8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN YURT İÇİ YAPILANMASI (1)

Hüseyin Adalan

Örgüt, yurt içi yapılanmasını en ufak teferruata bile dikkat edecek şekilde ayrıntılı planlanlamış, en küçük hücre birimi (ünitesi) olan Talebe (Işık) Evlerine varana kadar hiyerarşik ve çok disiplinli bir yapı oluşturmuştur.

Örgütün merkezi Türkiye olup tüm organizasyonlar Türkiye üzerinden koordine edilmektedir.

Son dönemlerde ise ülke genelinde yapılan operasyonlarla birlikte merkezden yapılan yönlendirmeler, tedbir amaçlı yurt dışına kaydırılıp buradan takip edilmeye başlanmıştır.

Örgüt, kuruluşundan bugüne kadar dikey bir yapılanmayı benimsemiştir.

İlk etapta ülke genelindeki yapılanma beş ana bölge üzerine kurulmuştur.

İlk dönemlerde özellikle Doğu ve Karadeniz Bölgesinde çok etkin faaliyet yürütememiştir.

Ancak zamanla büyük kitlelere ulaşmayı hedeflediği için yeni bir yapılanma içerisine girmiştir.

Örgüt daha etkili bir propaganda çalışması yaparak, örgüte gelir temin etmek ve faaliyetlerin zayıf olduğu bölgelerdeki çalışmalarını güçlendirmek için tüm bölgelerde faaliyet yürütmüştür.

Örgüt, 1970‘li yıllardan sonra İzmir'de başlayan faaliyetlerini zamanla diğer illere de yaymıştır.

Örgüt, taraftar kitlesini artıran büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğunlaştırdığı faaliyetlerinin dağınıklığını engellemek ve buralarda daha etkin kontrol sağlamak için farklı bir yapılanmaya gitmiş ve bu büyük şehirleri kendi içerisinde bölgelere ayırmıştır.

Örneğin Ankara'yı Keçiören, Yenimahalle, Sincan, Çankaya ve Altındağ Küçük İl Bölge İmamlığı olarak (5) bölgeye ayırmıştır.

1990-2000 yılları arasında ülke genelinde (5) bölge olarak faaliyet gösteren örgütün, büyüme eğilimine girdiği dönemde bölge sayısını artırdığı ve ülke genelinde 7-8 bölge olarak faaliyet göstermeye başladığı şeklinde bilgiler elde edilmiştir.

Bursa ilinde 30.07.2015 tarihinde yapılan operasyonda ele geçirilen dokümanların incelenmesi neticesinde örgüte eleman kazandırmak için ülke genelinde farklı bir yapılanmaya gidilmiştir.

Örgütün genel olarak ülkeyi (5) bölgeye böldüğü, eleman teminini aynı zamanda www.iskare.net internet sitesi üzerinden oluşturulan CV'ler ile takip ettiği, her bölgenin farklı sorumlularının bulunduğu, tüm takibin bu sorumlu örgüt mensuplarınca yapıldığı tespit edilmiştir. (Deliller-2 Kls. 4 Nolu Delil)

Örgütün mahrem işleri ile ilgilenen “Özel Hizmet Birimi” bulunmaktadır. Bu birim Mülkiye, Yargı, Emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT, Milli Eğitim ve Akademik Kadro İmamlarından oluşmaktadır.

Bu birim direkt olarak Türkiye İmamına bağlı olup, örgüt adına yürüttükleri tüm faaliyetler büyük bir gizlilik içerisinde sürdürülmektedir.

Yürütülen bu faaliyetleri sadece çalışmayı yapan ekip ile Türkiye İmamı ve ilgili özel birim imamı bilmektedir.

Yurt içi ve yurt dışı örgütsel atamalar ise “Tayin Heyeti” tarafından yapılmaktadır.

Her il yapılanmasına ait bir mütevelli heyeti vardır.

Bu heyet belli aralıklarla düzenli olarak toplanıp il bazında özellikle maddi konularda yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapmaktadırlar.

Bu bilgilendirmeler il yapılanması tarafından yurt dışında sorumlu olduğu ülke için yapılacak harcamalar ve örgüt adına elde edilebilecek gelirler ile ilgili istişareleri içermektedir.

Sonuç olarak elde edilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda örgütün hiyerarşik bir yapılanması vardır.

Sistematik olarak tüm faaliyetleri bu yapılanmaya göre şekillendirilmektedir.

Ancak yapılanma tek bir çatı altında toplanmamıştır.

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  326234

-