10 TEMMUZ 2020 CUMA

Hüseyin Adalan

ÖRGÜT HİYERARŞİSİ ( 2 )

Hüseyin Adalan

Dördüncü Kat; Teftiş Kontrol Tabakası

Bütün hizmeti (legal ve illegal) denetler.

Bağlılık ve itaatte dereceye girenler buraya yükselebilir.

Bu tabakaya girenler örgüte çocuk yaşta kazandırılanlardan seçilirler.

Örgüte sonradan katılanlar genellikle bu katta ve daha üst düzeyde görevlendirilemezler.

Beşinci Kat; Organize Eden ve Yürüten Tabaka

Üst düzey gizlilik gerektirir.

Birbirlerini çok az tanırlar.

Fetullah Gülen atar.

Devletteki yapıyı organize edip yürüten tabakadır.

Örgüt içinden bir evlilik yapanlar buraya yükselebilir.

Altıncı Kat; Has tabaka

Fetullah Gülen ile alt tabakaların irtibatını sağlar.

Örgüt içi görev değişiklikleri yapar, azillere bakar.

Fetullah Gülen atar.

Yedinci Kat; Kurmay Tabaka

Fetullah Gülen'e doğrudan bağlı atamasını yaptığı seçkin kesim, (Onyedi kişilik kurmaylardan oluşur)

Bu tabakada yer alanlardan bazıları, Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalın, Mehmet Ali Şengül,

Bu tabakalar dışında bir de sempati besleyenlerden oluşan alt tabaka vardır.

Sempati besleyen kimseler örgüt hiyerarşisi içinde yer almazlar.

Örgüte karşı herhangi bir olumsuz düşünceleri yoktur.

Örgütün bütün faaliyetlerini illegal bile olsa desteklerler.

Örgütten talimat almazlar ve rapor vermezler.

Örgüte zaman zaman maddi yardım yaparlar, devamlı olmamak şartıyla örgüt lehine bazı faaliyetlere de katılırlar.

Bunlar örgütün iç yüzünü bilmeyen görünüşteki yüzünü gerçek sanan kimselerdir.

Siyasetçi, sanatçı, yazar, gazeteci, akademisyen gibi bir çok alana yayılmış geniş bir sempatizan çevresi bulunan örgüt, zamanı geldiğinde ve en kritik anlarda bu tabandan yaralanarak lehine fiili durum oluşturmaktadır.

Bu yapının yedi katmanının en üstünde “Fetullah Hoca Arşı“ yer almaktadır.

Beşinci, altıncı ve yedinci katmanlar örgütü yöneten katmanlardır.

Yedinci ve altıncı katmandakilerin örgütten kopmalarına kesinlikle izin verilmez.

Altıncı katmandakiler, Fetullah Gülen'in bildiği ve takip ettiği hayati hizmetler olarak tanımlanan işleri yaparlar.

Beşinci katmanda ise çok nadir örgütten kopmalar olmuştur.

Kopanlar mutlaka örgüt tarafından takip edilerek etkisiz hale getirilmiştir.

Örgütü dördüncü katman bir arada tutar ve alt katmanlardakilerin teftiş ve kontrolünü yapar. Hizmet denen işleri ise ilk üç katmanda yer alanlar yürütmektedir. (Tanıklar-1 Kls. 4 nolu Tanık: Prof Dr Ahmet Keleş)

2-) YATAY YAPILANMA (HÜCRE TİPİ ZİNCİR YAPILANMA)

FETÖ, örgütün deşifre olmaması ve devletin örgüt yapısını çözmekte zorlanması için ayrıca örgütü hücre tipinde yatay örgütlemiştir.

Hücreler genellikle en fazla beş kişiden oluşmakta ve bir abla/abiye bağlı bağlı birimdir.

Hücredeki kişi sayısı bazı kurumlar için üç ve bazı kurumlarda (TSK için) birebirdir.

Ayrıca her hücre abi veya ablası da bir başka hücrede yer almaktadır.

Örgüt, her bir lokması bir hücreden oluşan zincirler şeklinde üst imamlara bağlanmakta ve nihayet ülke kıta ve üst örgüt yöneticilerine bağlanmaktadır.

Tanık ifadeleri ve örgütün içinde bulunan kişilerin beyanları ile örgütle ilgili elde edilen dokümanlarda bu durum açık olduğundan örgütün hücre sistemine göre yapılandığı konusu ittifakla kabul edilmektedir.

Kamu kurumları içindeki yapılanma bir hücre ile başlayıp orada kadrolaşma sağlandıkça başka hücrelerin eklenmesiyle veya büyüyen hücre bölünerek yeni bir hücre oluşturulup sohbet grubu şeklinde yapılanmaktadır.

Her bir hücreye sorumlu bir imam atanarak yapılanmanın genişlemesi sağlanmaktadır.

Eğer kadrolarda örgüt mensubu çok fazla ise hücreler binlere, on binlere kadar artabilmektedir.

Kuruma atanan üst sorumlu imam ise hücrelerin tamamından sorumlu olarak faaliyet yürütmektedir.

 

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  984081

-