9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Hüseyin Adalan

FETÖ ÜYELERİNİN İLLEGAL FAALİYETLERE SOKULMASI

Hüseyin Adalan

Fetullah Gülen'in bazı konuşmalarında dile getirdiği üzere suya atılan bir taşın halka halka yayılması misali, her bir FETÖ mensubu bulunduğu yerde suya atılan bir taş olmuş, etrafında yeni halkalar oluşturma gayretine girmiştir.

Bunu yapan pek çok kişi ise neye alet olduğunu bilmeden, iyi niyetli olarak hem Allah katında hem de dünya hayatında faydalı işler yapabilmek adına bu yola girmiştir.

Üst düzey görevlere getirilen pek çok kişiye ise, Fetullah Gülen'in talimatlarına uyacaklarına ve örgütün menfaatleri doğrultusunda verilecek her türlü görevi yapacaklarına ve bildiklerini gizleyeceklerine dair yemin ettirilmektedir.  ( Yemin metni Tanık Nurettin Veren'in ifadesi ekindedir. 2014/123105 sayılı soruşturmadaki ifade)

Ancak FETÖ'deki dayanışma ve hizmet etme gayesi, zaman içerisinde çok daha geniş yorumlanarak haksızlıkların, yalanların ve iftiraların gerekçesi olmuş, ulvi bir amaç için hareket edildiği gerekçesiyle hem hukuk açısından hem de dini açıdan yasak/günah olan pek çok davranış, yapılagelen olağan şeyler haline gelmiştir.

İnsanlar, kendilerine inandırılan ulvi gayeye odaklandıkları için yaptıklarını yasak ya da günah olarak kabul etmemişlerdir.

Fetullah Gülen'in ya da üst abinin söylediği her şey, Kur'an-ı Kerim'de ya da kanunlarda yasak olsa dahi uygulanır hale gelmiş, eleştiri ortadan kaldırılmıştır. (Gizli Tanık Bulut'un ifadesi)

Ülkeye hizmet etmeleri amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan şahıslar, tamamen FETÖ'ye hizmeti hayatlarının gayesi haline getirmişlerdir.

Görev aldıkları yerlerde kendilerinden farklı görüşleri benimseyen şahısları dışlamışlar, stratejik noktalar başta olmak üzere her alanda söz sahibi olmuşlardır.

Her ortamda Allah korkusundan, kul hakkı yememek gerektiğinden bahseden şahıslar, FETÖ'ye hizmet etmek gayesiyle doğruyu yanlış, suçluyu suçsuz, haklıyı haksız gösterme gayreti içine girmişlerdir.

Bu şekilde, FETÖ'nin asıl amacının farkında olmayan pek çok kişi, örgütün üst düzey yöneticilerinin kasıtlı yönlendirmesi doğrultusunda illegal faaliyetler içerisine sürüklenmişlerdir.

Kamu kurum/kuruluşlarında çalışan FETÖ mensupları, bir yandan Allah yolunda hizmette bulunduklarını iddia etmelerine rağmen, diğer yandan en büyük günahlarından biri olan “Kul Hakkı” yiyerek, başka bir FETÖ mensubunun işe girmesi ve terfi edebilmesi için ya da örgüt aleyhine olduğu gerekçesiyle kendilerinden olmayanların hakkını yemiştir.

Mesela yetkisini kullanarak anılanlar hakkında haksız yere işlemler/soruşturmalar yürütmüş, hapse atılmaları ya da işlerine son verilmesine kadar giden her türlü illegal faaliyete girmişlerdir.

Bu örgüt mensupları, sadece bireye karşı değil Devlete, devletin belirli kurum/kuruluşlarına ya da ülkenin milli menfaatlerine yönelik eylemler içerisinde de bulunmuşlardır.

Ele geçiremedikleri kurumları ve çalışanlarını kamuoyu nazarında yıpratarak etkinliğini azaltıp, itibarsızlaştırmaya ve buralarda oluşacak boşluklara kendi kadrolarını sokmaya çalışmışlar, ülkeyi uluslararası alanda zor durumda bırakacak eylemlere yönelmişlerdir.

 

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  862446

-