8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

Hüseyin Adalan

FETÖ ÖRGÜTÜNÜ YÖNETEN ÜST YAPILAR

Hüseyin Adalan

Kâinat imamına bağlı olarak üst kurullar örgütün birimlerini yönetmekte ve faaliyetlerini düzenlemektedirler.

Bu kurullar; istişare kurulu, mollalar, tayin heyeti ve özel hizmet birimleridir.

FETÖ adına bir birimi yöneten imamın kimliği deşifre olduğunda derhal değişiklik yapılarak yerine başka bir kimse imam olarak görevlendirilmektedir.

Özellikle, hususi mahrem yerlerin (operasyonel birimlerin) imamlarının kimliği deşifre olur olmaz değişiklik yapılmıştır.

Şüpheli Osman Hilmi Özdil'in emniyet imamı olduğu bir kitapta deşifre edildiği için 2010 yılı sonunda değiştirilmiştir.

A-) İstişare Heyeti (Başyüceler Kurulu):

Örgüt liderinin işleri görüşüp danıştığı kimselerden oluşan üst kuruludur.

Kâinat imamına işlerinde yardım eden bir istişare heyeti (danışma kurulu) üyeleri bulunmaktadır.

Bunlar toplam on altı kişiden oluşur ve hem danışman hem örgütün birimlerinin lider yöneticisidirler.

Bu heyet, Fetullah Gülen ile birlikte bu örgütün kuruluşunda bizzat yer alanlar, daha sonradan Fetullah Gülen'in güvenini sağlamış olanlar ile Fetullah Gülen'in kendi akrabalarından oluşmaktadır.

Talimatlara uyulup uyulmadığını kontrol ederler, bilgi toplarlar, rehberlik yaparlar, kontrol ve teftiş işlerini yürütürler, örgütü ikaz edip uyarırlar.

  1. Gülen'e topladıkları bilgileri rapor olarak verirler. Ülkedeki cemaatin politikalarını takip eder ve önderliklerine rapor verirler. İstişare heyeti, 12- 15 kişiden oluşmaktadır ve heyette yer alacak kişileri bizzat Fetullah Gülen seçip görevlendirmektedir.

İstişare heyetinde 2014 yılı başı itibariyle yer alanlar tanık ifadeleri, açık kaynak bilgileri, cep telefonu kayıt analizleri, raporlar ve resmi kurum bilgi ve belgelerine göre şüpheliler;

Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalan, Mehmet Ali Şengül, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Abdullah Aymaz, Harun Tokak, Suat Yıldırım, İsmet Aksoy, Halit Esendir, Bahattin Karataş, Mehmet Erdoğan Tüzün, Hüseyin Kara, Ali Bayram, Ali Ursavaş ve İsmail Büyükçelebi'den oluşmaktadır. (Ek-2 Örgüt şeması. Deliller-36 Kls. 11 Nolu Delil)

Fetullah Gülen, birçok konuda bu heyete başvurup, bilgi alış verişinde bulunmakta ancak son kararı yine de kendisi vermektedir.

Başyücelerin katıldığı şuraya “cemaat şurası” da denmektedir.

İstişare heyeti, örgütün genel manada her konusu ile ilgilenen bir gruptur.

Bu heyet üyelerinin önemli bir kısmı yurt dışında Fetullah Gülen'in yanındadır.

Bazıları ise ülkelerde örgütün yapacağı işler için irtibat kurmak, siyasilerle görüşmek, o ülkenin bürokratları ile yapılacak görüşmeleri sağlamak, örgüt mensuplarının karşılaştıkları problemleri çözmeye çalışmak üzere görevlendirilmiştir.

Örgütün yönetim birimlerinin de (il, ilçe, ülke) ayrı istişare heyetleri bulunmaktadır.

İstişare heyeti, bir ilin, ilçenin, semtin veya mahallenin işlerinin görüşülüp karara bağlanması için de oluşturulmuştur.

İstişare heyetleri örgüt adına kendi bölgelerinde yürüttükleri tüm faaliyetleri organize eden ve koordineyi sağlayan gruptur.

Özellikle devletten alınacak ihale miktarı büyükse buna zaman zaman Fetullah Gülen veya örgütün istişare heyeti de müdahalede bulunarak mutlaka ihaleyi kendi yandaş kuruluşlarına verdirmeye çalışmaktadır.

B-) Mollalar:

Mollalar sadece Fetullah Gülen‘in bilgisi doğrultusunda aynı zamanda müfettiş olarak faaliyet gösteren örgüt yöneticileridir.

Mollalar, Fetullah Gülen'e tam bir biat içerisinde bağlı kimselerdir ve genellikle akademik kariyere sahip ilahiyat mezunu şahıslardan oluşmaktadır.

Bunları bizzat Fetullah Gülen yetiştirmiştir.

Molla heyeti, şüpheliler;

Naci Tosun, Ahmet Kurucan, Cemal Türk, Mustafa Yeşil, Hamdullah Bayram Öztürk, Necdet İçel, İbrahim Kocabıyık, Reşit Haylamaz ve Selman Kuzu'dan oluşmaktadır. (Ek-2 Örgüt şeması. Deliller-36 Kls. 11 Nolu Delil)

Mollaların örgüt ve cemaat üzerinde hakimiyetleri vardır ve saygı nedeniyle onlardan herkes çekinir.

Herhangi bir ülke veya ilde problem çıkması durumunda Fetullah Gülen çok güvendiği bu mollaları görevlendirmektedir.

Molla çıkan sorunu çözerek görevini tamamlamaktadır.

Sorun devam ederse molla liderleri adına her türlü yolu kullanıp tedbiri alabilmektedir.

Bu şahıslar Fetullah Gülen'in yanında sabit bulunan istişare heyeti içerisindeki kişiler gibi hareket etmeyip, akademik kariyere sahip oldukları için daha çok gerçek görevlerinin bulunduğu ülke veya şehirde yaşamaktadırlar.

Ancak Fetullah Gülen'e sadık örgüt mensupları olarak irtibatlarını kesinlikle koparmamaktadırlar. (Tanıklar-1 Kls. 15 Nolu Tanık)

C-) Özel Hizmet Birimleri:

Fetullah Gülen, “Özel Hizmet Birimi“ olarak adlandırılan ve mahrem işlerini yaptırdığı şahıslar ile de bire bir görüşmektedir. Bu birimdeki yöneticiler örgüt mensuplarına talimatları bizzat kendisi de verebilmektedir.

Özel hizmet birimi yöneticisi doğrudan talimat almışsa, üzerinde çalıştığı konu hakkında çalışma bittiğinde doğrudan Fetullah Gülen ile irtibata geçerek bilgi aktarmaktadır. Mahrem yerler olarak yapıya dâhil edilen yerlerde, Murat Karabulut MİT, Rıdvan Akovalı GATA, Ahmet Can, Osman Karakuş, Abdulkadir Aksoy yargı, Sait Aksoy milli eğitim ve Mahmut Akdoğan mülkiye imamı olarak görev yapmaktadır.

(Ek-2 Örgüt şeması. Deliller-36 Kls. 11 Nolu Delil )

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  535091

-