5 ARALIK 2020 CUMARTESİ

RUHUMUZLA VE KALBİMİZLE TANIYALIM

Sadece yaşadıkları devirde değil, kıyamete kadar insanlara ve Müslümanlara örnek olacak bir hayatı yaşayan ve başkalarına anlatan Sahabe-i Kiram efendilerimizin hayatını en detayına kadar öğreneceğiz bir eseri istafadenize sunuyoruz. Cennet Rehberi Ashâb-ı Nebî (ra) kitabının müellifi Zeynep Atay,  gerçekleştirdiğimiz mülakatta, “görmek şerefine eremediğimiz bu zevât-ı baş gözüyle değil ruhumuzla, kalbimizle tanımaya çalışıyoruz ki bu satırlardan ulaşmaktan ziyade biraz da sâdırelerin gayretiyle ulaşmayı gerektirir” diyerek Müslümanlara nasihatte bulundu.


RUHUMUZLA VE KALBİMİZLE TANIYALIM

Mülakat: Fırat İpek

Cahiliye döneminde insanlığın kurtuluşu olarak, Allah (c.c) tarafından gönderilen Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v), sahabelerini hemen hemen dünyanın tüm ülkelerine irşad ve tebliği için göndermiştir. Ve İslam, Kur'an ve sünnet üzere yaşayan kutlu Nebi'nin (s.a.v) kutlu arkadaşları Ashâb-ı Nebî (r.a) efendilerimiz, yaşadıkları devirde ve günümüzdeki Müslümanlara örnek teşkil etmişlerdir.

Sahabe efendilerimiz (ra) hakkında bir çok şey yazılıp çizilmiştir. Lakin bunlardan ikinci baskısını yapan Cennet Rehberi Ashâb-ı Nebî (ra) kitabı, tarihi bir romandan ziyade, bir sahabeyi çok işi tanıyacak ve hakkında tasavvur oluşturacak nitelikte.

Baş ucu kitabınız olacak

Kronolojik sıraya uygun hazırlanan eser, hadisler, haritalar, araştırmalar, çizelgeler ve test ile desteklenerek baş ucu kitabı olmayı hak ediyor.

Biz buradan sonra sözü ehline bırakıyoruz ve mütevazı hayatıyla hiçlik dehlizinde yok olmayı tercih eden ve sahabe annelerimizin (r.a) örnek hayatını yaşayan, Cennet Rehberi Ashâb-ı Nebî eserinin müellifi Zeynep Atay hanımefendiyle okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz. Hayırlı okumalar.

Tarihi bir roman gibi değil…

- Hiçlik dehlizinde yok olmayı tercih etmişsiniz lakin İbn Abdülberr'in deyimiyle Zeynep Atay'ın ahvaliyle ilgili bizleri aydınlatır mısınız?

Tabii. 1971 Niğde doğumluyum. Okula, İstanbul Davutpaşa İlkokulunda başladım. Orta ve lisenin ardından girdiğim üniversiteden 3'üncü sınıftan kendi isteğimle ayrıldım. 1991'de İslam İlimlerini tahsile başladım. 1997'den beri de bu sahada eğitim, öğretim, seminer, sohbet vb. şekilde hizmet vermeye gayret ediyorum. Evli ve üç çocuk annesiyim.

- Cennet Rehberi Ashâb-ı Nebî (ra) kitabını yazmaya nasıl karar verdiniz?

Bu eseri yazmama birinci sebep bir hocamın beni bu işe teşvik etmesidir. Bu sahada merakı olanlara da fikir vereceğini düşündüğüm bir diğer sebebi ise şu: “Siyer ve asıl adıyla Tabakat, Teracim (Biyografi) ilimlerinin diğer şer'i ilimlerle tabir-i caizse biyolojik bir bağı var. İşte bu bağ beni şer'i ilimlerle meşgul olmaya başladığım ilk günden beri bu sahada da çalışmaya sevketti.” Evvela tercüme eserler sonra arapça olanlar derken uzunca bir zaman çalışma, araştırma, eserler arası mukayese gibi değişik tarzlarla bu işe zevkle devam ettim. Tabi birikim olunca çesitli kurumlarda sohbet veya ders tarzı çalışmalarımız oldu. Bu ilim dalına muttali olmak lakin benim kadar zaman ayırmak istemeyenler yazar ve kitap ismi tavsiye etmemi istediler. Kitabın giriş kısmında da açıkladığım gibi bu sahada yazılan muteber eserlerden tavsiye ettim. Ancak biyografi yazmanın da anlatmanın da kişiye göre şekil alacak çok esnek yönleri var. Bizim kullandığımız anlatım tarzı ve sıralaması da muhataplarımıza en kolay, en faideli diye düşündüğümüz şahsımıza ait bir usul. Boşlukları yazarının doldurduğu tarihi roman gibi olmaktan ziyade bize ulaşan bilgiler kadarıyla zihnen onu tanıyacak ve hakkında bir tasavvur oluşturacak kadar kronolojik sıraya uygun akıcı bir anlatım ve bunun da öncesinde o sahabeyi tanımayı kolaylastıran bir hayat çizelgesi ve diğer bazı ayrıntılar. Mesela o sahabeyle ilgili kutub-u sitte hatta sahihaynda bir hadis varsa onu başa almak, meşhur sahabelerin birbiriyle mukayeseli olarak doğum ve vefat tarihleri aralarındaki akrabalık ilişkileri, çeşitli haritalar, dört halife dönemi kronolojisi, genel sahabe dönemi kronolojisi, mümtaz bazı sahabelerin kabristanlarının resmi krokisi vs. Tabi bunları ve diğer bazı tavsiyelerimizi bir eserde derli toplu gösteremediğimiz için bir zaman sonra daha ziyade talebelerimizden gelen bir istek üzerine bu esere başladık.

