9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN TOPLUMDA MEŞRULUK KAZANMASI ( 2 )

Hüseyin Adalan

Asker disiplinine sahip örgütte zamanla bozulma başlamış, kadrolar devlete düşman bir kitle haline getirilmiştir. Bu durumu fark edenler susturulmuştur.

Örgütün işlediği suçlar başka suçlar işlenerek üzeri örtülmüştür.

6-) Toplum, örgüt tarafından cemaatleştirilerek meşruluk sağlanmıştır.

Toplumun her kesimi, cemaate karşı çıkamaz hale getirilip onun egemen varlığını kabullenmesi dayatılmıştır.

Kısaca cıamaatin iktidarına ve iktidarı sürdürme şekline rıza gösteren bir toplum modeli amaçlanmıştır.

Toplumun cıamaatleştirilmesinde başvurulan araçlar, “propaganda” ve örgütün kadrolarının elindeki "kamu gücü" olmuştur.

Bu aslında zor kullanılarak sağlanan bir meşruluk sağlama yöntemidir. Genellikle yargı, silahlı asker ve emniyet bunda araç olarak kullanılmıştır.

Örgüt, başbakan ve bakanlara suikastları önlemiş gibi propaganda yapmıştır. Hükümete karşı askeri bürokrasinin darbe yapacağı iddia edilerek birçok sözde “darbe planı”  ( Balyoz, Ay ışığı, Sarıkız, Eldiven, Sakal, Oraj, Yakamoz, gibi FETÖ mensupları tarafından her nasılsa bulunmuştur. ) ortaya çıkarılmış ve yine örgüt hükümet nezdinde vazgeçilmez bir güç olduğunu ortaya koymuş ve mükâfat beklemiştir.

Bütün şikâyet dilekçelerinde veya ihbarlarda bir hükümet yetkilisine en azından hakaret iliştirilerek örgütün hükümet, iktidar partisinin yanında yer aldığı her vesileyle vurgulanmıştır.

Bütün bunlar FETÖ'nü toplum gözünde meşrulaştırırken diğer yandan sivil siyasetin güçlendiği ve askeri bürokrasinin vesayetinin kırıldığı iddia edilerek kamuoyu desteği sağlanmıştır.

7-) FETÖ, onları kendi amaçları için kullanmak isteyen siyasi parti ve kurumların desteğini almış, birçok kişi ve kuruma boyun eğdirip üstünlüğünü ve gücünün büyüklüğünü kabul ettirmiş, birçok potansiyel siyasi muhalifinin aktif desteğini sağlamıştır.

Dünya görüşü olarak ters gibi görünen kişi ve siyasi partilerin kurumsal desteğini alması FETÖ'ne meşruluk kazanmada katkı sağlamıştır. ( Mesela Adana'da MİT tırlarının durdurulması ile ilgili görüntüler, cemaatin basın yayın aracı olan Zaman veya Bugün gibi gazeteler ve internet siteleri yerine siyasi görüş olarak ters gibi duran Cumhuriyet'te yayınlatılarak algı oluşturulmuştur. Cemaat ve ters dünya görüşüne sahip bir kesiminde aynı düşünceleri paylaştığı ilan edilmiştir. )

8-) Meşruluk sağlamak ve iktidarı fiilen elde edebilmek için FETÖ ilk aşamada devlette bir iktidar boşluğu yaratılması safhasını sorunsuz gerçekleştirmiştir.

( Vatan haini ve terörist başı ) Fetullah Gülen, Kasım 2002 seçimleri sonrasında seçimi kazanan siyasi partinin muktedir olmadığını ve örgüt kadrolarının boşluğu dolduracağını söyleyerek oluşturulan iktidar boşluğuna işaret etmiştir.

Bundan sonra örgüt ikinci aşamaya geçmiş ve iktidara yerleşme safhasını kadrolaşarak ve kamu kurumunu yönetir hale gelerek tamamlamıştır.

