S/İHA'ların iletişimine 'milli' dokunuş

30 Kasım 2021 11:56:19

Türk S/İHA'larının kritik bir parçası daha yerli olarak üretildi. Böylece Ankara söz konusu üründe ambargo kıskacından çıkmakla kalmadı, yurt dışına satılacak S/İHA'lar için başka ülkelerden alınan onay süreci de ortadan kalktı.