9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN YAPILANMASI VE ORGANLARI ( 1 )

Hüseyin Adalan

 

1-) Örgüt önderliği veya kâinat imamlığı veya arş imamı

Örgütün bütünlüğü üzerinde tek hâkim ve önder Fetullah Gülen olup örgüt içerisinde kâinat imamı olarak görülmektedir.

Yönetici, ilahi kıymet, muhterem, önder Fetullah Gülen, söyledikleri ve yazdıklarıyla bağlı değildir.

Fetullah Gülen ilahi bir emir olarak kendini din, ahlak, hukuk kurallarıyla bağlı saymamaktadır.

O, örgütünü ve kendini, devlet düzeninin içinde değil önünde ve üstünde görür.

Söylediklerine aykırı hareket edebilir, onları değiştirebilir, her türlü yasağı kaldırabilir, yepyeni bir yasak getirebilir, daha da önemlisi kendini dini hükümleri değiştirebilir otorite olarak görmektedir.

Örgütü bilfiil ve bizzat idare eden Fetullah Gülen'dir.

Diğer yöneticiler onun verdiği yetki ile onun adına görev yaparlar.

Örgüt yukarıdan aşağıya doğru tekçi (monist) yapıda örgütlenmiştir.

Örgütün kurucu ve baş önderi, "kâinat imamı" "kutsal insan", "büyük efendi", "metafizik âlemle ve öbür tarafla istişare etme özelliği olan", "Mehdi", "Mesih", "kutsal kişi", "muhterem", “hoca efendi”, sıfatlarıyla ifade edilen şüpheli Fetullah Gülen'dir.

Şüpheli Fetullah Gülen terör örgütü kurup bilfiil yöneterek devletin anayasal düzeninin üzerinde bir cemaat vesayeti kurmak, demokratik devlet özelliğinin ortadan kaldırılması suretiyle gizli bir güç olarak perde arkasından devleti yönetmek üzere faaliyet yürütmektedir.

Örgütün işlediği bütün suçları üstlenmiştir ama devlet için paralel bir yapılanma olmadığını ileri sürmektedir.

Ortaya çıkan vahim olaylar ve sabotajlar, hükümeti devirmek için başlatılan sistemli devamlı hareketler, devlet organlarının birbirine düşürülmesi, casusluk, usulsüz dinleme ve izleme, hukuka aykırı fişleme, gibi binlerce suçu işleyen örgütü yöneten kişidir.

Bütün bu suçlar ve haksızlıklar onun şahsi kaprisi, kibri, kendini ve örgütünü üst bir seviyede seçilmiş ve ilahi bir vazifeli olarak görmesi, hırsı ve iktidarı ele geçirme yönetme arzusundan dolayı işlenmiştir.

Kâinat imamlığı, örgütün her türlü işi ile ilgilenip üst karar veren temel ideolojik ve doktriner birimidir. Bütün işler örgütte kâinat imamının talimatıyla yürümektedir.

Örgüte kâinat imamı her hafta sesini internet üzerinden duyurmaktadır.

Örgütün kadrolarının topladığı bütün bilgi ve belgeler örgütü yöneten kişide toplanır.

1-) Şahsi Bilgileri

Fetullah Gülen'in adı tam olarak budur. "H" harfi nüfus kaydındaki resmi adında yoktur.

Bu haliyle adının bir anlamı da yoktur.

Ona konulan Fetullah ismi, 1844 yılında İran Şahına suikast düzenleyen Bahai fedaisi "Fethullah Kami" adlı kişiden alınmıştır.

Fetullah Gülen'in doğum tarihi 27.04.1942 iken nüfus kayıtlarında yılı 1941 olarak düzeltilmiştir.

Vaiz sıfatıyla memur olamaya yaşı yeterli gelmediğinden büyütmüştür.

Şüpheli Fetullah Gülen, sohbetlerinde doğum tarihini 11 Kasım 1938 olarak açıklamıştır.

