10 TEMMUZ 2020 CUMA

Hüseyin Adalan

FETÖ ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI VE ORGANLARI ( 4 )

Hüseyin Adalan

 

Fetullah Gülen, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından korunan şahıslardan biri olmuş ve kendisine resmi koruma tahsis edilmiştir.

Usullere aykırı olarak bu koruma faaliyeti yurt dışında da devam ettirilmiştir.

ABD'de eğitim için bulundurulduğu iddia edilen bazı emniyet personelinin gerçek amacı onu korumaktır.

Kısaca F. Gülen, devletin her kurumu ile korunup kollanan bir şahsiyet olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır.

Fetullah Gülen, bölücü terör örgütü kurucu ve yöneticisinin Türkiye'ye getirilmesinden bir ay sonra 21 Mart 1999 günü ABD'ye gitmiş/kaçmış/gönderilmiştir.

Örgüt, Fetullah Gülen'in ABD'ye kaçmasının gerekçesini önce hastalığı ve tedavi olma amacına bağlamıştır.

Bu gerekçe inandırıcı olmadığı ve kamuoyunda tutmadığı için örgüt sonradan inziva ve hicrete bağlamıştır.

Örgüt, bu konuda da tutarsızdır ve açıkça gereği söyleyememektedir.

Şüpheli Fetullah Gülen, ABD'de Pensilvanya Eyaletindeki karargâh olarak kullandığı çiftliklerden oluşan merkezden örgütünü yönetmiştir.

Birçok kez devletin üst düzeyindeki yöneticilerin geri dönmesi için yaptığı çağrılara uymayarak devleti ele geçireceği günü örümcek ağı kurup sabır ve sebat ederek beklemiştir.

Örgüt lideri önceden batıya karşı çıkıp söylem geliştirirken sonradan bu ifadelerinden çark edip onlara yaranmak, dinde radikal olmadığını, onların istedikleri ölçüde ılımlı olduğunu, dinler arası diyaloğu baş tacı yapacağını gösteren ifadeler kullanmıştır.

Küresel sermayenin Türkiye'deki çıkarlarını savunmak için örgütünü kullandırmaya başlamıştır.

ABD'de açtığı dava üzerine araya konan referans denen torpil ve verilen sözlerle süresiz oturma hakkı sağlayan yeşil kart sahibi olmuştur.

Şüpheli Fetullah Gülen'in ABD vatandaşlığına geçtiğine dair de iddialar ileri sürülmüştür.

Örgütün kurucusu ve önderi Fetullah Gülen, 21.03.1999 günü sağlık problemlerini bahane ederek Amerika Birleşik Devletleri‘ne gitmiş ve bir daha geri dönmemiştir.

Halen 1857 Mount Eaton Rd. 18353 Pensilvania Saylandrsburg PA/ABD adresinde ikamet etmekte ve örgütünü ABD'den idare ve komuta etmeye devam etmektedir.

Pensilvanya'nın Saylandrsburg'ta Fetullah Gülen yaklaşık yüz bin dönüm arazi üzerinde kurulu sekiz villa ve bir ikametgahtan oluşan kampüste olağanüstü güvenlik tedbirleri altında yaşamakta ve örgütünü idare etmektedir. (Şahıslar-24 Kls.)

Fetullah Gülen Amerika'ya gitmeden önce kendisine muhalif kesimler, onun Amerikan güdümünde olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Bu iddia sahiplerine göre;

“Amerika Birleşik Devletlerine sığınan ve orada yaşayan Fetullah Gülen, kullanılmış ve cemaatiyle birlikte Türkiye'ye ihanet etmiştir.

Amerika onu Orta Doğu Bölgesindeki ülkeleri kuşatma ve işgal planlarına yardımcı olmak için kullanmış, toplumun inançlarını istismar ederek sermaye ve iktidar gücüne dönüşmesini sağlamıştır.

ABD, bu hizmetine karşılık hayatını ülkesinde sürdürmesine izin vermiştir”.

Ancak bu iddia Türkiye'de 2013 yılına kadar hiç dikkate alınmamıştır.

Herkül.org isimli tuhaf bir internet sitesinden Fetullah Gülen adı ile yayınlanan konuşma ve sohbetlerin yine Fetullah Gülen adı ile yazılan "Kırık Testi, Prizma, Vuslat Muştusu, Ümit Burcu, Kalbin Zümrüt Tepeleri" gibi tuhaf isimleri bulunan kitapların adı gibi içindekiler de din terminolojisine yabancıdır.

3-) Eğitim Durumu:

Fetullah Gülen toplam iki ya da iki yıldan biraz fazlaca eğitim görmüştür.

İlkokulu terk edip sonradan dışardan bitirebilmiş ve elde ettiği ilkokul diploması ile vaiz olabilmiştir.

Biraz da kulaktan dolma bölük pürçük din eğitimi aldığı iddia edilen örgüt kurucusunun akademik ve profesyonel bir eğitimi yoktur.

Din eğitimi aldığı konusu da rivayetten ibaret olup gerçek olup olmadığı belirsizdir.

Fetullah Gülen'in, vaaz ve sohbetlerinde de derin bir dini bilgiye ve gereği gibi akademik bilgiye sahip olmadığı açıkça anlaşılmaktadır.

Söyledikleri basit olup sıradan her vaiz ve imamın ifade edebileceği sığ bilgilerdir.

Arada bir artık kullanılmayan ve manası anlaşılmayan Farsça ve Arapça kelimeler kullansa da konuşmalardaki cehaletin boyutu ayan beyan ortadadır.

Basit bilgileri ağlayıp sızlayarak, kendinden geçerek karşısındaki kitleye anlatmakta, hitabet gücü ve ustalığı sayesinde (Adolf Hitler gibi) muhataplarını etkilemeyi becerebilmektedir.

Dini konulardaki cehaletini gizlemekte mahir olan şüpheli Fetullah, akait konusunda verdiği görüşlerle örgütünü devletine düşman ve liderine tanrı gibi inanan, beynini kullanmaktan aciz insanlar topluluğu derekesine düşürmüştür.

İslam Dinini hakkıyla bilen hiç kimse onun bu görüşlerini doğru ve makbul kabul etmemekte, onun ve cemaatinin tutuğu yolun yanlış olduğunu ifade etmektedirler.

Dini eğitimi derin olmadığı için kendine göre yaptığı yorumlarla dinin genel kabullerine aykırı bir görüş geliştirmiştir.

Fakat ona inananlar, efsunlanmış gibi onu muhterem kâinat imamı saymakta ve söylediği basit şeylerden olağanüstü manalar çıkarıp anlamlandırmaya çalışmaktadırlar.

Fetullah Gülen konuşmalarının anlamı pek bilinmeyen Farsça ve Arapça bir kaç kelime ile süsleyip kendisini derin, entelektüel din bilgisi varmış gibi izleyicilere sunmaktadır.

Anlamı bilinmeyen kelimeler sayesinde konuşmasını süsleyip, din âlimi sıfatı takınarak basit konuları örgüte aktarmaktadır.

 

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  859388

-