Malatya'da cafe yapım işi ilanı

Malatya'da cafe yapım işi ilanı
02 May 2021 09:51:58

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından, cafe yaptırılacağı duyuruldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İhaleye katılmak isteyenlerin hazırlaması gereken belgeler; 

1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

3. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Diğer maddeler için tıklayın.