24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

İTTİHATÇI LİDERLERİN ÜLKEDEN KAÇMALARI

Günün Tarihi

3 Kasım 1918: İttihatçı Liderlerin Ülkeden Kaçmaları

Talat, Enver  ve Cemal Paşalarla İttihad ve Terakki döneminde İstanbul'da polis müdürlüğü yapmış olan eski valilerden Azmi ve Bedri Beyler ve İttihad ve Terakki Merkezi Umumi Üyelerinden Dr. Bahaeddin Şakir ve Dr. Nazım Beyler sabaha karşı bir Alman torpidosu ile yurd dışına kaçmışlardır .Daha önce de Harbiye Nezareti Müsteşarı İsmail Hakkı Paşa'nın kaçtığı duyulmuştu. Bu firarlar Ahmed İzzet Paşa hükümetinin durumunu çok sarsar ve  beş gün sonra istifa zorunda kalır.

3 Kasım 2002: Genel Seçimlerin Yapılması

2002 yılında manzara şuydu: Vesayet ve darbe odakları ile onların taşeronları olan yöneticiler Türkiye'nin tam 10 yılını çalmışlardı.Ekim 1991-Kasım 2002 arasındaki 11 yıla sekiz hükümet sığmıştı. Bu 11 yılda ortalama hükümet ömrü bir buçuk yılı bulmamıştı. Sadece Aralık 1995-Nisan 1999 yılları arasında ikisi azınlık hükümeti olmak üzere dört hükümet kurulmuş, Meclis'te milletvekili dengesi 209 kez değişmişti.

3 Kasım 2002 seçimleri Türk siyasi tarihinde yeni bir beyaz sayfanın habercisi oldu. Çeşitli araştırma kuruluşları tarafından seçim öncesi yayınlanan tahminlerde 3. veya 4. parti gösterilen AK Parti, oyların yüzde 34'ünü alarak seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

Bir gün önce iktidarda bulunan DSP % 1 gibi trajikomik bir oy alırken, koalisyonun diğer ortakları ANAP yüzde 5, MHP ise yüzde 8.5 oy alabilmişti.1. olan AK Parti'yi % 19 ile CHP izlemiş, başka da barajı aşabilen parti olmamıştı. Türk siyasetinin iki önemli partisi DYP % 9, Saadet Partisi ise sadece % 2 oy alabilmişti.

Bu seçimlerin en çok dikkat çeken noktalarından biri de işadamı Cem Uzan'ın kurup seçime soktuğu Genç Parti'nin % 7 gibi yüksek bir oya sahip olmasıydı.

 

Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kapatma davası açmıştı. Seçimlere 9 gün kala verilen bu karar Erdoğan'a olan sempatiyi daha da arttırmıştı.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  573467

-