24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

İZMİR’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULMASI

Günün Tarihi

9 Eylül 1922: İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtulması   

31 Ağustos'ta başlayan takip sonunda Türk kuvvetleri 2 Eylül'de yıkıntılar haline gelmiş Uşak'a girdi. Burada Yunan Ordusu Başkomutanı General Trikopis tutsak edildi.9 Eylül günü 1 nci Kolordu Kemalpaşa'ya, 2 nci Kolordu Manisa'ya, 4 ncü Kolordu Turgutlu'ya ulaştı. Türk süvarileri üç yılı aşkın süredir yas çeken İzmir halkının sevinç göz yaşları arasında İzmir'e girdi.

Kurtuluş Savaşının tarihi vatanını kurtarmak için dini duygularla hareket eden binlerce gizli kahramanla doludur.Sakallı Nureddin Paşa bunlardan biridir.İzmir'i geri almak üzere Türk Ordusu'nun başında şehre giren Nureddin Paşa'nın ilk yaptığı iş iki rekat şükür namazı kılmak olmuş, Paşa, karşılaştıkları bu hali ‘Haza min fadlı rabbi' (Bu rabbimin fazlındandır) şeklindeki ayeti okuyarak izah etmişti. (Gençoğlu,1998:77)

 Ali Fuat Cebesoy Paşa, o günleri şöyle anlatıyor (…)Trenimiz İzmir'e yaklaşırken rahmetli arkadaşım Millî Mücadelenin ilk şehitlerinden Süleyman Fethi'yi hatırladım. Gözlerimde yaşlar tanelendi. 15 Mayıs 1919'da İzmir düşman istilâsına uğradığı zaman yerli Hıristiyan halktan da yardım gören Yunanlıların yapmadıkları rezalet kalmamıştı. Ellerinden silâhları alınmış askerlerimize sanki bir kahramanlık imiş gibi hücum etmişler, «Zito Venizelos» diye bağırtmak istemişlerdi.

 İzmir'de askerlik dairesi reisi olarak bulunan rahmetli arkadaşım Erkân-ı Harp miralayı Süleyman Fethi Bey'e de aynı teklifi yapmışlardı. Süngü tehditleri altında kalpağını çıkarıp bağırmasını emretmişlerdi.

 Süleyman Fethi:- Ben Türk zabitiyim, yaşasın Türk milleti diye bağırırım!

 Cevabını vermiş ve fedakâr göğsünü düşman süngülerine karşı tutarak şehit olmuştu. Süleyman Fethi mert, vatanperver ve vefalı bir askerdi. Nur içinde yatsın! (Cebesoy,2007:116)

 Yunan ordusu bakiyesi İzmir'e geldiklerinde son bir gayz ve intikam eseri olmak üzere İzmir'i de ateşe vermişlerdi. Çıkan büyük yangın bir haftaya yakın bir zaman devam ederek şehrin yarısından fazlası yanmış kül olmuştur. Nihayet ordumuzun sayi ve gayreti ile bu büyük yangın söndürülmüş fakat şehrin büyük bir kısmı yanmış harap olmuştur.(Dursun,1994:124)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  041402

-