HDP'yi kapatma davasında süreç nasıl ilerleyecek?

HDP'yi kapatma davasında süreç nasıl ilerleyecek?
10 Haziran 2021 12:53:43

HDP'ye açılan kapatma davasını değerlendiren hukukçular "Yüce mahkemenin oy birliği ile kapanma kararı alması Türk milletinin müşterek vicdani arzusudur" dedi.

Ezgi Çelik - Ankara

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi. Peki, bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? AYM, “HDP kapatılsın” kararı verir mi? Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Avukat Faruk Keleştimur, HDP’nin kapatılmasına yönelik açılan yeni davaya ilişkin Milat’a değerlendirmelerde bulundu. 

'Oy çokluğu olursa kapanma kararı verilebilir'

Davaya ilişkin raportörün görevlendirildiğini ve öncelikle ilk inceleme sürecinin başlayacağını belirten Faruk Keleştimur, hukuki sürece ilişkin şu bilgileri verdi: 

“İlk inceleme aşaması mevzuatta bir süreye tabi değil ancak hukuken ve teamüllere göre en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. Akabinde iddianame kabul edilecektir. Zira Anayasa Mahkemesi’nin iade sebepleri ortadan kalkmış, usulî noksanlıklar ikmal edilmiştir. Dolayısıyla yeniden iddianame iadesi şeklinde bir süreç oluşmayacaktır. Ön inceleme aşamasının akabinde HDP’den savunma istenecektir. Yazılı savunma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na tevdi edilecektir, ilaveten duruşma safahati yani sözlü savunma aşaması olacaktır. Ayrıca haklarında siyasi yasaklılık istenenlerin yazılı savunması alınacaktır. İddianamedeki iddialar ve deliller bu aşamalarda müzakere ve mütalaa edilecektir. Nihai olarak 2/3 oy çokluğu ile kapanma kararı verilebilecektir” dedi. 

566_65460c5deef8fb8bc031aa3ee1a7a2e8.png

'Odak ibaresinin muhteviyatı çoktan oluşmuştur'

Hukukun HDP’nin kapatılmasını gerektirdiğini belirten Keleştimur, “Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. Maddesi bu hususta çok açıktır. Kanun maddesinde yer alan ‘odak’ ibaresinin muhteviyatı çoktan oluşmuştur. Toplanan deliller ışığında ve objektif bilgi, belge ve bulgular çerçevesinde kapanma kararı hukukun, yasanın ve ilgili tüm mevzuatın icabı ve gereği olacaktır. Hukukun üstünlüğüne inanan her vicdan ve ahlak sahibinin temennisi adaletin tecelli etmesiyle ülkemizin bu ihanet, suç ve terör şebekesinden süreklilik arz edecek şekilde arınmasıdır. Mahkemenin kıymetli üyelerinin de bu hissiyat ve hukukî misyon ile hareket ederek oy birliği ile kapanma kararı alması Türk milletinin müşterek vicdani arzusudur” açıklamalarında bulundu.

Milat