SAYANİM TERÖRÜ

Adları ve çalışma biçimleri az bilinen gizli 'Sayanim örgütü', sivil görünümlü kişilerden oluşan ve tüm ülkelerinde örgütlenmiş bir terör örgütü. Türkiye'de kaç Sayanim olduğu ve hangi terör faaliyetlerine karıştıkları merak ediliyor.


SAYANİM TERÖRÜ

Yeni Söz / Özel Haber

Eski MI5 görevlisi Annie Machon, İsrail'in 1995'de Londra elçiliğinde patlatılan bombaları MOSSAD'ın tarafından konulduğunu ama faturanın Filistinli davasını meşruiyetini azaltmak için iki Filistinli gence fatura edildiğini yazdı.

2005 yılında İngiltere'nin başkenti Londra Tavistock meydanında meydana gelen ve 38 kişi öldüğü, 700'den fazla kişinin yaralandığı patlamanın zaman, mekân ve sonuçları ele alındığında failinin yine aynı yapı olduğu belirtiliyor.

Kendisini Filistinli olarak tanımlayan, ünlü saksafon ustası, anti-Siyonist Yahudi yazar Gilad Atzmon ise "Göçebe Kimlik" adlı eserinde sarsıcı ifşaatlarda bulunuyor.

Benzersiz sessiz ve etkili bir örgüt

Eserde yer alan bilgilere göre, eski firari MOSSAD ajanı Victor Ostrovsky, tüm dünyada terör faaliyetlerinin nasıl yapıldığını anlatıyor. Ran S. İsimli MOSSAD yetkilisinin dünyada bir benzeri daha olmayan "sayanim örgütü"nü aktardığını anlatan Ostrovsky, bu örgütün önemli ve benzersiz operasyonlara imza attığını ve asla iz bırakmadığını kaydediyor.

İsrail vatandaşı olsun yahut olmasın, İsrail dışında yaşayan ve İsrail'deki akrabaları üzerinde ilişki kurulan ve "yardımcılar" anlamına gelen "sayanimler" emirleri benzersiz bir yöntemle hatasızca yerine getiriyorlar.

Dünya üzerinde binlerce sayanim olduğunu aktaran casus Ostrovsky, sadece Londra'da, hepsinin farklı rolleri olan 2000'den fazla faal, 5000 dolayında da kayıtlı Siyonizmin emrinde sayanimin var olduğunu aktarıyor.

Bir Sayanim nasıl çalışır?

Dünyadaki tüm ülkelerde örgütlü olan sayanimlerin çalışmalarını aktaran eski MOSSAD'lı Ostrovsky şunları söylüyor: "Araba kiralama ofisi işleten bir sayan, MOSSAD'ın rutin belgeleri tamamlamaya gerek duymaksızın araba kiralamasına yardımcı olur. Bir apartman sayanı, şüphe uyandırmadan, barınacak yer sağlayabilir. Bir bankacı sayan ise gecenin bir yarısı, ihtiyacınız varsa para bulabilir. Bir doktor sayan ise, polise rapor etmeksizin kurşun yaranızı tedavi edebilir ve benzeri...

Bundaki düşünce, ihtiyaç duyulduğunda yardım edecek fakat davaya sadakatlerini koruyarak sessiz kalacak, her zaman emre âmâde insanlara sahip olmaktır. Kendi­lerine, masraflar dışında hiçbir ödeme yapılmaz.

"Yaşadığı ülkeye ihanet eder"

Dünyadaki yaşadıkları ülkelerde Siyonizm ve Yahudi elitlere hizmete etmeyen dayanan sayanim örgütü, 'üçüncü kategori' olarak anılıyor. Kendilerini, her şeyden ön­ce Yahudi olarak görün sayanlar, kabilesel kardeşlik fikrine sadakatin­den dolayı, vatandaşı olduğu ülkeye ihanet edebilecek kililerdir.

İsrail sınırları dışındaki Yahudilerden faydalanmak üzere tasarlanan örgüte, milyonlarca Yahudi'yi hizmetinde tutuyor. Siyonizm'in amaçlarına hizmette risksiz bir destek sistemi olarak görülüyor. Kendi işinde gücünde görünen, ancak mahallinde hazır olarak emir bekleyen bu gizli örgüt, dünyanın dört bir yanında inanılmaz derecede etkin ve güçlü bir güç olarak görülüyor. Dünya çapında farklı örgüt, grup veya kişilere mal edilen terör saldırılarının sayanimlerce yapılmış olma ihtimali, pek çok ülkeyi tedirgin ediyor.

Gizli ve et olmalarının yanı sıra, eldeki finans gücüyle yerel unsurlardan da yardım alabilen sayanların Türkiye2de sürmekte olan PKK, DHKP/C ve IŞİD gibi terör örgütlerinin kullanma ihtimalinden söz ediliyor. 

Her Yahudi, Sayan mıdır?

