10 TEMMUZ 2020 CUMA

Hüseyin Adalan

FETÖ ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI VE ORGANLARI ( 6 )

Hüseyin Adalan

 

5-) Ekonomik Durumu

Emekli bir vaiz olan ve başka bir geliri bulunmayan F. Gülen, ABD'de, örgütün din adına kandırıp topladığı himmetlerinden aktarılan gelirle müreffeh bir hayat sürmektedir.

Çocukluğunu anlatan şüpheli Fetullah Gülen, günlerce aç kaldığım olurdu da ütüsüz pantolon, boyasız ayakkabı giymezdim diyerek kendini tanıtır.

Ayrıca pipo içtiğini de söyler.

Ailesi fakir olmasına rağmen dönemin şartları da göz önüne alındığında çocukluğunda pipoyu nereden bulup içtiği anlaşılamamaktadır.

Şüpheli Fetullah Gülen emekli bir vaizdir.

ABD ülkesindeki hayat durumu ve giderlerini bu gelirle karşılaması mümkün olmadığından o kitap ve diğer eserlerinden gelen telif hakları gelirini ileri sürmektedir.

Gerçekte kutsal hoca payı olarak toplanan örgüt gelirinin % 15'i onun masraflarına ve mal varlığı olarak gönderilmektedir.

Şüpheli Türkiye'de ekonominin önemli bir kısmına hükmeden devasa bir örgütü yönetmektedir.

Bu örgütlenme kendisinin masraflarını geçimini ve Pensilvanya'da rahatça yaşamasını temin etmek için elinden geleni yapmaktadır.

Türkiye'de çeşitli yollarla toplanan himmetin % 10-15'i doğrudan şüpheli Fetullah Gülen'in kasasına gitmektedir.

Yeşil kart almak için ABD'de hâkime 50 milyar dolarlık bir servet beyan ettiği iddia edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Nenehatun Sosyal Güvenlik Merkezinin gönderdiği 2101372215 kurum tahsis numaralı Fetullah Gülen'e ait SSK şahsi sicil dosyasının incelenmesinde;

1-) Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre;

41941065 sandık numaralı Fetullah Gülen'in 01.08.1959 tarihinde hizmete başladığı, 30.11.1961 tarihine kadar 2 yıl 4 ay çalıştığı, 02.12.1961 günü hizmetinin tekrar başlayıp 23.10.1961 günü kesildiği, 1 yıl 11 ay 23 gün çalıştığı, 01.08.1964 günü tekrar hizmetin başladığı ve 31.03.1981 günü hizmetin sona erdiği, 16 yıl 8 ay çalıştığı, toplam çalıştığı gün sayısının 20 yıl 11 ay 23 gün olduğu,

2-) Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlarına göre; Gülen Matbaası sahibi Salih Gülen 02.06.1986 günü Fetullah Gülen'in işyerinde sigortalı olarak çalıştığına dair bildirge vermiş ve Fetullah Gülen'i Erzurum'daki Gülen Matbaasında 01.03.1986 tarihinden itibaren işçi olarak göstermiştir.

Gülen Matbaası sahibi Salih Gülen, Fetullah Gülen'in 30.01.1990 günü işyerinden ayrıldığını kuruma bildirmiştir.

3-) Fetullah Gülen, 30.01.1990 günü yaşlılık aylığı bağlanması için Erzurum Bölge Müdürlüğünün ıslak imzalı dilekçe vermiş, 30.01.1990 günü Erzurum Şube Müdürlüğüne çalıştığı işyerinden ayrıldığına dair ıslak imzalı beyan kâğıdı vermiştir.

  1. Gülen imzalı 3 belge altında 3 farklı ıslak imza bulunmaktadır ve imzaların her biri farklı kişilerin el ürünü olduğu basit bir inceleme ile gözle anlaşılabilmektedir.

Fetullah Gülen'in 18.07.1990 tarihinde sosyal sigortalar kurumu bölge müdürlüğüne dilekçe vererek tahsis talebinin İzmir'e nakledilmesinden vazgeçtiğini belirtmiştir.

