10 TEMMUZ 2020 CUMA

Hüseyin Adalan

ÖRGÜTÜN YAPILANMASI VE ORGANLARI ( 10 )

Hüseyin Adalan

9-) Fetullah Gülen'in örgütü yönetirken verdiği talimatları gösteren ses kayıtları:

Şüpheli Fetullah Gülen'in Türkiye'de örgütün muhtelif kısımlarını yöneten yöneticilerle telefon görüşmeleri yaptığı, bu telefon görüşmelerinin youtube üzerinde yayınlandığı görüldüğünden video görüşmeleri çözüm tutanağı haline getirilip konuşma metni ile birlikte soruşturma evrakına delil olarak alınmıştır. ( Deliller-25 Klasörü Fetullah Gülen'le birim yöneticileri arasındaki kişiler arasında geçen youtube'da yayınlanan görüşmelerle ilgilidir.

Çok rahatlıkla salıver. Bir sürü aileyi kırk bin, elli bin, yüz bin belki on milyon aileyi sevindir Allah'ım. Bu on milyon ailenin sevinmesi mele-i ala'nın (melekler âlemi) sakinlerinin de sevinmesi demektir.

Burada bir de şirzime-i kalıl ( Şirzime-i Kalil, statükoyu devam ettiren örgüt, firavunun askerleri, mevcut düzenin emrindeki kişiler) niye böyle oldu diye üzülecekler...

Günahlarına kefaret olabilecek şeylere onları hidayet eylesin” ) (Deliller-19 Kls. 4/e nolu Delil)

a-) Fetullah Gülen'in 1990'lı yıllarda örgütüne verdiği taktik ve tekniklerle ilgili yayınlanan tarih ve saati bilinmeyen görüntülerde:

 “güç kaynakları ve gücü temsil eden kaynaklar bakımından isterse ilim mahfilleri açısından isterse toplumun büyük kesimlerine büyük kısımlarına bu duygu ve düşünce ile ulaşmaları açısından belli bir noktaya ve kıvama gelecekleri ana kadar bu şekilde hizmete devam etmeleri şarttır.

Zaruri ve lüzumlu, yanlış bir şey yapar kıvama ulaşmadan özleri ile tam bütünleşmeden gereken mesafe alınmadan bir kısım erken huruç diyebileceğim çıkışlar yaparlarsa dünyayı başlarına ezer…

Fecaat yaşatırlar. Firavunlar çağını yaşıyoruz.

Toprak firavun bitirmek için pek mümbit. Öyle bir dönemde tam özünüzü bulacağınız kıvama ereceğiniz ana kadar dünyayı sırtınıza alıp taşıyabileceğiniz ana kadar o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağı ana kadar Türkiye'deki devlet yapısı bütün ölçüsüne göre bütün anayasal müesseslerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır.

Burada yapılan şeyler mikroplanda dünya ile hesaplaşma işidir.

Sesimiz soluğumuz bu. Bunca kalabalık içinde ben duygu ve düşüncemi sözde mahremce anlattım ama sizin mahremiyete sadık mahremiyet mevzuunda hassas duygularınıza sığınarak anlattım.

Biliyorum ki elinizde meyve suları boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusuna attığınız gibi bu düşünceleri de açık olma yanı ile çöp kutusuna atıp geçeceksiniz. Arz edebildim mi? Evet sırrın senin eserindir, söylersen esiri olursun.”(Deliller-25 Kls. 9 nolu delil)

b-) Youtube üzerinde yayınlanan Fetullah Gülen tarafından 1990'lı yılların ortalarında söylendiği anlaşılan talimatta:

“…icabında mahkemenin altını üstüne getireceksin. Avucuna alacaksın. Arkadaşlara diyorum ki ben bin döktüreceksin. Belki geriye biri dönecek. Bu dershaneleri üstat destekleriz yani. Bir milyar vereceksiniz, on milyonluk tazminat davası alacaksınız. Yani buna mahkûm etmektir. Bu yani avukatta kiralayacaksınız, hâkim de kiralayacaksınız.” (Deliller-25 Kls. 15 nolu delil)

c-) Fetullah Gülen tarafından 1990'lı yılların ortalarında örgütüne verilen sohbet sırasındaki talimatta:

