9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Hüseyin Adalan

FETÖ’NÜN YURT İÇİ YAPILANMASI ( 9 )

Hüseyin Adalan

 

17-) Talebe (Öğrenci) İmamları:

Talebe imamları mahrem işlerde kullanılacak öğrencileri belirlemektedir.

Örgütün önem verdiği kritik kurumlar olan emniyet, askeriye, yargı ve mülkiye gibi kurumlara yerleştirilecek öğrenciler talebe imamları tarafından belirlenir ve durumlarına göre sınıflandırılarak o yönde ders çalışmaları sağlanır.

Türkiye genelindeki bütün öğrencilerden sorumlu bir talebe imamı bulunmaktadır.

Özellikle Polis Koleji ve Akademisi ile Askeri Lise ve Harp Okullarına hazırlanacak öğrenciler normal talebe evlerinden alınarak kimsenin bilmediği ve sadece mahrem hizmetlerde kullanılan evlere yerleştirilmektedir.

Eve yerleştirilen öğrencilere kod isimleri verilmektedir ve özel derslere tabi tutulmaktadırlar.

Bazı şehirlerde her mahallenin, semtin veya ilçenin talebe imamı aynı zamanda o ilin de talebe imamı olabilmektedir.

Yani tüm talebelerden sorumlu il talebe sorumlu imamları da bulunmaktadır.

18-) Serrehberler:

Serrehberlik yapılanması örgüt için çok önemli bir birimdir.

Fetullah Gülen'in etrafında bulunan mollalardan beslenen ve görevli oldukları birimler içindeki dini yapılanmayı gerçekleştiren bir yapıdır.

Serrehberler özel yetiştirilen örgüt mensuplarından oluşmaktadır.

Örgüt yapısının oluşturulması, örgüt mensuplarının bağlılıkla faaliyetlerine devam etmeleri, örgütsel motivasyonun devamlılığının sağlanması serrehberlerin görevidir.

Aynı zamanda cemaate gelen gençlerin beyinlerini yıkayarak en kabiliyetli olanları seçmektedirler.

Fetullah Gülen'in yanında bulunan mollalar grubu ve örgüt liderinden aldıkları günlük, haftalık, aylık programları, örgütsel okumalar ile dua, namaz, ev sohbetleri gibi günlük programlar ve kamp gibi faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludurlar.

Serrehberlik yapılanması kendi içinde örgütlenmiştir.

Kendi aralarında toplantılar yapıp, imamların yaptığı toplantılara katılmamaktadırlar.

Örgütsel faaliyetlerin gösterildiği birimlerde serrehberlik olarak görev alınmaktadır.

Serrehberlerin seçiminde görev alacak birim, ülkenin karekteri ve durumuna göre değişmektedir.

Örneğin hizmet ettiği ülke Müslüman ise ilahiyat ağırlıklı kişilerin görevlendirilmektedir.

Serrehber bir yere tayin edilirken karekteri, örgüt ile olan uyumu da göz önünde bulundurulmaktadır.

19-) Belletmenler:

Örgüte ait yurtlarda kalan talebelere abilik yapmaktadırlar.

Belletmenlerin başında da yurt serrehberleri bulunmaktadır.

Belletmenler yurtlarda çok özel bir görev yapmaktadır.

Bir öğrenci için öğretmen baba ise belletmeni de annesi demektir.

Her akşam okul bitiminden ertesi gün ders başlayana kadar öğrenci bütün zamanını ve hafta sonlarını belletmeni ile birlikte geçirmektedir.

Belletmeni öğrenciyi herkesten anne babasından bile daha iyi tanıyan bir kimse olarak tanımlanmaktadır.

Cemaat, öğrencinin ailesi ile doğal aidiyet bağını çözerek cemaate transfer edip yeni bir bağ oluşturmaktadır.

Belletmen öğrenciyi tanıdıktan sonra ailesinin meziyet ve zafiyetlerini de bilmekte, öğrencinin aile bağlarının giderek zayıflatılıp cemaate transfer etmektedir.

Aileden kopan gencin grup aidiyeti bir müddet sonra da cemaat kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Cemaate kişilerin transfer edilmesinde kilit rolü belletmenler oynamaktadır. (Deliller-40 Kls. 1 nolu Rapor)

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  937610

-