24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

SELAHADDİN EYYUBİ’NİN KUDÜS'Ü ZAPT EDEREK 88 YILLIK HAÇLI İŞGALİNE SON VERMESİ

Günün Tarihi

2 Ekim 1187:Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Zapt Ederek 88 Yıllık Haçlı İşgaline Son Vermesi

 

Kudüs'ün fethi için “Ya bu uğurda ölür ya da şehri Haçlılardan kurtarırım” diye yemin eden Selahaddin Eyyübi,  20 Eylül 1187 günü Kudüs'ü kuşatır.  Müslüman Ordusu, Kudüs'ün Haçlı Ordusu'nu darma dağın eder ve Kudüs'ün surlarına dayanır. Şehrin savunması İbelin'in Baron'u Balian'a kalmıştır. Asker olan olmayan herkes kılıç kuşanıp savunma duvarlarında yerini alır.

 

Selahaddin Eyyübi Kudüs'e karşı son derece merhamet duygusuyla dolup taştığı ve Mescid-i Aksa'nın hatırı için burayı yağmalamak istemez. Ancak Haçlılar şehri 60 bin kişilik bir kuvvetle savundukları için teslim olmaya yanaşmazlar. İbelinli Balian ve Selahaddin karşı karşıya gelir ve 12 gün süren kuşatmanın ardından Kudüs teslim olur.

 

Selahaddin, Haçlılar'ın Kudüs'e girişlerinde yaptıkları katliamları, asla tekrarlamak istemeyip bir intikam almaz. Selahaddin Yusuf bin Eyyub, 1138 yılında Tikrit'te doğar. Vefat ettiğinde ise tarihler 4 Mart 1193'tür ve Selahaddin, Eyyubi Hanedanının Sultanıdır. Mezarı bugün Şam'da bulunan Emevi Camii'ndedir.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  909738

-