Sahih bilgiye ulaşırken,

zaman ve enerji kaybı yaşamayacaksınız

- Hadisle, siyerle, tefsirle ve diğer şer'i ilimlerle meşgul olanların kitabınızı okumalarını öğütlemişsiniz. Neden bu kitabı tercih etsinler?

İçinde bulunduğumuz asır bilgi çağı. Bilgiye ulaşmanın çok kolay çok ucuz olduğu bu çağda insanlar sürekli öğrenme isteklerini tatmin halindeler. Dalları olmayan konularda bile ciddi araştırmalara girebiliyorlar. Bu durumun getirdiği önemli sonuç şudur; birincisi, kişi bilgi edinirken pek çok seçenekten sahih olanı seçmek ister, ikincisi, konuyla ilgili bilgiyi edinirken kendisini zaman ve enerji yönünden en az yoracak olanı seçmek ister. İşte bu eseri bu yüzden tavsiye ediyoruz. Tabiki en genişi bu diye bir iddiamiz olamaz. Bundan sonra üzerinde çalışacak pek cok sahabe eseri var.

- Yani bu kitabı okursak, Sahabe'i Kiramı (ra) ve haliyle Peygamber Efendimizi (s.a.v) tanıyacak mıyız?

İnsaAllah. Lakin görmek şerefine eremediğimiz bu zevât-ı baş gözüyle değil ruhumuzla, kalbimizle tanımaya çalışıyoruz ki bu satırlardan ulaşmaktan ziyade biraz da sâdırelerin gayretiyle ulaşmayı gerektirir.

Günümüzde model-örnek

olacak insanlar çok az

- Yaşadığımız asır Müslümanlarının durumunu nasıl görüyorsunuz?

Genel Müslümanlar adına sorduğunuz için öyle cevaplayalım. Çoğunluğumuz nüfus kağıdında yazan Müslüman adıyla çelişir bir vaziyette. İnsanlar bunun farkında ancak model-örnek olacak insanların azlığı ya da kişisine göre belki de onun çevresinde hiç olmayışından dolayı veya İslam'ı yaşamasa da Müslüman kalınan bir din nasıl olsa diye görüyor olması ve hayatın rüzgarında savrulup gitmesi.

- Müslümanların içinde bulunduğu durumdan kurtulmasının çaresi Ashâb-ı Nebî (ra) hassasiyetinde İslam'ı yaşamaları olabilir mi?

İnsanda model alma kabiliyeti var. Bu fıtri, din adına olmasada. Neden tüm dünyaya baktığımızda çocukların, gençlerin eğitim ögretimi okullarda toplu yapılıyor da bu iş sırf aileye bırakılmıyor. Kendilerini Hz. Allah'ın (cc) methettiği bir nesil bu örnekliğin başı. Hulâsayı kelam sahabe hayatı okumak her yaşa, her derde, her ferde ilaç olur. Ama sadece okumak değil yaşamak, benzemeye çalışmak bizi kurtaracaktır. Bu maslahat için kitabımızda her sahabeyi kiramın hayatının sonuna düşünmeye, özümsemeye sevkeden belli başlı birkaç soru ekledik.

Son olarak okuyucularınıza ve tüm Müslümanlara ne tavsiye edersiniz?

“Din nasihattir” der Hz. RasulAllah sallahu aleyhi ve sellem onlarla nasihatlenelim ve nasihat edelim. Hz Allah'ın (cc) haklarında "Allah onlardan razı oldu onlar da O'ndan" buyurduğu bu mübarek nesli hiçbirini ayırmadan sevelim ve ittiba edelim. Hayatımızda onları çokca konuşalım ve konuşturalım.

 

Yorum Yaz

  731847

-