10 TEMMUZ 2020 CUMA

Hüseyin Adalan

ÖRGÜTÜN LEGAL GÖRÜNÜMLÜ YAPISI ( 2 )

Hüseyin Adalan

Görünüm itibariyle hiyerarşik bir düzen arz etmeyen FETÖ'ye bağlı bu kuruluşların genel özelliklerine ilişkin olarak;

Bu oluşumların ortada bir neden yok iken isim değiştirebildikleri, eğer kurum başarılı olamadıysa kapatıldığı ve aynı faaliyet kolunda ayrı bir isim altında başka bir teşekkülün faaliyete geçirildiği, kuruluşun yönetiminde yer alan şahısların diğer bağlı teşekküllere yönetici olarak kaydırabilmektedirler.

FETÖ'nün bu kuruluşlara yönetici olarak getirdikleri şahısların aslında yapı içerisinde çok önemli figürler olmayabildiği, çünkü genel olarak kamuoyuna sunduğu şahsa gerektiğinde "harcanabilir şahıs" olarak baktığı veya bu isimlerin yıpranmasında çok fazla sakınca görmediğidir.

Asıl beyin takımının ise Philadelphia'da bulunduğu, bunların isimlerinin tıpkı Masonik yapılanma gibi gizemli tutulmaya çalışıldığı, taktik olarak ABD'de FETÖ'ye bağlı organizasyonların tavandan ziyade tabana (ABD'deki siyasi nitelemesi "Grass Root" faaliyetleri şeklindedir) yönelik çalışmaya yönlendirildikleri, bu çerçevede bağlı oluşumların mahalli düzeydeki ABD'li Temsilciler Meclisi(milletvekili), senatör veya vali adaylarıyla bire bir angajmana girmeleri, bunların seçim kampanyalarına aktif olarak katılmaları ve maddi manevi destek vermelerinin teşvik edildiği ( ABD'deki siyasi yapıda seçilen milletvekili ve senatörler, bir daha seçilebilmeleri için Parti liderliğinden ziyade seçildikleri bölgenin seçmenini daha fazla gözetmek durumundadırlar. Ayrıca senatör ve milletvekilleri parti içerisinde de kuvvetli olabilmek ve tekrar adaylıklarını açıklayabilmek için partiye seçim kampanyalarında para kazandırmak mecburiyetindedirler. FETÖ, ABD'deki bu düzeni iyi etüt etmiş olup, bu yüzden kendisine bağlı oluşumların daha adaylık döneminde senatörler ve milletvekilleriyle irtibata geçmesi, bunların kampanyalarına aktif olarak maddi manevi destek olmaları sağlanmaktadır. Sonuçta aday seçildiği takdirde seçim kampanyasında tekrar FETÖ'ye maddi yönden ihtiyaç duyacağı için, FETÖ'ye bağlı olan oluşumun isteklerini yani kısacası isteklerini ) tespit edilmiştir.

Halkla ilişkiler (PR) faaliyetlerine ilişkin olarak; bu oluşumlar tarafından irtibatta olunan ABD'li teşekküller vasıtasıyla sık sık Türkiye'ye geziler organize edildiği, gezilere davet edilen ABD'li şahıslara –ki bunların yerel düzeyde önemli olan şahıslardan olmasına özen gösterilmektedir

- bunların sanki Türk hükümetinin veya Türkiye devlet kurumlarıyla bağlantılı bir yapının misafirleriymiş gibi izlenim verildiği, gezilerin Türkiye'de çeşitli şehirlere organize edilebilmektedirler.

Bu şehirlerde davetlilerin FETÖ'ye bağlı olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, TUSKON veya Zaman Gazetesi gibi organizasyonları ziyaret etmelerinin sağlanmaktadır.

Bu organizasyonların düzenlediği yemek, toplantı ve seminer benzeri etkinliklerde davetli misafirlere gerekli gereksiz ödüller takdim edilmektedir.

Bu ödülleri alma törenlerinde bu şahısların resimlerinin çekildiği ve bu resimlerin bilahare yayınlarında vitrin ve halkla ilişkiler faaliyeti çerçevesinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Fransa'daki FETÖ'ye müzahir faaliyetler, ekonomi, eğitim ve sosyal-kültürel alanlarındaki ayrı ancak bağlantılı örgütlenmeler tarafından yürütülmektedir.

Bahse konu örgütlenmeler, Fransa'daki siyasi partiler ile yakın ilişkiler içerisinde bulunmakta, ayrıca çeşitli dini kurumlar ile işbirliği yapmaktadırlar.

Eğitim ve sosyalkültürel alanlardaki örgütlenmeler, Fransa'da merkezi birer yapılanmaya da sahip olup, ekonomi alanında ise Avrupa merkezli bir yapılanma da bulunmaktadır.

FETÖ'ye müzahir ekonomik örgütlenme olarak merkezi Strazburg'da bulunan Fransa Türk ve Fransız İş Adamları Derneği ve Fransa Girişimciler ve Yöneticiler Federasyonu'nun Büyük Doğu Şubesi aktif faaliyetlerde bulunmaktadır.

Bahse konu kuruluşlar aynı zamanda Avrupa Türk İş Dünyası Konfederasyonu yelpazesi altında yer almaktadırlar.

UNITEE, Avrupa Birliği bağlantılı faaliyetlere ağırlık vermekte olup, Avrupa Parlamentosu (AP)'nun birçok milletvekili ile irtibatlıdır.

Eğitim alanında ise Fransa genelinde Türklerin yoğun ikamet ettiği bölgelerde yaygın olan Etude Plus isimli kurs ve eğitim destek kuruluşları bulunmaktadır.

Bu kuruluşların en önemli etkinliğini "Uluslararası Türkçe Öğretim Derneği" tarafından her yıl düzenlenen Türkçe Olimpiyatları oluşturmakla birlikte, aynı zamanda yerel politikacılar nezdinde etkin bir konumları bulunmaktadır.

Örgütün Almanya'daki faaliyetleri 2014 yılında kurulan, başkanlığını Ercan Karakoyun'un yaptığı 'Diyalog ve Eğitim Vakfı öncülüğünde devam ettirilmektedir.

Bu vakfın temel amacı hizmet hareketinin, Almanya'daki faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ile buradaki basın, siyaset ve bilim alanındaki çevrelerle irtibatını sağlamak olarak” belirtilmektedir.

Vakıf eğitimden çok lobi ve imaj yapmak için faaliyet yürütmektedir.

FETÖ yapılanmasında Almanya Ülke Sorumlusu aynı zamanda Avrupa Kıta Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Avrupa genelindeki tüm FETÖ faaliyetleri Almanya merkezli olarak sürdürülmektedir.

Örgütün yurt içi ve yurt dışı yapılanmasında birçok eğitim kurumu ve şirket örgüt adına faaliyet yürütmektedir.

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  555838

-