki şüpheli Fetullah Gülen ve sekretaryası şüpheli Cevdet Türkyolu'na bağlı olması ve gizlilik kurallarına istihbaratçı mantığıyla kesin bir şekilde uymalarıdır.

Örgüt için en önemli birim ve varlık nedeni mahrem yerler yapılanmasıdır. Özel hizmet biriminde yer alan kişiler öğrenci bile olsalar FETÖ abilerinden burs adı altında maaş almaktadır.

Subay, astsubay, askeri öğrenciler örgütten oldukça yüksek burs ile de örgüte bağlanmaktadır.

Özeller, devletin en hassas kurumlarında görev yapmaları nedeniyle devletin ilgili kurumlarının kendilerini takip etmeleri halinde hangi imkân ve kabiliyete sahip olduklarını bildikleri için ona göre hareket etmekte, teknolojinin irtibat-muhaberede sağladığı imkânlardan maksimum seviyede istifade etmektedirler.

Mahrem yerler içinde de F. Gülen, hayati alan ve hayati hizmet olarak, özel yerlerdeki eğitimci kadrolarını göstermektedir.

Eğitim verenlerin örgütten olması özellikle tercih sebebidir.

Özeller içerisindeki şahıslar, görev yaptıkları yerlerde kendilerini deşifre etmemek adına dünya görüşlerine tamamen zıt bir yaşam tarzı içerisine girmekte, lider Fetullah Gülen'in tüm söylemlerinde İslam dinini esas aldığını belirtmesine rağmen, gerektiğinde İslam Dininin haram kıldığı şeyleri yapmaktadır.

FETÖ'nün legal kurum ve kuruluşlarıyla ya da buralarda çalışanlarla iletişime geçmekten kaçınmaktadırlar.

Özeller dışındaki illegaller ise FETÖ'nin Türkiye Mütevellisi altında faaliyet göstermekte olup, görev aldıkları yerlerdeki faaliyetleri diğer FETÖ mensuplarınca bilinmektedir.

Ancak anılanlar da operasyonel hat olarak tabir edilen başkaları adına ya da FETÖ kontrolündeki bir kurum ve kuruluş adına kayıtlı telefonlar kullanmakta, her bir hat için ayrı cihaz temin etmekte ve bunları belirli dönemlerde değiştirmektedirler.

İl ve ilçe sorumluları ise kendi adları yanında kod isim de kullanabilmektedirler. Bir yerleşim yerindeki orta düzey bir FETÖ mensubunun o il ya da ilçeden sorumlu abiyi (imamı) bilme imkânı varken, orada görev yapan FETÖ mensubu bir TSK personelini bilme imkânları yoktur.

A-) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEKİ ÖRGÜTLENME

Fetullah Gülen ve cemaati, 1971 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgütlenmeye çalışmaktadır.

Örgüt içerisinde faaliyet gösteren talebe imamları aracılığı ile örgüt evlerinde, okullarda ve yurtlarda askeri lise ve harp okullarına öğrenci hazırlanmaktadır.

İlk zamanlarda az olan bu sayı yıllar geçtikçe artmış, 1984 yılından sonra bu faaliyetler yoğunluk kazanmıştır.

O dönemde TSK içerisine yerleştirilen bu öğrencilerin birçoğu şu anda kurmay albay veya general rütbesindedir.

Genelkurmay Başkanlığı 1983-2014 yılları arasındaki dönemde TSK ile ilişiği kesilen Fetullah Gülen Grubuna mensup personel sayısını bildirmiştir.

 

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  773922

-