Günün Tarihi

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN VİYANA’YI KUŞATMASI

Günün Tarihi

27 Eylül 1529: Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana'yı Kuşatması

 

10 Mayıs 1529'da İstanbul'dan hareket eden Süleymân Han, 20 Haziran'da Sofya'ya ve 18 Ağustos'da Mohaç ovasına ulaştı.27 Eylül'de Viyana önlerine gelen Ordu-yu Hümâyûn, hıristiyanlığın en büyük devleti olan Alman İmparatorluğu'nun başkentini muhasaraya başladı.

 

Kânûnî Sultan Süleymân Han, 120.000 kişilik bir orduyla Budin'den ayrılıp Viyana üzerine yürüdüğü haberi duyulunca, sâdece Almanya'da değil, bütün Avrupa'da müthiş bir telaş ve korku başlamış, Türklerin gelişi karşısında, o sırada had safhada olan mezhep mücâdeleleri bile bir tarafa bırakılarak, Viyana'ya yardım kampanyası açılmış ve Avrupa'nın her yerinden muhtelif milletlere mensup yardım kuvveti akın akın gelmeye başlamış, hattâ muhâsaradan biraz evyel bu kuvvetlerin büyük bir kısmı  kaleye yerleşmişti.

 

Kaleyi muhasaraya başlayan Kânûnî Sultan Süleymân Han, on yedi gün boyunca döverek, şehrin surlarını iyice tahrip etmişti. Bu sırada bir Osmanlı güllesinin isâbetiyle kale komutanı Kont Salm de öldürülmüştü. Çevreden aldığı istihbaratlar sonunda Viyana'ya yüzelli kilometre uzaktaki Linz'de Alman ordusunun da Osmanlı ordusunun karşısına çıkmayacağı anlaşılınca, Charles-Quint'e verilen cezanın yeterli olduğuna kanâat getiren Kânûnî Sultan Süleymân Han, orduya muhasarayı kaldırma emrini verdi.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  742846

-