28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

Ayşe Yıldız

KİMİN DİNİ?

Ayşe Yıldız

Devletlerin gücü ve zaafı milletlerin ilerleme ve yozlaşması yalnızca devlet adamlarının tecrübesinden idare kabiliyetinden ya da beceriksizliğinden kaynaklanmaz

 

Yöneticiler ister iyi, ister kötü, ister kahraman, ister zalim olsun onlar kendi milletlerinin yansımasıdır. Onlar milli ruhun birer kopyasıdır. Onlar halk kitlesinin içinden doğmuştur. Bu millet nasılsa devlet adamları da onlar gibidir. Bu sebeptendir ki  her millet layık olduğu yönetime ve devlet adamlarına sahiptir.

 

Erkekler ve kadınlar ihtiyarlar ve gençler kentliler ve köylüler beyin gücüyle veya kal gücüyle çalışanlar bu yönetime davet ettiği kişi ve kişilerden mesul ve bu liyakatin dağıtımında öncüdürler 

 

Milletlerin tarihini kim yazar? Kahramanlar mı, milletin gayreti ve şahlanan ruhu mu?

 

Birinci görüşü Carlyle ikinci görüşü ise Tolstoy savunmuştur. İddialarının mesnet noktalarında her iki görüşün iddiaları şöyledir.

 

Carlyle kahramanlar ve tarihte kahramanlıklar adlı eserinde kült ve kültür üzerinde durmuştur Carlyle'a göre millet cansız bir kil tabakasından ibarettir. Eğer ona bir sanatçı eli değmeyecekse sonsuza dek şekilsiz ve hareketsiz kalacaktır. 

 

Şayet bir önder bir kahraman çıkıp bu kili eline alacak olursa ona istediği şekli verecektir.

 

Lev Tolstoy ise tamamen bunun tersini ileri sürerek hayatı yaratan olayların akışını belirleyen ve bunların özellik ve biçimini veren tek başına kişiler Naçalyonlar değil halkın kendisidir.

 

Thomas Carlyle ise cevaben; “halk kitlesi yerde hareketsiz yatan ve çürüyen bir saman çöpü gibidir. Kahramanlar ise samanları tutuşturan kitleleri canlandıran ve harekete geçiren gökten düşen bir yıldırım gibidir.”

 

Hülasa her millet iktidar mekanizmasının başına ya güçlü ya da hiç bir özelliği olmayan beceriksiz kişileri geçirir. Bunlardan birisinin seçimi o milletin ahlaki seviyesini ve hayatı anlamlandırmasına bağlıdır. Milletin uhdesinde iyi bir haslet var mıdır ya da bu haslet iktidara taşınıyor mu, milletin aklı iradesi vicdanı yükselme gösteriyor mu, yoksa yozlaşıp ruhu zehirleniyor mu? Her bireyin özeleştiri yapması gereken önemli bir husus...

 

Hadiste belirtildiği gibi "Ya kralın dinindensiniz yahut mutlak hâkim olan Allah'ın dinindensiniz" bunun uzlaşması yahut ortalaması olamaz vesselam

 

Ayşe Yıldız

 

 

 

AYŞE YILDIZ - TERCÜMEİHÂL

AYŞE YILDIZ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  588424

-