Sosyal medya salgını: İptal kültürü

05 Ekim 2021 07:50:23

Hakaret, hedef gösterme, toplumdan dışlama… Tüm bunlar iptal kültürünün izleri. Sosyal medyanın yoğun kullanılmasıyla o kadar popüler oldu ki bir kültür haline geldi. Altında yatan psikolojik sebepleri, başa çıkma yollarını uzmanlarla konuştuk.