Bu safhada atomlaşmış bir toplum modeli oluşturulmuş, kendinden olmayanın dışlanması ve kurumlarda taktik uzlaşmalar (iki adım ileri bir adım geri ) ile iktidara yerleşme safhası da tamamlanmıştır.

Son safha olarak iktidarın ele geçirilmesi kalmış ve nihayet 2011 yılından sonra örgüt, cıamaat hâkimiyetinde bir devlet düzeni oluşturmadan ibaret bu siyasi hedefi gerçekleştirmeye hazırlanmıştır.

9-) FETÖ, siyasi iktidarı fiilen elde edip kullanabilmek için ilk olarak kitlelerin, lidere ve ideolojiye inandırılmasını sağlamıştır.

Yoğun bir propaganda ile kitleler ( Vatan haini ve terörist başı ) Fetullah Gülen'in mürşit bir din adamı olduğuna, zararsızlığına, eğitimci olduğuna, amacının hayır işleri, insan yetiştirme ve eğitim, dinler arası hoşgörü, barış ve diyalog olduğuna inandırılmıştır.

Türkiye, yurt dışında binlerce okul açan eğitim veren bir dini grup sanarak bu örgüte itimat etmiştir.

Bu nedenle örgüt hızla her alanda kitlesel şekilde kadrolaşıp yerleşerek sistemin bir parçası olmayı aşarak yöneticisi haline gelmiştir.

Hatta Devlet sistemi kimi alanlarda bu örgüt militanları olmadan işlemez gibi gösterilmiştir.

Başbakana, bakanlara sözde suikastlar ve askeri darbeler önlenmiş, terör örgütleri ve suç örgütleriyle mücadele edilmiş, sistemin örgüt üyeleri tarafından idame ettirildiği havası verilmiştir.

10-) Cıamaat, hızla toplumla hareketi bütünleştirmiştir. Toplumun her kesiminde örgütle baş edilemeyeceği, çok organize oldukları ve gücüne erişilemeyeceği kanaati oluşmuş ve hemen herkes ülkedeki iyi veya kötü her şeyi örgütten bekler hale gelmiştir.

Örgüt, kitlelerin inançlarının değiştirilmesi için basın yayın araçlarını kullanmış, propaganda ile önemli bir toplum desteği sağlamayı başarmıştır.

Sonuç olarak bütün bu aşamaları başarıyla gerçekleştiren ve toplumun gözünde meşrulaşan örgüt, devlet içinde güç dengesini elinde bulundurduğunu düşünerek yönetimi fiilen devralmak üzere harekete geçmiştir.

Bu düşünce normaldir, çünkü bütün totaliter ve otoriter siyasi hareketler aynı çizgiyi takip ederek iktidarı ele geçirmişlerdir.

Diğer yandan FETÖ, bütün bunları başarırken, kitlenin bağlarından koparılmasını, diğer örgütlerin tahrip edilmesini, toplumun değer yargılarının sökülüp atılmasını, sosyalleşmenin yok edilmesini de başarıyla gerçekleştirmiş ve yıkmıştır.

Devlet ve kamu idareleri, siyaset kurumu ve toplum ise başlarına zarar gelmeyeceği konusunda uyutulmuş, cıamaat, kapalı kutu olarak kalmıştır.

Devletin bu yapıyla ilgili bildiği bütün bilgi, örgütün kendi propagandası kadardır.

Devletin hiçbir makamı veya teşkilatı örgüt hakkında doğru dürüst bilgi sahibi değildir.

Örgüt, hizmet hareketi hakkında ne demişse ondan öteye hiçbir sağlam bilgi bulunmamaktadır.

( Vatan haini ve terörist başı ) Fetullah Gülen cıamaati, kuruluşundan itibaren toplumun her kesiminde dini nedenlerle himaye görmüştür.

Bu hareketin mensuplarının devlet içinde tek tip örgütlenmesinin yol açacağı sonuçları öngörülememiş ve bir tedbir geliştirilememiştir.

 

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  681425

-