KV web

Dünya obeziteyle Afrika açlıkla savaşıyor!

Dünya obeziteyle Afrika açlıkla savaşıyor!
07 Ekim 2015 13:18:35

Sahraaltı Afrika'da gelecek aylarda etkisini arttırması beklenen El Nino sebebiyle 60 milyon kişinin açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğu açıklandı.

Sahraaltı Afrika'da yaklaşık 60 milyon insanın açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bildirildi. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki gıda üretiminin azaldığı ve durumun daha da kötüye gittiği belirtilerek, milyonlarca insanın açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.  Oluşturduğu ısıtıcı etki nedeniyle kasırgalara, şiddetli yağışlara, taşkınlara, kuraklıklara, yangınlara ve tarımsal ürün kayıplarına yol açan ve gelecek aylarda etkisini artırması beklenen El Nino atmosfer olayıyla Sahraaltı Afrika'da gıda sıkıntısının artacağı kaydedilen açıklamada, "60 milyon insan açlık tehlikesi ile karşı karşıya" ifadesi kullanıldı.

AFRİKA GENELİNDE EGEMEN OLAN AÇLIK SORUNU

Afrika kıtasındaki ülkeler 15. yüzyılda Portekizli denizcilerin kıtaya ayak basmasıyla Portekiz, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya gibi ülkelerin arasında sömürgeler olarak bölünmüş, bu durum çeşitli Afrika ülkelerinde 1970'lere kadar devam etmiştir. Çoğu Afrika ülkesinin sınırları, sömürgeci devletler tarafından masa başında cetvelle çizilmiştir.

Bu durum, Afrika'da yıllarca süren iç çatışmalar ve sınır savaşlarına sebep olmuş, bu da Afrika'daki açlığı ve yoksulluğu artırmıştır. Sömürgeciler daha kolay yönetebilmek için Afrika ülkelerinde daima azınlıkları ve muhalefetleri desteklemiş, ayrımcılık yapmış, bu da bir süre sonra soykırımlara neden olmuştur. Afrika ülkeleri bağımsızlıklarını ilan etmelerine rağmen çoğu halk hala sömürüldükleri ülkenin dilini konuşmakta ve ekonomik olarak onlara bağlı yaşamaktadır. Ayrıca, "yeni sömürgecilik" bu ülkeleri çeşitli yollarla sömürgeci devletlere bağlı tutmakta ve dış borçlarını IMF yardımıyla artırmaktadır.

YARDIM KAMPANYALARI GEÇİCİ ÇÖZÜMLER

Tuhaftır ki bizler Afrika'yı sadece Ramazan ayında hatırlıyoruz. Tıpkı ülkemizdeki aç ve evsizleri de sadece ramazan ayında ağırlayıp 30 günde yılların günahını çıkarmaya çalıştığımız gibi.. Dünya ülkelerinin yüzyıllardır uyguladığı sömürüler Afrika'yı bu hale getirdi. Doğal kaynakları, insan gücü hunharca ve sınırsızca sömürüldü. Yıllardır kendi topraklarında aç susuz köle oldular, yetmedi başka topraklara da kölelik yaptılar… Yapılan yardım kampanyaları elbet yararlıdır ancak geçici çözümlerdir. Dünya politikaları acilen değişmeli ve ülke halkına özkaynaklarını kullanabilme şansı geri verilmelidir.