24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

I. AVRASYA İSLAM ŞURASI’NIN TÜRKİYE’DE TOPLANMASI

Günün Tarihi

24 Ekim 1996:I. Avrasya İslam Şurası'nın Türkiye'de Toplanması

Avrasya İslam Şurası (AİŞ), daha ziyade Avrasya coğrafyasında yerleşik Müslüman ülkelerin dini kurumları ve Müslüman toplulukların kuruluşları arasında din hizmetleri ve eğitimi alanlarında işbirliğini geliştirmek maksadıyla başlatılmış olan bir işbirliği girişimidir.

 Aynı zamanda güncel  dini sorun ve problemlerle ilgili bir istişare forumu olarak da hizmet vermesi düşünülen bu işbirliği girişiminin temel hedefi,  Müslüman halk ve toplulukların ihtiyacı olan din hizmetleri ve din eğitiminin muntazaman ve koordineli bir şekilde verilmesini temin maksadıyla Müslüman dini kurum ve kuruluşlar arasında yakın ilişki kurmak ve işbirliğini geliştirmektir.

 AİŞ'in Sekretarya hizmetleri, Ankara'da yerleşik Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı  tarafından yerine getirilmektedir.Avrasya İslam Şurasının kurulması yönünde en önemli adım, 21-24 Ekim 1996 tarihlerinde İstanbul'da yapılan AİŞ Toplantısında atılmıştır. Bu toplantıda katılımcı Müslüman dini kurum ve kuruluş temsilcileri, bu hususta daha önceki taahhütlerini yineleyerek Avrasya İslam Şurasının kuruluşunu teyit ve bu maksatla da Avrasya İslam Şurasının Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Protokolü kabul etmişlerdir.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  236655

-