10 TEMMUZ 2020 CUMA

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN ÖRGÜT YAPILANMASI VE ORGANLARI ( 2 )

Hüseyin Adalan

 

2-) Kısa Hayat Hikâyesi

Babasının sert ve otoriter yapısı nedeniyle ataerkil bir ailede büyüyen Fetullah Gülen, iddia odur ki annesinin teşvikiyle beş yaşında Kuran-ı Kerim öğrenmeye başlar.

İlkokula başlayan Fetullah Gülen okula adaptasyon sağlayamadığı için üst üste sınıfta kalarak ilköğrenimini ikinci senesinde okuldan ayrılır.

İlkokulu dışarıdan girdiği imtihanlarla yaşı geçtikten sonra tamamlayıp ilkokul diplomasını almayı başarır.

Babası ile birlikte Alvar Köyüne giden Fetullah Gülen bir süre Alvarlı Efe Hoca'dan dini sohbetlerde bir şeyler öğrenmeye çalışır.

Çabuk küsme huyu nedeniyle ve agresif tutumunu bertaraf edemediği için çevresinde tenkit edilir.

Buna karşılık ezber kabiliyeti kuvvetli vaizlerden biri olur. Hitabeti etkileyicidir. İlk vaazlarını Alvarlı Köyü'nde veren Fetullah Gülen Erzurum'a gider. Sıtkı Efendi isimli bir hocadan dersler alır. Muratpaşa Medresesi'nde kurs görerek, camilerde hocalardan ders alarak bilgi ve görgüsünü geliştirir.

Edirne'de vaizlik yapmayı planlar. Erzurum'da 17 yaşına geldiğinde Mehmet Kırkıncı'nın davetlisi olarak Erzurum'a gelen Sait Nursi'nin talebeleri ile tanışır.

Nur Cemaatine bağlanan Fetullah Gülen 1955 yılının ilkbahar aylarında Alvarlı Efe Hoca'nın torunu Sadi Hoca'dan ders almaya başlar.

Sadi Hoca'nın öğrencileri arasında ayrımcılık yapmaması ve F. Gülen'e özel ilgi gösterilmemesi nedeniyle kızgınlık ve soğukluk duyarak karakola ihbar eder ve bu ihbar sonrası Sadi Hoca'nın gözaltına alınması nedeniyle arkadaşları arasındaki bütün prestijini kaybeder.

Bu ihbarı sonrası Kurşunlu Medresesi'nden atılır.

Bir süre Erzurum'da bir camide kalıp öğrenimine devam eden Fetullah Gülen 1959 yılının ilkbaharında Edirne'ye gider ve muhit değiştirerek Erzurum'dan uzaklaşır.

Edirne'de 1959 yılında yaşını büyüterek on sekiz yaşında torpille elde ettiği vaizliğini bir süre sürdürür.

Edirne Üç Şerefeli Camisi'nde 06.08.1959 tarihinde vaiz olarak görev yapmaya başlar. Fetullah Gülen 10.11.1961 günü askere gitmiş, acemi eğitimini Ankara Mamak'ta, usta birliğini ise İskenderun'da tamamlamıştır.

Herkes 24 ay askerlik yaparken şüpheli Fetullah Gülen, 17 ay fiilen askerlik yapmıştır. Askerlik görevini yaparken burada yaptığı bir vaazdan dolayı şikâyet edilmiş, olayla ilgili olarak on günlük disiplin cezası almış ve sonrasında hastalandığını bahane ederek hava değişimi alıp Erzurum'a gitmiştir. Askerliğini bitirmesini müteakip Edirne'ye dönmeyerek bir süre ailesiyle birlikte Erzurum'da kalmıştır.

Erzurum'da kaldığı 1962-1963 yıllarında, Erzurum Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucuları arasında yer almış ve dernekte aktif olarak görev yapmıştır

( Türkiye'de kurulan “Komünizmle Mücadele Derneği” hakkında ilginç bilgiler vardır. "Türkiye'de ilk Komünizmle Mücadele Derneği'nin kuruluş başvurusu, Zonguldak'ta 1948 yılında yapılmıştır. Resmi olarak ise 1956 yılında İstanbul'da faaliyete geçirilmiştir.

