8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

Hüseyin Adalan

KAMU KURUMLARINDA FETÖ ÖRGÜTÜ ( 3 )

Hüseyin Adalan

 

Kamudaki personel alımında her bir yeni dönem için söz konusu dönemin bir imamı belirlenmiş, devre imamı olan şahıslar adaylık ya da eğitim aşamasındayken, kendilerinden olan ya da olmayanları her türlü özeliklerini ve zaaflarını, bir üst abiye rapor etmişlerdir.

Sınavları geçerek kamu personeli olmaya hak kazanan FETÖ mensupları kritik görevlere getirilirken, FETÖ mensubu olmamasına rağmen kamuda çalışmaya hak kazanan şahıslar ise pasif alanlarda görevlendirilmişlerdir.

FETÖ'nin istemi dışında stratejik bölümlerde görev yapanlara ise mobbing uygulanmıştır.

FETÖ mensubu olmamasına rağmen uzun yıllardır söz konusu kamu kuruluşunda çalışan personele ise öncelikle peşinde adam takılıp her türlü zaafı ile birlikte tüm özelliklerinin öğrenilmesi cihetine gidilmiş, söz konusu şahsın örgüte kazandırılamaması halinde ise itibarsızlaştırma, sicilinin bozulması ya da tayin ettirilmesine çalışılmıştır.

Yargı içerisinde oldukça etkin olan yapılanma, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay'daki mensupları aracılığıyla, sicillerini bozarak terfilerini engelledikleri ya da başka illere tayin ettirdikleri personelin yargıya başvurması halinde menfi karar verilmesini veya davanın sürüncemede bırakılmasını sağlamışlardır.

Böylece dolaylı olarak yaptıkları haksız işlemlere karşı yargı yolunu da kapatmışlardır.

FETÖ mensubu erkek-kız öğrenciler, üniversite eğitimlerini tamamlamaları akabinde bulundukları illerde faaliyet yürüten ve “mezuncu abi abla” olarak nitelendirilen görevlilere yönlendirilmektedir.

Söz konusu şahıslar, FETÖ mensuplarını mezun oldukları okul, KPSS ve ALES puanları gibi bilgilerini almak suretiyle kategorize etmekte ve uygun gördükleri devlet kurumlarına iki alternatif belirleyerek yerleştirmeye çalışmaktadırlar. (Deliller-2 Kls. 4 nolu delil)

Gizliliğe azami önem veren mezuncu abiler ablalar, güvenlik birimleri başta olmak üzere devlet kurumlarını kod numarasına göre sınıflandırmaktadır.

Yazışmalarda devlet kurumlarına kod verilmesinin yanı sıra hassas konumdaki güvenlik yapılarına müstear adlar verilmektedir.

Bu kapsamda “Polis” yerine “Pelin”, “Milli İstihbarat Teşkilatı” ve “Jandarma” yerine “Kübra” ve “Belediye” gibi kod isimleri kullanılmaktadır.

FETÖ, kamu kurum kuruluşlarına yerleştirdiği personelin aile yaşamlarına dahi müdahale ederek şahısların kiminle evleneceğine karar vermektedir.

Örgüt mensuplarının, abi veya ablanın önereceği ya da onayladığı kişiler arasından evlilik yapması gerekmektedir.

Özellikle erkeklerin FETÖ mensubu olmayan kızlarla evlilik yapması engellenmiştir.

Gerektiğinde, FETÖ mensubu şahsın evleneceği kişiyle ilgili olarak, görev yaptığı ya da ikamet ettiği yerden sorumlu FETÖ mensupları aracılığıyla araştırmalar yapılarak olur alınmaktadır.

Diğer taraftan ise, hassas görevlerde (özeller olarak adlandırılmaktadır) bulunmakla birlikte FETÖ mensubu olmayan erkeklerin, FETÖ mensubu kızlarla evlendirilmeleri suretiyle örgüte kazandırılmaları ya da örgüt lehine yapılan çalışmalara onay vermeleri sağlanmaktadır.

Bu faaliyetler için FETÖ dershanelerde ya da okullarda eğitim gören kızlar arasından hassas görevlerde çalışanlarla evlendirilmek üzere bayanlar seçilmekte ve bunlar için ise “özel kodlar” verilmektedir.

Öğrencilerden asker, polis, hâkim ve savcılarla evlendirilecekler için 51-52, sağlık bakanlığı için 63, zabıt kâtipliği ve icra memurluğu için 64 kod numaraları kullanılmaktadır.

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  979914

-