8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN YURT DIŞI EĞİTİM KURUMLARI ( 1 )

Hüseyin Adalan

FETÖ yurt dışında dünyanın 145 veya 160 ülkesinde okul, etüt merkezi, kültür merkezi, dil kursu vb. adlarla faaliyet göstermektedir.

1990 yılların başından itibaren yurt dışına açılan FETÖ'nün, Türk Cumhuriyetleri ve Bosna Hersek'te kendisine ait üniversiteleri dahi vardır.

Resmi dilin İngilizce olduğu bu okulların bazılarında Türkçe sadece seçmeli ders olarak okutulmaktadır.

Bulundukları ülkenin en etkili ve kaliteli eğitim kurumları olma yönünde gayret göstermelerine rağmen Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlardaki bazı ülkeler dışında bu yönde başarı gösterememektedirler.

Hiçbir ileri Avrupa ülkesinin en kaliteli okulları arasında FETÖ Okulu bulunmamaktadır.

FETÖ, bu okulları vasıtasıyla, bulundukları ülkelerin saygın ve etkin kişilerinin çocuklarını okuluna kabul edip popülaritesini artırmaya çalışmakta, veliler vasıtasıyla o ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal hayatında etkinlik kurmaya çalışmaktadır.

Fetullah Gülen'in yurt dışında okul açmaktaki en önemli maksadı;

Anglo-Sakson kültür çevreleri ve küresel güçlere bu yolla hizmet ederek örgütüne uluslararası meşruluk sağlamaktır.

Fetullah Gülen'in kendi ifadesine göre, örgütün yurt dışı yapılanmasının yıllara göre eğitim kurumlarının artarak devam ettiği, bu sayının 160 ülke de 1400 eğitim kurumu olduğu anlaşılmaktadır.

Örgütün yurt dışında bulunan eğitim kuruları ile ilgili olarak Fetullah Gülen'in www.herkul.org internet sitesi üzerinden yaptığı;

“… Yani harekete karşı sizin sayınıza karşı sizin cihetinize karşı sizin dünyanın dört bir yanına yayılmış 150-160 ülkede okul açmış kültür lokali açmış oralar çok defa ıstıraplara maruz kalmış fakirlikler yaşamış amele gibi çalışmış o arkadaşların sayu gayretini ve sailerine terebdüt eden Allah'ın lütfunu görmemezlikten gelmek nankörlük olur… “ ( http://www.herkul.org/bamteli/kahire-konferansi-ve-arap-alemine-acilim/ Kahire internet adresinde 09.11.2009 tarihli konuşması )

“… Siz dünyanın 160 küsur ülkesine gittiniz. 160 küsur ülkesinde -zannediyorum- yüzde bir, belki yüzde iki fire oldu. Bunun dışında da hüsnü kabul gördünüz. Adeta Allah tarafından Hazreti Cebrail'e “Ben falanları seviyorum, sen de sev!” buyurulmuş., Cebrail bütün gök ehline, “Allah falanları seviyor, ben seviyorum, siz de sevin!” diyor ve hadisin ifadesiyle sonra onlara yeryüzünde vüdd, sevgi, gönüllerin inşirahı, herkesin gönlünü onlara açması gibi bir hususiyet vaz' ediliyor. Allah öyle bir lütufta bulunuyor. Bu arkadaşlarımız düşünün yani dünya da 160 küsur farklı kültürle, o kültürün atmosferinde yetişmiş insanları muhatap alıyorlar…“ ( http://www.herkul.org/bamteli/bamteli-hizmetin-evrenselligi-ve-gonullulerinin-ortak-paydasi/ internet adresinden 09.11.2014 tarihli konuşması )

“Ne kadar Halimsin Rabbimiz“ konulu konuşmasında;

“… Size dünyanın 160 ülkesinde 163 dimi 163 ülkesinde okul açma imkânı bahşediyor ve zannediyorum. Bu sene öyle dediler 1400 tane oluyor. Bu ne yani bir nispet olsun diye nispetle meseleyi tavsif edelim diye bahsediyorum. Bütün Avrupa devletleri devleti aliyenin şöyle böyle sınırlı vesayeti altında bulunan ülkeler içinde 2 -3 asırda 1200 okul açmışlardı. 2-3 asırda sizin böyle bir şeye baştan halk ifadesiyle soyunmanız evet demeniz vira bismillah demeniz 91-92 yıllarda başlıyor. Demek ki 20 sene elin âlemin 2 asırda yaptığı şeyin çok ötesinde Allah size bir iş yaptırtıyor. Öyle bir iş ki bu zannediyorum mele-i alanın sakinleri bunu alkışlıyor. Gittiğiniz yerlerde 20 senedir ve o insanlar yabancı insanlar farklı kültür çocukları bunların içinde çok farklı dinde insanlar var kabile dinindi insanlar var farklı lisan kullanan insanlar var sizin nabzınızı tutuyorlar kalplerinizi dinliyorlar…” ( http://www.herkul.org/bamteli adresi üzerinden 21.12.2014 günü yayınlanmıştır. ) (Deliller-17, 18, 19, 20. Kls)

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  833868

-