Fethi Tevetoğlu, derneğin kurucularından ve fikri liderlerindendir. 1965 yılında Dernek Genel Başkanlığına o zamanki Toprak Dergisi sahibi İlhan Egemen Darendelioğlu'nun geçmesiyle Türkiye genelindeki şube sayısı 110'a çıkmıştır.

Kuruluş amacı dernek tüzüğünde; ‘Başta komünizm olmak üzere, yıkıcı, yıpratıcı ve bozguncu fikir ve cereyanlarla mücadele etmek, milli kültürü, milli ve manevi değerleri korumak" şeklinde yer almaktadır. Dernek "Soğuk Savaş" döneminde CIA tarafından kurdurulmuş, finansmanını ABD Büyükelçiliği ve bazı sermaye grupları sağlamıştır. )

Edirne'ye 1964 Temmuz ayı içerisinde tekrar dönmüştür.

Dar‘ül Hadis Camiinde Kur'an Kursu öğretmenliği ve aynı caminin fahri imamı olarak göreve başlamıştır.

Yaklaşık bir yıl burada çalıştıktan sonra 1965 yılı içerisinde Kırklareli Merkez Vaizliğine tayin edilmiş, 1966 Mart ayı içerisinde İzmir Merkez Vaizliğine ataması yapılmıştır.

Burada Kestanepazarı Derneği Kur'an Kursu'nda gönüllü öğreticilik ve belletmenlik yapmıştır.

Örgütün kuruluşu da fiilen İzmir Ketanepazarı Kuran Kursu hocalığı ile başlamaktadır.

Ege bölgesinde birçok il ve ilçeye giderek 1969 yılı içerisinde vaazlar vermiş, 1971 yılı 12 Mart Muhtırası sonrası Kestanepazarı Kur'an Kursu'ndaki görevinden ayrılmıştır.

Muhtıradan sonra 03.05.1971 günü tutuklanmış, 09.11.1971 günü tahliye olmuştur.

Tahliye olduktan sonra Diyanette göreve başlamak için başvuruda bulunmuş, 23.02.1972 günü Edremit Merkez Vaizliğine ataması yapılmıştır.

Daha sonra 29.06.1974 tarihinde Manisa, 28.09.1976 tarihinde İzmir Bornova ilçesine vaiz olarak ataması yapılmıştır.

Bu dönemde ayrıca 1977 yılında geçici görevle Almanya'ya giderek orada çeşitli konferanslar vermiştir.

İlk sayısı 1979 Şubat ayında çıkan Sızıntı Dergisine başyazıları ve orta sayfa yazıları yazmıştır.

12 Eylül 1980 darbesinden hemen önce 05.09.1980 günü doktor raporu alarak görevinden ayrılmıştır.

Çanakkale Merkez Vaizliğine 25.11.1980 günü tayin edilmişse de bu göreve hiç gitmemiş ve 27 Şubat 1981 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinden 20 günlük rapor almış 20.03.1981 tarihinde görevinden istifa etmiştir.

Bu süreçten sonra illerde ferdi olarak vaazlar gerçekleştirmiştir.

Hakkında yakalama kararı olduğu için Burdur'da 12.01.1986 günü yakalanarak İzmir iline götürülmüştür.

Ancak serbest bırakılmış, yine aynı yıl Diyarbakır'daki Mehmet Özyurt davası ile ilgili olarak hakkında tehdit konmuş, bu olayla ilgili olarak İzmir Sıkıyönetim Komutanlığına giderek teslim olmuştur.

İfadesi alınarak serbest bırakılmıştır.

Bu süreçten sonra kendi etrafında oluşturduğu taraftarlarına ve bu yapıya müzahir şahısların gittikleri camilerde vaazlar vermeye devam etmiştir.

İstanbul'da Altunizade'de bulunan FEM Dershanesinin 5. katında Ankara'da ise Samanyolu Kolejinin 5. katında kalmıştır.

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  403830

-