10 TEMMUZ 2020 CUMA

Hüseyin Adalan

KAMU KURUMLARINDA FETÖ ÖRGÜTÜ ( 1 )

Hüseyin Adalan

 

  1. A) ÖRGÜTÜN İLLEGAL YAPILANMASI

FETÖ'nün her bir yerleşim yerinin ve kamu kurum ve kuruluşunun başında atanmış sorumlu düzeyde bir imamı bulunmaktadır.

Bu genel yapıdan farklı olarak örgütün bir de “illegal yapılanması” bulunmaktadır.

Örgütün illegal yapılanmasını da, “illegal yapılanmalar” ve “özel illegal yapılanmalar” olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Mahrem yerlerin yapılanması içinde bir de çok hassa düzeyde çok gizli özeller olarak ifade edilen illegal yapısı bulunmaktadır.

İllegal yapılanmadaki kişiler özellikle; Fetullah Gülen veya üst yönetim katından gelen talimatın doğruluğunu veya akla uygunluğunu, dini, hukuki, ahlakiliğini sorgulamadan emredileni yapan mutlak itaat ve tam teslimiyet gösterenlerden özel seçilmiştir.

İllegal yapılanmada, yerleşim yerlerine göre, kıta, ülke, bölge, şehir, ilçe, mahalle, semt, ışık evleri şeklinde örgütlendiği gibi, kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar ve taşra teşkilatları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektörde, hukuk büroları, bilişim şirketleri, muhasebe firmaları gibi çeşitli alanlarda faaliyet yürütmektedir.

B-) KAMU KURUMLARINDAKİ PARALEL İLLEGAL YAPILANMALAR

  1. Gülen'in “her yerde olmalısınız” emrine uyan örgütün her türlü legal veya illegal yapıların içinde yerleştiği ve kadrolaştığı görülmektedir.

Oranları değişmekle birlikte hemen her kamu kurum ve kuruluşunda kadrolaşmış olan FETÖ, öncelikli olarak söz konusu kurumların hayati, stratejik noktalarına (personel, muhasebe, özel kalem, istihbarat, bilişim vb.) yerleşmekte, akabinde ise tüm yapılanmayı kontrol etmeye yönelmektedir.

Kamu kurumunun personel sayısına ve bölümlenmesine paralel olarak her kurumdan sorumlu bir üst abi yanında aşağıya doğru sorumlu başka şahıslar belirlenmekte, her kurum kuruluş içerisinde paralel bir yapı oluşturulmaktadır.

Toplantı ve sohbet programları esnasında gizlilik kurallarına riayet edilmekte olup, toplantı odasına girerken telefonların kapatılarak piline kadar sökülmesi kuralı kabul edilmiştir.

Farklı meslek grupları için farklı toplantı ortamları oluşturulmuş, böylece hücre yapılanması biçiminde farklı meslek grupları içerisindekilerin birbirlerini tanımalarının önüne geçilmiştir.

Birbirlerini tanımayan kişilerin katıldıkları toplantılarda ise şahısların kendi aralarında isim, ne iş yaptığı vb. hususları sormaları yasaklanmış, insanların birbirlerini “abi, hoca vb.” isimle çağırmaları sağlanmıştır.

Açık kaynaklara da yansıyan TİB'deki illegal dinlemeler, FETÖ mensubu olmayan kamu çalışanlarına haksız yere birtakım idari cezalar verilmesi ya da davalar açmak suretiyle önemli görevlere gelmelerinin engellenmesi gibi kişilerin hayatlarını mahveden çok önemli çalışmaları vardır.

Sicillerinin bozularak yükselmelerinin önüne geçilmesi, yükselme sınavlarında kopya çekilmesi, şahıslar hakkındaki soruşturma dosyalarının ve ses kayıtlarının dava sonuçlanmadan algı operasyonları yaratmak amacıyla kamuoyuna el altından sızdırılması en yaygın olan örgüt çalışmasıdır.

Devletin gizli bilgi ve belgelerin yayınlanması, devletin imkânlarını kullanmak suretiyle FETÖ lehine istifade etmek üzere bilgi, belge ve görüntü temin edilmeye çalışılması, devletin gizli arşivlerinde bulunması gereken bilgi ve belgelerin ilgili kurum dışına çıkartılması örgütün ana hedeflerinden biri olan çalışmadır.

FETÖ'nün “Altın Nesil” adıyla yetiştirip kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdiği mensuplarının yaptıklarından bazılarıdır.

Bu şekilde FETÖ, kendinden olanların önüne açarken, kendisinden olmayanların önünü kesmiş ya da kendisinden olmaya mecbur kılmıştır.

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  653738

-