10 TEMMUZ 2020 CUMA

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN YURT İÇİ YAPILANMASI ( 3  )

Hüseyin Adalan

3-) Mütevelli Heyeti:

Mütevelli Heyeti daha çok esnaf ve iş adamlarından oluşan ve bulunduğu ilin mali işleri ile ilgilen heyettir.

Bu heyet, belli aralıklarla bir araya gelerek örgütle ilgili yapılacak işler, sıkıntılar, problemler, toplanacak himmetler, gazete ve dergi abonelikleri, yurt dışında masrafları karşılanan okulların durumları, örgüte müzahir esnafların ve iş adamlarının sorunları, alınabilecek ihaleler hakkında istişare yapıp bir sonraki toplantının tarihi ve yerini belirleyerek toplantıyı bitirir.

Aynı şekilde ilçe mütevelli heyeti de daha dar bir alanda il mütevelli heyetinin faaliyetleri yürütür.

Büyük şehirlerde mütevelli heyeti bölgelere bölünmüştür.

Bölge mütevellilerinin topladığı paralar o ilin imamına teslim edilmekte, para hareketleri de il imamının görevlendirdiği bir mutemet tarafından takip ettirilmektedir.

Mütevelli Heyeti örgüt içerisinde genellikle mali konular üzerinde yoğunlaşmıştır.

Örgüt maddi kaynağını oluşturmaya esnaf ve iş adamlarından oluşan sohbet grupları ile başlamıştır.

Örgüt, sohbet gruplarına davet edilecek kişileri önceden araştırıp sınıflandırmaktadır.

Bu sınıflandırmalar kişilerin ekonomik durumları, yaptıkları bağışlar ve verdikleri paralara göre farklılık göstermektedir.

Sohbet esnasında örgütsel propagandadan çok toplanılacak para üzerinde konuşulmaktadır.

Bu sohbet grupları için Fetullah Gülen tarafından sorumlu imamlara kuryeler aracılığı ile bazı vaaz videoları gönderilmektedir.

Bu videolar çok özel videolar olup, bu konuya Fetullah Gülen çok önem vermektedir.

Bu videolar normal ders gruplarına kesinlikle gönderilmemektedir.

Örgüte yüksek miktarda para aktaran veya gayrimenkul bağışında bulunan iş adamlarına bizzat Fetullah Gülen tarafından çeşitli hediyeler gönderilmektedir.

Hatta duruma göre Pensilvanya'ya ziyarete götürülenler, yurt dışı gezilerine götürülenler vardır.

Bu gezilerde örgütün okulları özellikle ziyaret ettirilmektedir.

Ayrıca fakir öğrencilerin hayır amaçlı okutulduğu algısı yaratılarak iş adamlarının etkilenmesi sağlanmaktadır.

Türkiye'ye geri dönüldüğünde ziyaret edilen ülkenin fakir çocukları için yardım toplama bahanesi ile esnaf ve iş adamlarından bu sayede yüklü miktarda para toplanmaktadır.

Mütevelli Heyetinde faaliyet gösteren şahıslar, sadece bölgesindeki sorumlu imamları tanımakta ve o ildeki mütevelli heyetinin yapılanmasını bilmektedirler.

Örgütün genel yapılanması hakkında bilgileri bulunmamaktadır.

Halk veya esnaf kesimi, örgütün gizli özel yapılanmasını bilmez.

Halk kesimi parasını verir hesabını sormaz ve bu paranın harcandığı yeri de bilmez.

Gizli özel yapılanma halk yapılanmasından farklıdır.

Örgütün iç yönergesinde mütevelli; "hizmet adamı" şeklinde tanımlanmakta ve hizmet denilince hiçbir konuda itiraz etmeyecek, gücü yettiğince koşacak kimseler mütevelli heyetine seçilmektedir.

Mütevelli hizmeti şahsi işlerinin önünde tutmalıdır.

Mütevelli, değişik ders gruplarının temsilcileri ve yardımcısı sorumlulardan oluşmaktadır.

Mütevellinin görevleri;

Sohbete ve derse adam getirmek,

Ders ve sohbet gruplarını yönetmek,

Derse katılanları mütevelli seviyesine çıkarmak,

Halk dersi oluşturmak ve yapmak,

Hizmet endeksli daimi Kuran öğretimi,

İl şirket müdüründen gelen her türlü şeye amade olmak,

Ünitelerin hassasiyetleri ile ilgili konuları görüşmek,

Şirket müdürünün burs,

Himmet gibi dertlerine ortak olmak,

Dersten sonra mütevelliyi detaylı bilgilendirmek,

Mütevelliye seçilen bir kimsenin mütevelli toplantısına ve derse katılmama lüksü yoktur.

Mütevelli heyeti ders gruplarını tespit etmektedir. (Deliller 12 Kls, 18 nolu delil: Yönerge sureti)

 

 

 

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  582172

-