9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Hüseyin Adalan

ÖRGÜTÜN HİZMET BİRİMLERİ VE İDARESİ ( 1 )

Hüseyin Adalan

Fetullah Gülen Cemaatinin asli unsuru müntesipler, ışık evi, yurtlar, okullar, dershaneler olan hizmet birimlerinde yetiştirilmektedir.

Bu kurumların temel amacı bu örgüte müntesip yetiştirmektir.

İlk ve öncelikli kuruluş gayesi eğitim değildir, insan kaynağı sağlamaktır.

Örgüte ait, özel okul, yurt gibi yerler toplantı ve himmet toplama amaçlı da kullanılmaktadır.

1-) Talebe (Işık) Evleri:

Işık evleri, misyonerlik faaliyetlerinden etkilenerek kurulmuş, örgüt doktrininin aşılandığı örgüt hücreleridir.

Öncelikle ve özellikle, ışık evinde yetişmemiş bir kimse hareketin bünyesinde asli unsur olamaz ve görevlendirilmez.

Fetullah Gülen tarafından ilk ışık evlerinde yetişen talebeler, bugün örgütü yöneten kadrodur.

Örgüte ait talebe evlerinden o bölgenin il imamı sorumludur.

Bu evlerin ilk muhatabı semt veya küçük bölge imamlarıdır.

Evler özellikle öğrencilere daha kolay ulaşmak amacıyla okullara yakın bölgelerden seçilmektedir.

Ancak bu yakın bölgelerde polis merkezi, emniyet birimleri varsa buralar tercih edilmemektedir.

Kiralanan öğrenci evlerinin kirası ve masrafları evde kalan öğrencilerden alınan aylık aidat (iaşe) gelirleriyle karşılanmaktadır.

Eğer evde kalan öğrencinin ödeme durumu yoksa ona burs verilerek, masrafları bu burstan karşılanmaktadır.

Öğrenci evlerinde kalacak öğrenci sayısı beş altı kişiden oluşmaktadır.

Bu durum evin kullanım alanının büyüklüğüne, örgütün büyümesi sonucunda öğrenci sayısının artmasına, mahrem işlerde görevli örgüt mensuplarının ayrı değerlendirilmesine göre değişiklik gösterse de bu sayı dört beş kişiden aşağıya düşmemektedir.

Örgüte ait öğrenci evlerinde, üniversite öğrencilerinin yanında sorumlusu oldukları lise ya da ortaokul öğrencileri de kalmaktadır.

Örgütün insan kaynağı sağlamakta ilk ve en önemli aşamanın uygulandığı yerler talebe evleridir.

Bu talebe evlerinde kalan öğrenciler bulundukları mahallede örgüt dışındaki öğrencileri de ders çalışma ve çalıştırmak bahanesiyle bu evlere davet ederek aileler nezdinde meşruiyet ve sempati kazanmaya çalışmaktadır.

Bu yöntem ile örgütün ağına takılan öğrencilere belli bir zaman sonra Fetullah Gülen hakkında bilgi verilerek kasetleri izletilmektedir, sonrasında örgüt propagandası yapılarak insan kaynağı sağlanmaktadır.

Bu örgütün ağına takılan herkes ilk faaliyet alanı olarak talebe evlerini göstermektedir.

Işık evleri;

Rehberlik hizmetlerinin verildiği, örgütün gelecek kadrolarının oluşturulduğu, çok zeki öğrencilere çok özel hizmetlerin verildiği yerlerdir.

Seçecekleri fakülteden, evlenecekleri kıza kadar her şeyi sorarak yapacak kıvama gelmiş “adanmış ruhların” hazırlandığı evlerdir.

Bu evlerde yetişen gençlerin tamamı Fetullah Gülen'e tapacak derecede bağlıdır. Işık evlerinde eleman yetiştikçe dışarıdan örgüte katılan insanlar tasfiye edilerek yerlerine bu gençler getirilmektedir.

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  885488

-