10 TEMMUZ 2020 CUMA

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN YURT İÇİ YAPILANMASI ( 12 )

Hüseyin Adalan

 

3-) Ders grubu, ilmihal dersi ve Kuran okuma ile başlanan planlı, münavebeli, iyi bilen birinin nezaretinde kitap okuma ile devam edilmesidir.

Fetullah Gülen'in tanıtılması, iç ve dış geziler yaptırılıp “İrşat Ekseni” kitabının verilip okutularak daha sonra vaaz, konferans, hutbe, kitaplar ve seçilmiş bazı örgüt ideolojisinin yer aldığı broşür, kitapların okutulması ile devam edilmesi, müzakereli derslere geçilip CD izlenmesi ile tamamlanan yetiştirme programı olarak tanımlanmaktadır.

Ders grubunda ilerleyenler mütevelli heyetinde yer alacağı için yetiştirme programı mütevelliye insan yetiştirmek amaçlı olarak yürütülmektedir.

Ders grubu hizmeti benimsemiş, örgütte yetişmeyi kabullenmiş, hizmetten haz almaya başlamış, ileride mütevelli olmaya müsait kişilerden oluşturulmaktadır.

Bu kişilere mütevelli karar vermektedir.

Ders grubu 5-12 kişi arasındadır.

Ders grubu sohbet grubunun yazılı metin okuyan versiyonudur.

Sohbet grubundan farkı mümkünse yemekli olmasıdır.

Yılda iki küçük, iki tane büyük gezi yaptırılması, piknik programlarına yer verilmesi, senelik beş veya on günlük kamp programları düzenlenmesidir.

Ayda bir maneviyat gecesi yapılması, iki ayda bir önemli abilerin sohbetinden istifade ettirilmesi talimat olarak verilmektedir.

Derse gelenler burs, gazete, dergi, kurban konularına destek olabilmeli, hizmet amaçlı çevre gezilerine katılabilmelidir.

İstekli olanlara yeterliliğine inanılıyorsa görev verilmesi, esnaf derslerine yardımcı olarak katılabilmesi, mümkün görülmektedir.

İdeal ders saati en az iki saat olarak belirlenmiştir.

Mütevellilerde mutlaka derse katılmalı, ders grubuna alınan kişi bir yıl içine mütevelli seviyesine getirilmeye çalışılmalıdır.

Her ders ve sohbet grubunun mütevelliden bir sorumlusu veya temsilcisi bulunması yer almaktadır. (Deliller-12 Kls. 18 nolu Delil)

Örgüt içi yönerge;

Mütevelli seviyesindeki örgüt üyelerine talimat olarak verilmiştir.

İlk kez örgüt tarafından bazı kavramlar bir belgede açıkça tanımlanmıştır.

Mütevelli bölge temsilcisi, il temsilcisi, ilçe temsilcisinin görevleri sayılıp örgütün gerçekleştirdiği faaliyetler kısa, öz ve net şekilde anlatılmıştır.

Yaz kursu ile ilgili bilgiler verildikten sonra örgüt içerisindeki gelişim aşamaları anlatılmış, sohbet grupları ile başlayan örgütsel doktrine etme faaliyetinin ders grupları ve mütevelli heyetlerine kazandırma ile nasıl gerçekleştirildiği ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Bu yönergenin belki de en önemli hususu mütevelli seviyesine gelmiş bir kimsenin örgüt gözünde bakış açısını göstermesidir.

Mütevelli heyetine kazandırılmış kişi örgüte göre hizmet adamı olup hiçbir konuda itiraz etmeyen, gücü yettiğince örgütsel amaçlar için koşan, şahsi işinden fazla örgüt işlerini gerçekleştiren kimse olarak anlatılmakta ve onun gözünden dünya hizmet hayatın gayesi ve fıtratının (yaradılışının) neticesi olarak ifade edilmektedir.

Bunu kabul etmeyen Müslümanlar kardeş olarak görülmeyip hasım cephede sayılmaktadır.

Sohbet grupları, cemaate yabancı olan kimseleri cemaate ısındırmak, alıştırmak, sempatizan kazanmak için düzenlenen yeme içme ve muhabbet üzerine kurulu organizasyonlardır.

Bu ortalama altı ay kadar sürdürülen bir dönemdir.

Sohbet grubunda alıştırılan ve artık örgüt doktrinini öğrenmeye hazır hale getirilen kişiler belli bir kıvama gelmişse daha üst bir organizasyon olan ders grubuna aktarılmaktadır.

Ders grubuna aktarılanlar örgüt hiyerarşisine alıştırılan artık üye olabilecek kimselerdir.

Kişi itiraz etmeden ders gruplarına gelip gidiyorsa kişisel gelişimine de bakılarak örgüt üyesi haline getirilip daha üst bir yapı olan mütevelli heyeti seviyesine çıkarılmaktadır.

Bütün örgüt üyeleri, ders gruplarına ayrılıp toplantılara katılması zorunludur.

Haftada en az bir kez yapılan ders grubu toplantıları örgütsel birlikteliği sağlayıp örgüte yeni talimatların ulaştırıldığı ve örgütün dağılmasını önleyen organizasyondur.

 

 

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  478968

-