9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN YURT DIŞI YAPILANMASI

Hüseyin Adalan

Örgütün hemen hemen her kıtada sorumluları bulunmaktadır.

Her kıta imamının altında sorumlu ülke imamları vardır.

Kıta ve ülke imamlarının koordinesinde o ülkenin alt yapı çalışmasının yapılmakta ve örgütün o ülke üzerindeki politikasının belirlenmektedir.

Özellikle eğitim faaliyetleri adı altında ülkede sempati kazanmaya çalışılıp ülkenin bürokrat kesimi ile irtibata geçilmektedir.

Herhangi bir problem veya sıkıntı ile karşılaşılırsa mutlaka Türkiye üzerinden etkin isimler kullanılarak irtibata geçilerek problem veya sıkıntı aşılmaya çalışılmaktadır.

Kıta/ülke yapılanması, yurt içi yapılanması ile hemen hemen aynıdır.

Ancak Türkiye yapılanması gibi çok geniş bir yelpazesinin bulunmamakta, ülkenin koşul ve imkânları doğrultusunda daha dar ve sınırlı şekilde hareket edilmektedir.

Yurt dışında faaliyet gösterilen ülkelerin tüm masrafları ihtiyaç olduğu sürece ülkemizdeki il imamlıkları tarafından karşılanmaktadır.

Her il imamlığının özellikle mali konularda yurt dışında sorumlu olduğu bir ülke bulunmaktadır.

Ancak bu durum o ülkede bulunan okul sayısına göre de farklılıklar göstermekte olup, yoğunluğa göre bir ülkeye birden fazla il imamlığın da maddi olarak destek verebilmektedir.

Ülkelerin tüm masrafları il imamına bağlı olarak faaliyet yürüten mütevelli heyeti tarafından karşılanmaktadır.

Bunun karşılığında da o ülkede bulunan örgüt üst düzey sorumluları tarafından para aktaran şirketlere iş istihdamı sağlanmakta ve sağlanan bu iş istihdamı sayesinde para akışı da yasal bir boyuta taşınmaktadır.

Örgüt, 1990'lı yılların başında yurt dışı açılımına başlamıştır.

Bu açılım çalışmaları ile özellikle Türk Cumhuriyetlerine büyük önem verilmiş, Irak'ın kuzey bölgesi de önem verilen diğer bir yer olmuştur.

Örgüt yeni kurulan bu ülkelerde Türk mirasının kazanımlarını örgüt amaçları doğrultusunda kullanarak kendini kolayca kabul ettirebilmiştir.

Yapılan bu çalışmalar sonucu elde edilen başarılar örgütü yeni hedeflere yöneltmiş, Asya'dan sonra Afrika kıtasına yönelme imkânı vermiştir.

Yurt Dışı Yapılanması; Kıta imamları ve onlara bağlı ülke imamlarından oluşmaktadır.

Her ülke imamına da örgütün o ülkedeki duruma göre yurt dışı birimleri bağlıdır.

a-) Avrupa Kıtası(Batı Avrupa İmamı, Balkanlar İmamı, Eski Doğu Bloku Ülkeleri)

b-) Amerika Kıtası (ABD-Kanada İmamı, Güney Amerika İmamı)

c-) Asya Kıtası (Türk Cumhuriyetleri İmamı, Uzak Doğu İmamı, Orta Doğu İmamı, Rusya Cumhuriyetleri

İmamı)

d-) Afrika Kıtası (Afrika İmamı)

e-) Avustralya Kıtası (Avustralya İmamı) olduğu anlaşılmaktadır.

 

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  143089

-