Her Yahudi'nin sayan olması gibi bir durum söz konusu değil. Sayan, Siyonizm'e körü körüne bağlı ve onların emirlerine hiç bir şart ileri sürmeksizin bağlı kimseler arasından seçiliyor. Kaldı ki sayan örgütü deşifre edenlerde bu sisteme muhalif Yahudiler.

Sayanimleri ifşa eden Ostrovsky'e infaz fetvası

Siyonist yazar Joseph Lapid ise verdiği bir mülakatında, modern Yahudi tarihinin en büyük haini ilan ettiği Victor Ostrovsky'nin hayat hakkı olmadığı yani öldürülmesi gerektiğini söylüyor ve ekliyor, "Bu yüzden Kanada'daki samimi bir Yahudi'ye iş düşmektedir."

Sayanim olmanın olmazsa olmaz kuralı

Sabra ve Şatilla katliamının sorumlusu Ariel Şaron, 2000 yılında edepsizce Mescid-i Aksa'a ayakkabıları ile girerek ikinci Filistin İntifadası'nın başlamasına yol açan eski İsrail başbakanlarından Ariel Şaron hükümetinde "adalet" bakanlığına getirilen yazar Lapid, Siyonist olmayı şöyle tanımlıyor: "Herhangi bir yasal ya da ahlakî kural tanımayan, derin bir bağlılık"

Poul Wolfowitz, Rahm Emmanuel, Lord Levy ve David Aaronovitch gibi elitler bulundukları ülkelerde kalarak, Siyonist davaya faydalı olabileceğini ispat ettiklerini anlatan Göçebe Kimlik'in yazar Gilad Atzmon'da genetik olarak bir Yahudi. Buna rağmen, bilinç olarak Yahudilik klanından biri ve sayanların şerrine karşı insanlığı uyarıyor.  

İlk başlarda Siyonizm, kendini, dünya Yahudilerini Sion'a getirme girişimi olarak sunarken, son 30 yılda Siyonist liderler açıkça anladılar ki; aslında İsrail, bulundukları yerde kalan dünya Yahudilerinden ve özellikle de Yahudi elitlerden faydalanabilirdi.

Terör insanlığın enerjisini tüketiyor

İnsanlığın enerjisini tüketen terör, sadece ülkelerin iç meselesi değil, aynı zamanda insanlığın baş edilmesi en güç sorunlarından biri. Gündelik haberlerde adları duyulan terör örgütü ve teröristler meselenin en kolay halledilebilir yönü.

Devletlerin ve medyanın terör sorununu derinlemesine incelememesi ve bu konuda kapsamlı analizlerin yokluğu çıplak gerçeğe ulaşmayı da engelliyor.

Terör faaliyetleri genellikle adları bilinen yapılardan ziyade, onları maşa olarak kullanan isim ve yapıları az bilinen teşkilatlarca kurgulanıp, uygulatılan bir senaryo.

Her terör faaliyetinin görünen amacını dışında pek çok maksadı var ve bu amaç ise çoğu kez çözülemeden gündemler değiştiriliyor.

Bugün terör, dünyanın dört bir köşesinden ziyade, bakir yeraltı zenginlikleri olan, stratejik öneme sahip, değişim yanlısı liderleri olan ve yönünü küresel aktörlerin istemediği bir yöne çevirmiş ülkelerin geçici ve kalıcı sorunlarını başında geliyor.

"One minute" bir milat

Siyonizm bazı bilginlerin öne sürdüğü gibi, Filistin topraklarına ilgi duyan sömürgeci bir hareket olmayıp, aynı zamanda dünyanın baş edemediği bir terör hareketidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "terör devleti" olarak nitelemesi ve İsrail'e özür diletmesi, Davos'taki "one minute" çıkışı sonrası terörün küresel örgütlerin medyaları ve emirlerinde terör örgütlerini Türkiye'ye saldırtması tesadüf bir gelişme değil. Terör faaliyetleri sadece adları "terör örgütü" olarak adlandırılan tetikçi yapılarca değil, aynı zamanda MOSSAD gibi ünlü istihbarat örgütleri de pek çok terör faaliyetine imza atmıştır. Mensuplarında yazılan ve MOSSAD'ın propagandası maksadıyla kaleme alınan pek çok eserde MOSSAD'ın küresel terör faaliyetleri bir bir itiraf itiraf ediliyor.

Siyonizm nedir?

----------------------

Rotschild gibi Yahudi baronların desteğiyle 19.'un asırda Macar Yahudi'si Teodor Herzl önderliğinde kurulan Siyonist hareket, Filistin topraklarında bir Yahudi Devleti kurmak üzere yola çıkan ırkçı bir hareket olarak doğdu. Yahudileri diğer insanlardan üstün gören Siyonizm, yüz yılı aşkın bir süredir işgal ettikleri Filistin topraklarında insan öldürmeye devam ediyor. Yahudi faşizminin ideolojileşmesinin adı olan Siyonizm,  insanlık ve devletler üzerinde korku salmak için sayanim gibi yapıları kullanıyor. 

Yorum Yaz

  759931

-