Peygamberimizin yatak temizliği uyarısının hikmeti

Peygamberimizin yatak temizliği uyarısının hikmeti
16 Eylül 2015 08:33:35

Bilim her geçen gün İslam’ın ve onun yüce Peygamberi Hazreti Muhammed (s.a.v) ın çağrılarını birer birer ispatlıyor.

Bilim her geçen gün İslam'ın ve onun yüce Peygamberi  Hazreti Muhammed (s.a.v) ın çağrılarını birer birer ispatlıyor.

Bilim insanları, Peygamberimizin yatak uyarısının bir hikmetini keşfetti. Kensington Üniversitesi bilim adamları yatakla ilgili önerileri Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in hadis-i şerifini hatırlattı.

mikrobun, toz akarının, bakterinin ne olduğu henüz bilinmediği bir dönemde dünyayı nurlandıran Hazreti Peygamberimizin sözleri yani Hadis-i Şerif'lerinin hikmetleri inanmayanlar tarafından da artık kabul ediliyor.  Kensington Üniversitesi bilim adamları kalktıktan hemen sonra yatağı toplamanın oldukça zararlı olduğunu açıkladı.

2005'ten bu yana toz akarları üzerinde çalışan araştırmacılar, bu küçük canlıların yataklarımızda ürediğini belirttiler.

Toz akarlarının en sevdiği besin kaynağı, üstümüzden dökülen deri parçaları. Her kaşındığımızda ve sabit durduğumuz her noktada ardımızda toz akarlarının yutabileceği deri parçacıkları bırakıyoruz. Bunu da en çok yatarken yapıyoruz. Ancak toz akarlarının bu parçaları yemek için toplanması adına uygun şartların oluşması gerekiyor.

Gece üstünde yatılan ve terlenen yatakta pek çok deri parçası döküleceğinden böyle bir yatağı toplayıp üstünü örttüğünüzde en az 1.500.000 toz akarı bir araya geliyor.

Bunun için bilim adamlarının tavsiyesi yatağın toplanmayıp gün içinde hava alması sağlanarak bu canlıların üremesinin önlenmesi.

Hz. Peygamberin (s.a.v) yatak temizliği tavsiyesi

Bilim adamlarının yataktaki toz akarı denen canlılarla alakalı tavsiyesi Peygamber Efendimizin (asm) 1400 yıl önce bize yataktaki toz ve haşerelerden sakındıran hadis-i şerifini hatırlattı. Hadis-i şerif şöyle;

Hz. Ebu Hüreyre'den (rivayet edildiğine göre) Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:

"Biriniz yatağına gir(mek iste)diği zaman yatağını (önce) gömleği­nin iç ucuyla bir silksin.. Çünkü o (daha önce o yataktan kalktığı zaman) yatak üzerinde kendi yerine (tozdan topraktan ve haşerelerden) nelerin yerleştiğini bilemez. Sonra sağ tarafı üzerine yatsın ve: (Ey Allahım!) 'Yanımı ancak senin isminle (döşeğe) koydum, onu ancak senin is­minle kaldırırım. Eğer nefsimi (öldürüp de yanında) tutarsan ona mer­hametle muamele et. Eğer (öldürmez de tekrar bu âleme) gönderirsen salih (kul)ları(nı) koruduğun şeylerle onu da koru' desin..."1

Hadis-i şerif, yatağa yatmadan önce yatağı silkelemenin ve içinde bulunması muhtemel olan toz toprak ve zararlı böceklerden temizlemenin ve metinde geçen duayı okumanın sünnet olduğuna delâlet etmektedir. Yatağın içerisinde zararlı böcek bulunması ihtimali, mevcut olduğundan onu çıplak elle silkelemek tehlike­li olabilir. Bu nedenle eğer yatağı silkelemek için mutlaka eli kullanmak icab ediyorsa ele bir bez parçası alıp bu işi o bezle yapmakta isabet vardır.

Fakat o anda ele bir bez parçası da geçmiyorsa bu iş için gömlekten veya pijamadan da yararlanılabilir. Fakat yatağı gömlek ya da pijamanın dış tarafıyla silkelemek onları kirletebilir. Bu bakımdan yatağı onların iç kıs­mıyla yani vücuda temas eden yüzleriyle yapmakta fayda vardır.

İşte metinde geçen "gömleğinin iç ucuyla silksin" cümlesiyle anlatıl­mak istenen budur.2

Hadis-i şerif kaynak

1 Buhârî, tevhid 13, dea'vât 12 Tirmizî, dea'val, 20; İbn Mâce, dua 15; Darimî, istizan 51; Ahmed b. Hanbel, II, 246, 283, 295, 422, 432.

2 Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/312.