“elalem sizi biliyordur. Potansiyel bir tehlike olarak da biliyordur. Yolun nereye gittiğini de biliyordur. Yol ayrımında siz ne tarafa doğru yol aldığınızı da biliyordur. Bir gün gidip bu yolların nereye dayandığını da biliyordur. Fakat sık sık böyle işte yolun bir kesiminde durup onlara yeniden bir kere daha küsme, bir kere daha haykırma, tahrik edici halinizi bir kere hatırlatma demek arz edebiliyor muyum? İşte bu da düşmanı tahriktir bence yani hasımlarını tahriktir.”(Deliller-25 Kls. 9 nolu Delil)

d-) Bamteli, Mukaddes Çile ve İnfak Kahramanları, Herkül, 19.04.2015 günü yayınlanan kırk dakika 4 saniyelik görüntülü konuşmada şüpheli Fetullah Gülen;

“Bazılarınız çeker, bazılarınız da onların çektiğini paylaşır. Onların ızdıraplarını ruhunda duyar. Yapılması gerekli olan şeyler mevzuunda bir küheylan gibi şahlanır, bir üveyik gibi kanatlanır. Allah'ın izni inayetiyle işte o zaman paylaşıyor demektir. Birileri içeride medrese Yusufiye yaşarlar. Berikiler de dışarıda oturur kalkar onlara dua ederler. Onları en çabuk zamanda

Şüpheli Fetullah Gülen, abartıp “melekler âleminin bile sevineceği” bir haberi örgütüne talimat olarak vermektedir.

Bu talimatı üzerine işledikleri suçtan tutuklu bulunan Hidayet Karaca ve diğer polislerin tahliyesinin gerçekleştirmek için örgüt İstanbul Çağlayan Adliyesinde cemaatin iki gayretkeş hâkimini avukatlarını ve basın yayın organlarını top yekûn harekete geçirmiştir.

Avukatların talebi üzerine dosyayı hiç incelemeden ve dosya ile ilgili bir bilgisi bulunmayan hâkim korsan tahliye kararı vermiştir.

Cemaatin elindeki basın yayın organları üzerinden bu karar hukuki bir metin gibi yayınlanmış, cemaate haksızlık yapıldığı algısı oluşturulmaya çalışılmış, ceza evinden tahliyeleri sağlamak için başlatılan korsan girişim engellenmiştir.

Şüpheli Fetullah Gülen konuşmada örgüte emir verip Hidayet Karaca ve diğer şüphelilerinin tahliyesini sağlamalarını istemiştir.

e-) Bamteli, Mukaddes Çile ve İnfak Kahramanları, Herkül, 19.04.2015 günü yayınlanan 40 dakika, 4 saniyelik görüntülü konuşmada şüpheli Fetullah Gülen;

“Allah Teala, günümüzde hizmet ve hareket şeklinde ifade edilen öyle algılanan öyle kabul edilen ve artık bir dünya meselesi haline gelen camiayı istihdam buyurdu. Batılı bütün devletlerin iki- üç yüz senede gerçekleştiremedikleri işleri, ekonomik durumu orta ölçekte olan Türkiye realize etmesini bildi, bunu başardı.

Sizin o koskoca devletiniz, milleti idare edenler, sizin mefkure dünyanız gaye-i haliniz, ruh ve mana küpleriniz adına kazandırdığınız şeylerin yüzde birini kazandırmamışlardır. Boş iddialara bakmayın kuruntularının arkasından koşuyorlar. Allah bunları yapmaya sizi muvaffak kılmıştır ve çok daha büyük işler yapmaya muvaffak kılacaktır. Onun için sinek ısırması nev'inden maruz kaldığınız şeyleri nazar itibari almayarak dökülün, saçılın. Arkadaşların yaptıkları ve hala yapıyor oldukları gibi himmetle şahlanın. Şimdiki 1300'ü 2600 yapmaya bakın. Bu işin durmadığını gösterin.” (Deliller-19 Kls. 4/e nolu delil)

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  196709

-