Bunun sebebi kendini Mehdi olarak gördüğünden Deccal kabul ettiği Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihini kendisine doğum tarihi seçmiştir.

Mehdinin ahir zamanda zuhur edeceğine inandığı için “Deccal öldü, Mehdi doğdu” inancından dolayı bunu iddia etmektedir.

Doğum yeri Erzurum Hasankale (Pasinler) Korucuk Köyüdür. Nüfus kaydına göre, şüpheli Fetullah Gülen, Ramiz ve Rabia oğludur. Erzurum Pasinler (Hasankale) İlçesi Korucuk Köyü'nde 27.04.1941 tarihinde doğmuş olup, Erzurum Yakutiye nüfusuna kayıtlıdır. Fetullah Gülen, resmi kayıtlara göre hiç evlenmemiştir ve nüfusuna kayıtlı çocuğu yoktur. (Medyada gayrı meşru ilişkisinden bir kız çocuğunun bulunduğu iddia edilmiştir.)

Babası Ramiz cami imamı, annesi Rabia ev hanımıdır.

Fetullah Gülen altı (6) erkek, iki (2) kız çocuğu olmak üzere toplam sekiz (8) kardeştir.

Fetullah Gülen'in ailesinin etnik kökeni belli değildir.

Ailenin etnik kökeni hakkında pek bir bilgi yoktur.

Ailenin dönme olduğu, Yahudi kökenleri bulunduğu, Ermeni bir aileden geldiği ve 1915 Ermeni Tehcirinin intikamını almak için özel olarak yetiştirildiği, gibi birçok iddia ileri sürülmüş ise de elde hiç bir doğru ve ciddi resmi belge bulunmamaktadır.

Fetullah Gülen sohbetlerinde ve hayatını anlatırken ailesinin “hem Seyit ve hem de Şerif” olduğunu iddia etmişse de bu konuda da kendisinin palavrasını doğrulayan hiç bir kayıt ve belge yoktur.

Fetullah Gülen, doğum tarihi ve seyitlik konusundaki tahrifatı, geçmişte en yakın adamlarından Nurettin Veren, “Fetullah Gülen'i yarı tanrı konumuna getirmek için sinsice yollara döşenen mihenk taşlarıdır“ sözleriyle anlatmıştır.

Ayrıca ışık evlerinde derslere katılan örgüt mensuplarına “Atatürk öldü, Fetullah Gülen doğdu, Allah tarafından Mehdi ya da Mesih şeklinde İslam'ı bu topraklarda ayağa kaldıracak, Peygamber Efendimiz, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında olduğu gibi yeniden İslam Âlemini ayağa kaldıracak kişinin Fetullah Gülen ve onun cemaati olduğunu” anlatıldığını ifade etmiştir.

Şüpheli Fetullah Gülen dergilerindeki yazı ve onun yazdığı iddia edilen kitaplarda çeşitli mahlasları kullanmıştır.

En çok kullandığı mahlas olan "Dahhak", İran mitolojisinde, zalim, insan beynini yarasına süren kişiyi ifade eder.

Ayrıca şu mahlasları da kullanmıştır; “M.F.G.” Baştaki M harfi, Muhammed-Muhterem- Mesih-Mehdi (?) isimlerinden birinin kısaltması iken FG, Fetullah Gülen isminin kısaltmasıdır. (***) Üç yıldız da onun kullandığı bir mahlastır ve gizlilik ifadesidir.

“M.F.Şahin” (Ne olduğu bilinmemektedir), “Hikmet Işık”, “Abdülfettah Şahin” (Kullanıcısına göre anlamlandırılabilir).

Görüldüğü gibi şüpheli F. Gülen'in kullandığı mahlaslarda gizem ve sır doludur. Diğer yandan mitolojik, kan, beyin çıkarmak gibi vahşet, zalimlik ifade eden mahlas kullanması onun kişisel tercihiyle ilgilidir. (Şahıslar-24 Kls.)

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  195712

-