İpekyolu Belediyesi 30 zabıta memuru alımı yapacak

İpekyolu Belediyesi 30 zabıta memuru alımı yapacak
01 Mart 2021 10:29:23

İpekyolu Belediye Başkanlığına ilk defa atanmak üzere zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu.

Van'ın İpekyolu İlçesi Belediye Başkanlığı'na ilk defa atanmak üzere zabıta memurları alımı yapılacak. Yayınlanan ilanda 26'sı erkek, 4'ü kadın toplamda 30 zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişkin bazı detaylı bilgilere de yer verildi.

İşte başvuru için genel şartlar:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın