21 EYLÜL 2020 PAZARTESİ

HOLLANDA DEVLETİNİN ŞİDDET İHLALLERİ HAD SAFHADA

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA)’nın yayımladığı Kadına Yönelik Şiddet: AB Düzeyinde Araştırma (Violence against women: an EU-wide survey) adlı rapor, AB ülkelerinde 15 yaşından itibaren her üç kadından birinin fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığını belgelemektedir.


HOLLANDA DEVLETİNİN ŞİDDET İHLALLERİ HAD SAFHADA

28 AB ülkesinden, 18-72 yaş arası 42000 kadın ile yapılan araştırma bugüne kadar bu konuda hem AB'de hem de dünyada yapılmış en geniş ve derin araştırma niteliği taşımaktadır. Rapora göre Hollanda, kadına şiddetin en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında %45 ile Danimarka'nın ardından (%52), ikinci sırada gelmektedir. Rapora göre AB ortalaması ise %33 olarak belirlenmiştir.

FRA Direktörü Morten Kjaerum rapor ile ilgili olarak, “Yayımlanan raporun AB ülkelerinde kadına yönelik şiddetin ne derece yaygın olduğunu göstermenin yanında, devletlerinin bu konuyu ne derece az raporladıklarını ve gündem dışı tuttuklarını da kanıtlamaktadır” demiştir.

Rapor hazırlanırken kadınların yaşadıkları aile içi ve dışı fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet tecrübelerinin yanında, uğradıkları tacizler ve bu konuda çocuklukta yaşadıkları deneyimler de araştırılmıştır. Raporda verilen ürkütücü istatistiklere göre her 10 kadından biri 15 yaşından itibaren cinsel şiddete maruz kalırken, her 20 kadından biri tecavüze uğramıştır. Her 5 kadından biri ise eski veya şu an birlikte olduğu eşinden cinsel ve fiziksel şiddet görmüştür.

Çocukluk dönemi ile ilgili yapılan araştırmada ise, her 10 kadından biri, 15 yaş öncesinde bir yetişkinden cinsel şiddet görmüştür. Bütün bu korkunç verilere rağmen, kadınların sadece %14'ü eşlerinden, %13'ü ise yabancılardan gördükleri şiddeti ilgili makamlara bildirmişlerdir.

Morten Kjaerum, sonuçları yorumlarken, “Kadına uygulanan şiddet, özellikle de cinsel şiddet ciddi bir insan hakları ihlalidir ve Avrupa Birliği bunu görmezlikten gelemez” şeklindeki açıklamasıyla konunun hassasiyetine dikkat çekmiştir.

İNTİHAR OLAYLARINDA ARTIŞ

Hollanda'da Merkez İstatistik Kurumu'nun verdiği bazı bilgiler, ülkedeki kimi gelişmelerin olumsuz yönde seyrettiğini ortaya koymaktadır. Örneğin 2013 yılında yayımlanan intihar verilerine göre, ülkedeki intihar sayısı 2008 yılına göre %30 artarak 1.753'e çıkmıştır. İntiharın daha çok ülkedeki Hollandalı ve Batılılar arasında yaygın olduğu ifade edilmektedir.

GENÇ NÜFUSUN AZALMASI

Diğer bir olumsuz gösterge ise, ilkokul çağındaki çocukların sayısındaki azalmadır. 2013 yılı sonunda yayımlanan verilere göre ilkokul çağındaki (4-12 yaş) çocukların sayısı, beş sene öncesine oranla 75 bin azalarak 1.52 milyona gerilemiştir. Bu sayının önümüzdeki sekiz yılda 96 bin daha azalmasının beklendiği ifade edilmiş, bu durumun 2000'lerin başından bu yana doğum sayısındaki düşüşün bir sonucu olduğu belirtilmiştir.

Hollanda açısından tehlike arz eden bir başka gösterge ise nüfusun giderek yaşlanmasıdır. Son yıllara ait resmî veriler, genç nüfusun giderek azaldığını, buna mukabil yaşlı nüfusun da giderek arttığını göstermektedir. Öte yandan bu rakamlara, genç nüfus oranı yüksek olan göçmenler de dahildir. Bir başka deyişle, göçmenler dışarıda tutularak yapılacak bir değerlendirme, Hollanda açısından çok daha vahim gözükmektedir.

Özellikle aşırı sağ partiler tarafından dillendirilen göçmenlerin ülkelerine dönmesi yönündeki söylemlerin bu istatistikler ışığında oldukça tutarsız ve realiteden uzak olduğu görülmektedir.

 

Untitled-2_178

Yorum Yaz

  594246

-