19 EYLÜL 2020 CUMARTESİ

FRANSA’DAKİ İSRAİL LOBİSİ

ABD’deki kadar güçlü olmamakla birlikte Fransa’da da güçlü bir Yahudi lobisi bulunuyor. Fransa Eski Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle; “Fransa’da nüfuzunu özellikle basın-yayın çevrelerinde gösteren, İsrail yanlısı güçlü bir lobi mevcuttur” şeklindeki açıklamasıyla, bu gerçeği en üst düzeyde tescil etmiştir.


FRANSA’DAKİ İSRAİL LOBİSİ

Roger Garaudy de Fransa'daki Yahudi lobisi ile ilgili şunları söylüyor: “Hangi partiden olursa olsun, Michel Rocard'dan Jacques Chirac'a ve Mitterand'a varıncaya kadar, Fransa Cumhurbaşkanlığı'na aday olan hiçbir kimse yoktur ki, medya beratını almak için İsrail'e gitmemiş olsun. Bugün yönetici merkezi LICRA (Irkçılığa ve Yahudi Düşmanlığına Karşı Milletlararası Birlik) tarafından oluşturulan Lobi'nin medya gücü öylesine fazladır ki; kamuoyunu canının istediği gibi yönlendirebilir. Fransa'daki Yahudi nüfusu Fransız halkının yaklaşık %2'sini oluşturduğu halde, Siyonizm medyanın siyasi karar organlarının çoğunluğu üzerinde egemenliğe sahiptir. Televizyon, radyo, ister günlük gazete, ister haftalık dergi olsun, yazılı basın –özellikle Holywood'ın istilası ile birlikte- sinema ve hatta (okuyucu komiteleri aracılığıyla veto edebildikleri) yayınevleri onların ellerindedir; tıpkı ‘medya'nın finans çarkı olan reklamın da onların ellerinde olduğu gibi…”

Fransa Başhahamı Joseph Sitruk'un, İsrail'de yönettiği bir ayinde İsrail Başbakanı İzak Şamir'e söylediği şu sözler de, bir din adamı olarak kendisinin ve kendisine tâbî olan Yahudilerin, İsrail devletinin politikalarına karşı yaklaşımları hakkında ciddi ipuçları veriyor: “Her Fransız Yahudisi İsrail'in bir temsilcisidir… Emin olunuz, Fransa'daki her Yahudi, sizin savunduklarınızın bir savunucusudur. Hem de çifte bağlılığı düşünmeksizin!”

ucak

İSRAİL'İN SU POLİTİKALARI

İsrail Ortadoğu coğrafyasında yürüttüğü su politikalarıyla bölgedeki bellibaşlı su kaynaklarının kontrolünü eline almak için yoğun çaba harcıyor. İsrail'in bu po­li­tikası, ülkenin ciddi bir su sıkıntısı içerisinde olmadığından hareketle, su konusunun politik bir malzeme olarak kullanmak istenmesi ile açıklanıyor.

İsrail 1948'den bu yana bütün komşularından su temin edebilmek için uzun soluklu politikalar geliştiriyor. 1967'deki Arap-İsrail Savaşı'nın en önemli sebeplerinden biri olarak da Şeria Nehri suları gösteriliyor. Bu gerçek, dönemin Savunma Bakanı Moşe Dayan tarafından da teyit edilmişti. Altı Gün Savaşı sonrasında Golan Tepeleri ve Şeria Irmağı'nın değişimi dahî gündeme gelmişti.
İsrail, komşu ülkelerin birtakım projelerine de yine benzer kaygılarla pek çok sefer müdâhil oldu. Kuzeyindeki Galili Denizi'ne su akışını engelleyecek olan Suriye'nin baraj projesine karşı çıkmış ve projenin hayata geçirilmesi durumunda sert tedbirler alacağını açıklamıştı. Suriye'nin Ürdün ile birlikte Yarmuk Nehri üzerinde bir baraj yapma projesi de yine İsrail'in tepkisi üzerine askıya alınmıştı. Sudan'daki Jonlei Kanalı da İsrail tarafından uzun yıllar boyunca provake edilmişti.

Filistin topraklarında da benzer bir politika güden İsrail, Batı Şeria'daki su kaynaklarının %90'ını kullanırken, bu durum Filistin topraklarındaki su probleminin çok ciddi boyutlara ulaşmasına neden oluyor. Kendisi için büyük önemi olan iki nehirden Nil ile ilgili hedeflerini daha önce büyük oranda gerçekleştiren İsrail, Fırat Nehri üzerindeki planlarını gerçekleştirmek için de GAP'a büyük ilgi duyuyor.

İsrailli işadamları ve küresel ölçekte ticaret yapan Yahudi şirketlerin üstdüzey yetkilileri bölgeyi sık sık ziyaret ederek başta Urfa olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesinde toprak satın almak istediklerini açıkça dile getiriyorlar. “Türkiye'nin bölgedeki Kürt kökenli vatandaşların sorunlarıyla yeterince ilgilenmediği ve bölgeyi pek çok alanda olduğu gibi ekonomik alanda da geri bıraktığı, kendilerinin bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak istedikleri” söylemi üzerinden bölge halkının sempatisini ve güvenini kazanmaya çalışıyorlar.

Bu temaslar resmî düzeyde de sürdürülüyor. İsrail Tarım Bakanlığı GAP'la yakından ilgilenirken, projeden hisse alabilmek için de yoğun çaba sarfediyor.

Devamı yarın...

Yorum Yaz

  298426

-