Yenikapı Caddesi Kadıoğlu Sok. Gülen Matbaası No 22 deki adresine göre işlem yapılmasını talep ettiği, belge altında ıslak imza bulunmaktadır.

Sosyal Sigortalar Kurumunun Fetullah Gülen'in başvurusu üzerine 17.07.1990 da yaşlılık aylığı bağlamak için 1987/1 ve 3. Dönem bordrolarının verilmediğinden Gülen matbaasında bu bordroları istemiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığından çalıştığı dönem ile ilgili bilgileri istediği, Sosyal Sigortalar Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü 01.03.1986 günü Erzurum'da Gülen matbaasında Aşağı Yoncalık Mahallesi Kadıoğlu Sokak No 22 adresinde Gülen Matbaasında çalışan Fetullah Gülen'in 01.03.1986 ile 30.01.1990 tarihleri arasındaki sigortalılık süresini esas alarak 14.04.1990 günü 2101372215 tahsis ve 15457117 sicil numarası ile hesaplanan toplam çalışma süresine göre 7553 günü Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden, 1310 günü sigortalı olmak üzere toplam 8963 gün üzerinden emeklilik işlemini gerçekleştirmiştir.

2101372215 tahsis numarası ile 01.02.1990 günü yaşlılık aylığı bağladığı, bu tarihten itibaren Fetullah Gülen'in SSK'dan yaşlılık aylığını aldığı tespit edilmiştir.

4-) Fetullah Gülen'in Nil A.Ş.'de emtia deposunda 18.10.2002 günü çalışmaya başladığına dair işe giriş bildirgesi verildiği tespit edilmiştir.

Yine aynı o tarihte yurt dışında bulunan Fetullah Gülen'in bu işyerinde çalışmadığının bilinmesi nedeni ile teftiş kurulu başkanlığının konuyu soruşturup incelediği, 04.03.2003 gün ve 1/1 sayılı raporun düzenlendiği görülmüştür.

5-) Sosyal Sigortalar Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığının Nil A.Ş'de 107880435 sicil kaydı ile emtia deposunda çalıştığı ileri sürülüp sigortalanan Fetullah Gülen'in o tarihte yurt dışında olduğunun, konunun araştırılması için Sigorta müfettişlerinin görevlendirildiği, sigorta müfettişlerinin raporu üzerine 18.10.2002- 31.12.2002 tarihleri arasında sigortalı olarak gösterilen Fetullah Gülen'in çalışmalarının iptal edilmiştir.

Sosyal Sigortalar Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığının Nil Basın Yayın Dağıtım Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim şirketinde 22.01.2003 günü saat 13:30'da denetleme yaptığı, Yılmaz Topçuk ve Abdullah Metin tarafından yapılan denetimde Fetullah Gülen adlı çalışan bir şahsa rastlanmadığının tespit edildiği, fiilen iş yerinde bulunmadığının belirlendiği, Fetullah Gülen'in Nil emtia deposunda çalıştığına dair verilen işe giriş bildirgesinde 15.10.2002 tarihli sigortalı imzasının bulunduğu belgenin sahte olduğu, yurt dışında yaşayan Fetullah Gülen tarafından imzalanmasının mümkün olmadığı, belge üzerindeki imzanın Fetullah Gülen'e ait imzalara hiç benzememektedir.

6-) Vakıfbank Erzurum Şubesindeki ödeme kayıtlarına göre; Fetullah Gülen'in 01.02.1990 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı ödenmeye başlandığı, Vakıfbank Erzurum şubesinin 7292797305 nolu hesabı üzerinden yaşlılık aylıklarını Seyfullah Gülen'in, Fetullah Gülen'in verdiği vekaletnameyi bankadan çektiği, Fetullah Gülen'in hesabına 19.01.2015 günü 1313,73 TL maaş ödemesi yatırıldığı, bu ödemenin İzmir'de Atm'de 25.01.2015 günü çekildiği görülmüştür. (Şahıslar-24 Kls. SGK Dosyası sureti)

 

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  239153

-