10 TEMMUZ 2020 CUMA

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN TEŞKİLATLANMA ŞEKLİ

Hüseyin Adalan

Örgütün genel yapılanması, Kâinat İmamı, Kıta (Coğrafi Bölge) İmamları, Ülke İmamları, Eyalet (Bölge) İmamları, İl İmamları, Küçük İl Bölge İmamları (Sadece Büyük Şehirlerde), İlçe İmamları, Semt İmamları, Mahalle İmamları, Ev İmamları olmak üzere hiyerarşik bir şekilde sıralanmaktadır. (Deliller-10 Kls. 10 Nolu Delil)

Örgütün yapılanması ile ilgili eldeki bilgi ve belgelere göre; “yurt içi ve yurt dışı yapılanması” olarak ikiye ayrılmaktadır.

Ülke içindeki yapılanma da devlet daireleri yapılanması ve diğer yapılanma olarak iki türlüdür.

Devlete Paralel Hiyerarşik Yapılanma: Devlet içinde devlet gibi ayrı bir yapılanmaya izin verilemez.

Devletin hiyerarşisi dışında ayrıca bir örgüt, cemaat hiyerarşisinin varlığı kabul edilemez.

Ancak FETÖ'nün, her devlet kurumu ve kamu idaresinin içindeki resmi yöneticiye paralel örgüt tarafından tayin edilmiş imam yöneticileri vardır.

Bu örgütün önemli bir yapılanmasını “Devair-i Devlet“ yapılanması olarak ifade edilen devlet daireleri yapılanması oluşturmaktadır.

Bizzat Fetullah Gülen'in talimatı ile yurt içi ve yurt dışında kurulmuştur.

Örgütün kendi amaçları doğrultusunda kullanabileceği tüm devlet kadrolarını idare eden birim, Devair-i Devlet olarak adlandırılmaktadır.

Örgüt içerisinde dahi gizli olarak faaliyet yürüten bu yapılanma, örgütün faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde devlet kadroları içerisinde hâkimiyet sağlamaya çalışmaktadır.

Bu yapılanma başta Türkiye olmak üzere tüm kurumların örgütün eline geçmesi ile örgüt lideri Fetullah Gülen'in yönetiminde nihai olarak kâinat imamlığına ulaşma amacını hedeflemektedir.

Örgütü yöneten imamlar dini otorite, Devair-i Devlet yapılanması ise devlete, hükümete ve bürokrasiye paralel siyasi otorite şeklinde örgütlenmiştir.

Örgüt devlete paralel hiyerarşik, düzenli, etkili bir yapılanma oluşturmuştur.

Kamu idareleri içindeki örgüt mensupları resmi yönetici yerine paralel hiyerarşik, cemaat örgütlenmesini bir ajanı gibi hareket etmektedirler.

Örgüt yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahısların bilmediği ve sadece Fetullah Gülen'in bildiği ve atamasını yaptığı, hayalet bir yapı bulunmaktadır.

Hayalet yapının görevi örgüt içerisinde oto kontrol sistemi ile yapıyı denetlemek ve bizzat Fetullah Gülen'e rapor vermektir.

Aynı zamanda mutlak itaat ile yukarıdan gelecek olan emir ve talimatları hiç sorgulamadan eksiksiz ve tam olarak yerine getirmektedir.

Hayalet yapı, hizmet içerisinde yer alan bölge, il, ilçe ve semt imamlarının samimiyetini ve hizmete olan inançlarını sarsacak talimatların geri tepmesini engellemek amacıyla kurulmuştur.

Bu yapı içerisinde talimatların kişiye özel verilmektedir ve kimsenin haberi olmadan talimat yerine getirilmektedir.

Bu hayalet oluşumu aynı zamanda örgüt içerisinde çatlak seslerin ve örgütün düzenini bozacak kişilerin tespiti ve örgütten kısa sürede gönderilmesi görevini de yürütmektedir.

Bizzat Fetullah Gülen tarafından belirtilen “hizmetin bekası ümmetin bekasıdır, bundan dolayı hizmetin bekası için haramlar helaldir” prensibine göre hizmetin devamını sağlamak için bu yapı faaliyet yürütmektedir.

Gayrimeşru, haram olan alkol almak, zina yapmak, kılık kıyafette değişiklikler, lüks yaşam gibi sıradan insanın kabul edemeyeceği her türlü davranışı hayalet yapıdakiler rahatlıkla işleyebilmektedir.

Bu hayalet yapının işleyişi içerisinde haramlar helaldir.

Hayalet yapının bir görevi de örgüt içerisinde yer alan tüm bürokratların deşifre olmasının önüne geçmektir.

Yapının adli kanadı, emniyet kanadı, mülki idare kanadın da görev alan üst rütbedeki görevlilerin deşifre olmasının önüne geçmektir.

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  256348

-