Peygamber Efendimiz'in doğum tarihi ne zaman?

Peygamber Efendimiz'in doğum tarihi ne zaman?
Haber Tarihi : 22 Aralık 2015 05:41:28
Son Güncelleme Tarihi : 00 00 0000 00:00:00

Peygamber Efendimiz'in doğum tarihi olarak sitenizde iki farklı tarih verilmesinin sebebini açıklar mısınız? 17 Haziran 569 ve 20 Nisan 571 tarihleri arasında iki yıllık bir fark var. Hangisi doğru?

Hz. Peygamber'in doğum tarihinin, tarih hesaplama yöntemlerinde bazı farklılar vardır. Muhammed Hamidullah, genel kabul gören 20 Nisan 571 (9 Rebiulevvel -Fil yılı-) tarihine itiraz eder. Hamidullah'ın itiraz (İslam tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Hindistanlı Müslüman ilim adamı) gerekçesi ise cahiliye dönemi Araplarında cari olan nesî uygulamasını dikkate almasından kaynaklanır.

Bu uygulamayı göz önüne alarak yaptığı hesaplamada doğum tarihini hicretten önce 53. yılın 12 Rebiulevvel'i (17 Haziran 569) olarak hesaplamıştır. Sonuçta, yanlış bir bilgilenme ve bilgilendirme söz konusu değildir. Tarihî incelemelerin hemen hemen tamamında karşılaşılabilecek farklı rivayetler ve/veya mevcut bilgileri farklı değerlendirmeler söz konusudur. Kadir Mısıroğlu ise İslam Tarihi isimli 3 ciltlik eserinin ikinci cildinde 570 yılını esas alıyor.