31 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

İTTİHATÇILARIN 25 MİLYON MARK KARŞILIĞINDA....

Günün Tarihi

31 Ağustos 1914: İttihatçıların 25 Milyon Mark Karşılığında Almanya'nın Yanında Savaşa Girmesi

 

Dönemin İttihatçı yöneticileri bir gizli anlaşmayla Osmanlı askerini adeta para karşılığında Almanya'ya satmışlardı. Alman Kurmay Başkanı Won Kress Berlin'e giderken Osmanlı Başkumandanlık Vekaletinden Alman Karargahı Umumiye Reisi General von Falkenhayn'a hitaben bir  muhtıra götürdü. 31 Ağustos tarihli bu muhtıranın bazı bölümleri şöyle idi:

 

1)100 bin kişilik iyi ve kafi derecede techiz edilmiş kıtaat.Aşağı Mısırın fethi için bu  kuvvetin 50 bin kişi ile daha takviyesi.

 

2)Almanya'nın vermekte olduğu paranın ihtiyacı tamamen temin edecek miktara iblağı.

 

6)Şubat sonuna kadar 25 milyon mark. Ondan sonra her ay düzenli olarak 10 milyon markın yardım olarak verilmesi. (Erden,2003:199)

 

‘Yardım alan emir de alır' kuralı gereğince Almanlar İttihatçılara markları verirken üç de önemli  görev ve emir verirler.

 

Ordu Kurmay Başkanı von Frankenberg Deutsche Wehr Dergisinin  Mayıs sayısında şöyle demişti: Alman Başkumandanlığı 1.Dünya Savaşı'nda Türkiye'ye üç ödev vermişti. Çanakkale Boğazı'nı kapatmak, Kafkasya'ya taarruz, Kanal'a taarruz.(Erden,2003:29)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  666423

-