9 AĞUSTOS 2020 PAZAR

Fahri Sarrafoğlu

İSTANBUL TAPU-KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDE “SIRLI MEZAR”

Fahri Sarrafoğlu

Sultan Ahmet meydanında bulunan İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün o büyük ihtişamlı binasını gezerken, binanın içerisinde sizden Fatiha bekleyen bir mezar vardır…Evet, o alışık olduğumuz ihtişamlı büyük Osmanlı türbelerinden değildir. Burada yatan bir Osmanlı devlet adamıdır. Devlet memurudur. Ama başından geçen hikaye o kadar ilginçtir ki günümüze de halen ışık tutmaktadır. Hakkın hatırı mı Padişahın hatırı mı diye sorsalar ne cevap verirdik bunun cevabını bu hikayede bulacaksınız. İşte detaylar:

 HUKUKU UYGULADI AMA KELLESİNDEN OLDU

Osmanlı döneminde Defter-i Hakani Nezareti (Tapu ve Kadastrodan sorumlu Devlet Bakanlığı) olarak kullanılan binanın içerisinde bulunan mezardan İstanbulluların haberi yoktur sanırım. Görevine çok bağlı olan Server Efendi, “kaide-i kadime” yani kurallara tam manasıyla uygun hareket ederek, kayıtların muhafazasına önem verir ve herhangi bir suistimale meydan vermemek için defterlerin dışarı çıkarılmasına izin vermezdi.  Server Efendi, sonradan Server Dede olarak bilinen bu devlet memuru,  Sultan I. Mahmut Devri'nde “Defter-i Hâkânî” yani “Tapu ve Kadastro Dairesi” nde “Defter Emîni” olarak çalışan bir görevliydi. Görevine o kadar sadıktı ki bir gün ihtilaflı arazi anlaşmazlığından dolayı konu Padişah'a kadar ulaşıyor. Padişah devreye girerek bazı tapu defterlerinin kendisine verilmesini istiyor. Dönemin Padişahı 1.Mahmut'dur. Fakat, Server Efendi, Fatih Kanunnamesini gerekçe göstererek defterlerin hem dışarı çıkarılamayacağını hem de akşam vakti verilemeyeceğini beyan ederek, “Sultanımız af buyursunlar, defterleri çıkartamam” diyerek Padişahın istediğini geri çevirmiştir. Bu cevaba çok kızan Sultan, Server Dede'nin idamını ferman buyurmuştu. Nasıl olurdu da padişaha karşı gelinirdi.

 SULTAN 1.MAHMUT ÇOK PİŞMAN OLDU

Sabah olduğunda huzura kabul edilen sadrazam, Server Dede'nin haklılığından bahsedince Sultan I. Mahmut pişman olmuş ve yeni bir fermanla idam kararının uygulanmamasını emretmişti. Ancak iş işten geçmiş ve Server Dede çoktan idam edilmişti. Görevi uğruna canını veren bu sadık memura yaptığına çok üzülen Sultan I. Mahmut, defter emininin defterhanenin bahçesine gömülmesini emretti. Bugün üzerinde metal bir şebeke ve üzerinde çitlembik ağacı bulunan mezarın hazin hikâyesi böyledir. Mezar kitabesi dışında mermer üzerine iki satır hâlinde celî ta'lîk yazıyla yazılan ibare mezara ait duvarın ortasına asılmıştır. Yeşil renge boyanmış kitabede, “Ser verüb sır vermeyen Server Dede rûhuna ihlâs ile el-Fatiha” yazılıdır. Baş taşı kitabesinin serpuşu sarık şeklindedir. Mezarın baş taşı üzerinde iki bölüm hâlinde toplam dört satırlık kitabe yer alır.

 GÖREVE YENİ BAŞLAYAN DEVLET MEMURLARININ UĞRAK YERİ 

Göreve yeni başlayan her meslek gurubunun evliyası olduğu gibi memurların evliyası da bu kabirde yatan Server Efendi (Dede) olduğu bilinmektedir. Memuriyete yeni başlayacak olan memurlar öncelikle evliya türbesi olarak da bilinen mezarın başına getirilir, vazifesi uğrunda can veren Server Efendi'nin başından geçen hadise tefekkür edilerek, rüşvet, iltimas gibi konularda ne kadar hassas davranılması gerektiği üzerinde yeni memurun düşünülmesi istenir.

 Kaynak: http://baldamlasisozler.blogspot.com.tr/2017/04/gorevi-ugruna-canini-veren-memur.html

 fahrisarrafoglu5aralik

FAHRİ SARRAFOĞLU - TERCÜMEİHÂL

Gazeteci, Yazar, Manevi Şahsiyet Eğitim Uzmanı1966 yılında Aksaray’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Aksaray’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Bir yıl Londra’da dil eğitimi aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de bitirdi ve “Din Psikolojisi” alanında çalışmalar yaptı. Bu alanda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öncelikli olmak üzere birçok psikolojik eğitimlere katılarak Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği’nin sertifkalarını aldı.Gazeteciliğe 1990 yılında İhlas Holding’de “Turkey” İngilizce ekonomi gazetesinde başladı. Aynı yayın grubu ile bir de dergi çalışmalarını yürüttü. İstanbul Kuyumcular Odası ile birlikte Gold News kuyumcu dergisini çıkardı. İHA’da Ekonomi Müdürü olarak çalışmaya devam etti. Çeşitli radyolarda haftalık programlar yaptı. Gazetecilik ve yazarlık mesleğine ara vermeden MÜSİAD basın danışmanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Aynı zamanda Akit Gazetesinde ekonomi yazıları yazdı ve röportajlar yaptı. 1998 yılından 2013 yılına kadar ise Yeni Şafak gazetesi ekonomi servisinde çalışmalarını sürdürdü.Bu süre içerisinde çeşitli internet sitelerinde sanat,iş, ekonomi ve akademik çevrelerle özel röportajlar yapmıştır. Aynı zamanda farklı dergilerde kişisel gelişim, İstanbul gibi konular başta olmak üzere çeşitli yazı ve röportajları yayınlanmıştır.Sarrafoğlu aynı zamanda İSTANBUL’un SIRLARI adıyla İstanbul’u tanıtan ve sevdiren sunumlar yapmakta, İstanbul’u farklı bir gözle gezmekte ve gezdirmektedir.Yine kişisel gelişim konusunda D.K.D (Düşün Konuş Dinle) eğitim seminerleri- Basın ve Halkla İlişkiler Semineri –Morİnek(Farkındalık) adıyla çeşitli eğitim seminerleri de vermektedir. Sarrafoğlu, evli ve dört çocuk babasıdır.Röportaj dalında MÜSİAD ödülü sahibidir.

FAHRİ SARRAFOĞLU DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  734420

-